Dự báo thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam

Ngày 20/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001414Trời quang0%NTN 6 km/h7 km/h13 km74%
011414Trời quang0%TN 4 km/h6 km/h13 km74%
021414Trời quang0%TTN 4 km/h6 km/h13 km72%
031413Trời quang0%TTN 4 km/h4 km/h13 km71%
041415Trời quang0%T 4 km/h6 km/h13 km70%
051414Trời quang0%TTB 6 km/h7 km/h13 km70%
061414Trời quangTB 6 km/h9 km/h13 km69%
071616NắngBTB 6 km/h9 km/h13 km73%
081719Nắng2%BTB 6 km/h9 km/h13 km71%
091921Nắng3%B 7 km/h9 km/h13 km65%
102023Nắng3%BĐB 7 km/h9 km/h13 km60%
112125Nhiều nắng20%17 km/h9 km/h13 km57%
122123Nắng nhẹ 37%ĐĐB 7 km/h9 km/h13 km57%
132226Mây từng đợt54%ĐĐN 7 km/9 km/h13 km56%
142124Mây từng đợt55%ĐĐN 7 km/h9 km/14 km54%
152122Mây từng đợt56%Đ 9 km/h11 km/h14 km52%
162121Mây từng đợt58%Đ 9 km/h13 km/h14 km53%
172019Nắng nhẹ 39%ĐĐN 9 km/h13 km/h14 km60%
181918Quang mây21%ĐĐN 9 km/h13 km/h15 km70%
191917Trời quang2%ĐĐN 9 km/h13 km/h15 km80%
201818Quang mây10%ĐĐN 9 km/h13 km/h15 km85%
211717Quang mây18%ĐN 7 km/h11 km/h15 km85%
221717Quang mây26%ĐN 6 km/h9 km/h16 km84%
231818Mây từng đợt 51%NĐN 6 km/h7 km/h13 km81%

Ngày 19/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001414Trời quang Có hại0%N 6 km/h9 km/h13 km65%
011313Trời quang Có hại0%NTN 6 km/h7 km/h13 km66%
021313Trời quang Có hại0%TN 6 km/h7 km/h143 km66%
031212Trời quang Có hại0%TTN 6 km/h7 km/h13 km66%
041212Trời quang Có hại0%TTN 6 km/h7 km/h13 km66%
051111Trời quang Có hại0%T 6 km/h7 km/h13 km69%
061213Trời quang Có hại0%T 4 km/h7 km/h13 km74%
071415NắngCó hại0%TN 4 km/h6 km/h13 km75%
081517NắngRất có hại 0%NĐN 6 km/h7 km/h13 km68%
091720Nắng0%NĐN 7 km/h9 km/h13 km57%
101821Nắng0%NĐN 7 km/h9 km/h13 km47%
111922Nắng0%NĐN 7 km/h11 km/h13 km42%
121923Nắng0%NĐN 7 km/h11 km/h13 km42%
132023Nắng0%NĐN 7 km/h11 km/h13 km42%
141921Nắng0%NĐN 9 km/h13 km/h13 km41%
151919Nắng0%ĐN 13 km/h17 km/h13 km41%
161818Nắng0%ĐN 13 km/h19 km/h13 km44%
171717Nắng0%ĐN 13 km/h19 km/h13 km51%
181715Trời quang0%ĐN 11 km/h17 km/h13 km60%
191615Trời quang0%ĐN 11 km/h15 km/h13 km69%
201514Trời quang0%NĐN 9 km/h13 km/h13 km75%
211414Trời quang0%N 7 km/h11 km/h13 km76%
221414Trời quang0%N 7 km/h9 km/h13 km76%
231414Trời quang0%NTN 6 km/h9 km/h13 km75%

Ngày 18/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001210Có mây99%BTB 11 km/h15 km/h14 km45%
011210Có mây99%BTB 11 km/h15 km/h14 km43%
021110Nhiều mây80%BTB 11 km/h15 km/h14 km43%
031110Mây từng đợt 62%BTB 11 km/h15 km/h14 km43%
041110Ít mây43%BTB 11 km/h15 km/h14 km44%
05119Ít mây30%BTB 11 km/h15 km/h14 km47%
06109Quang mây17%BTB 11 km/h13 km/h14 km50%
07109Nắng5%BTB 11 km/h13 km/h14 km51%
081212Nắng4%B 11 km/h15 km/h14 km48%
091414Nắng3%B 13 km/h17 km/h14 km42%
101617Nắng2%B 13 km/h17 km/h14 km36%
111720NắngB 13 km/h17 km/h14 km33%
121921NắngB 11 km/h17 km/h14 km31%
132023NắngB 11 km/h15 km/h14 km30%
142123NắngBĐB 9 km/h15 km/14 km29%
152223Nắng0%BĐB 9 km/h13 km/h14 km28%
162021Nắng0%ĐB 7 km/h11 km/h14 km29%
171919Nắng0%ĐĐB 7 km/h11 km/h14 km33%
181818Trời quang0%Đ 7 km/h9 km/h14 km39%
191717Trời quang0%ĐĐN 6 km/h9 km/h13 km45%
201617Trời quang0%ĐN 6 km/h7 km/h13 km51%
211616Trời quang0%N 6 km/h7 km/h13 km55%
221515Trời quang0%NTN 6 km/h7 km/h13 km58%
231515Trời quang0%NTN 6 km/h7 km/h13 km60%

Ngày 17/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Nhiều mâyRất có hại 88%B 6 km/h7 km/h8 km73%
012019Có mâyRất có hại 90%BĐB 6 km/h7 km/h8 km74%
022019Có mâyRất có hại 92%BĐB 6 km/h7 km/h8 km74%
031515Có mâyRất có hại 94%B 7 km/h9 km/h6 km93%
041514Có mâyRất có hại 95%B 7 km/h11 km/h6 km93%
051512MưaRất có hại 97%ĐB 11 km/h2.5 mm13 km/h6 km93%
061410MưaRất có hại 98%ĐB 15 km/h2.5 mm20 km/h6 km88%
07149MưaRất có hại 100%ĐB 19 km/h1.2 mm24 km/h8 km86%
08149MưaRất có hại 100%ĐB 20 km/h1.2 mm26 km/h8 km78%
091411Có mâyRất có hại 100%B 22 km/h28 km/h10 km68%
101411Có mây100%B 22 km/h30 km/h11 km59%
111310Có mây100%B 24 km/h32 km/h11 km58%
121310Có mây100%B 24 km/h32 km/h11 km54%
131310Có mây100%B 24 km/h32 km/h14 km52%
141411Có mây99%B 22 km/h30 km/14 km58%
15117Có mây99%B 22 km/h30 km/h14 km58%
16117Có mây99%B 22 km/h30 km/h14 km57%
17118Có mây98%B 20 km/h28 km/h14 km55%
18118Có mây97%B 17 km/h26 km/h14 km53%
19129Có mây96%B 15 km/h22 km/h14 km51%
20129Có mây97%B 13 km/h20 km/h14 km50%
211210Có mây97%BTB 13 km/h19 km/h14 km48%
221210Có mây98%BTB 11 km/h17 km/h14 km47%
231210Có mây99%BTB 11 km/h15 km/h14 km46%

Ngày 16/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001615Nhiều mây85%N 6 km/h7 km/h1.6 km90%
011615Có mây100%N 4 km/h7 km/h1.6 km89%
021615Có mây100%NĐN 4 km/h6 km/h1.6 km89%
031616Có mây99%ĐN 6 km/h6 km/h1.6 km90%
041616Có mây99%ĐĐB 4 km/h6 km/h1.6 km90%
051616Có mây99%BĐB 6 km/h7 km/h1.6 km90%
061616Có mây100%B 6 km/h7 km/h1.6 km91%
071717Mây từng đợt 70%TB 7 km/h9 km/h16 km89%
081818Mây từng đợt 70%BĐB 7 km/h9 km/h16 km82%
091818Mây từng đợt 70%ĐB 7 km/h9 km/h16 km73%
101920Mây từng đợt 70%ĐB 7 km/h11 km/h16 km66%
112021Mây từng đợt 70%ĐB 7 km/h11 km/h16 km62%
122122Mây từng đợt 70%BĐB 7 km/h9 km/h16 km60%
132223Mây từng đợt 70%B 7 km/h9 km/h16 km58%
142323Mây từng đợt 70%B 7 km/h9 km/h16 km55%
152323Mây từng đợt 70%BĐB 7 km/h11 km/h16 km53%
162424Mây từng đợt 70%BĐB 9 km/11 km/h16 km52%
172322Mây từng đợt 70%ĐB 9 km/h11 km/h16 km56%
182321Mây từng đợt70%Đ 9 km/h11 km/h16 km61%
192220Mây từng đợt 66%Đ 9 km/h11 km/h1.6 km66%
202119Mây từng đợt 67%Đ 9 km/h13 km/h1.6 km71%
212019Mây từng đợt 67%Đ 7 km/h11 km/h1.6 km74%
222018Mây từng đợt 68%Đ 6 km/h9 km/h1.6 km76%
232018Mây từng đợt 71%ĐB 6 km/h9 km/h1.6 km78%

Ngày 15/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001515Trời quangXấu7%NTN 6 km/h7 km/h1.6 km84%
011414Trời quangXấu8%TN 6 km/h6 km/h1.6 km85%
021515Quang mâyXấu25%TN 6 km/h7 km/h1.6 km83%
031515Ít mâyXấu44%TN 6 km/h7 km/h1.6 km80%
041515Mây từng đợtVừa phải62%TN 6 km/h7 km/h1.6 km78%
051515Mây từng đợtVừa phải73%TTN 6 km/h7 km/h1.6 km77%
061616Nhiều mâyVừa phải85%TTB 6 km/h9 km/h1.6 km79%
071717Có mâyVừa phải96%TB 6 km/h9 km/h1.6 km78%
081918Nhiều mâyVừa phải88%BTB 7 km/h9 km/h1.6 km74%
092019Nhiều mây79%ĐB 7 km/h9 km/h1.6 km66%
102221Mây từng đợt 71%BĐB 7 km/h9 km/h1.6 km60%
112222Nhiều mây81%BĐB 7 km/h11 km/h1.6 km57%
122222Có mây90%ĐĐN 7 km/h9 km/h1.6 km56%
132322Có mây100%ĐN 7 km/h9 km/h1.6 km56%
142221Có mây98%ĐN 9 km/h11 km/h1.6 km58%
152221Có mây96%ĐN 11 km/h15 km/h1.6 km60%
162119Có mây94%ĐN 11 km/h15 km/h1.6 km61%
172018Nhiều mây85%ĐN 11 km/h15 km/h1.6 km64%
181917Nhiều mây77%ĐN 11 km/h15 km/h1.6 km68%
191817Mây từng đợt 69%ĐN 9 km/h15 km/h1.6 km74%
201716Mây từng đợt 64%NĐN 9 km/h13 km/h1.6 km80%
211616Mây từng đợt 60%N 7 km/h11 km/h1.6 km86%
221615Mây từng đợt 56%N 7 km/h9 km/h1.6 km90%
231515Mây từng đợt 70%N 6 km/h9 km/h16 km92%

Ngày 14/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001213Trời quang0%TN 4 km/h6 km/h16 km77%
011213Trời quang0%TTN 4 km/h6 km/h16 km75%
021213Trời quangT 6 km/h7 km/h16 km73%
031213Trời quangTTB 6 km/h7 km/h16 km71%
041313Trời quang2%TB 6 km/h7 km/h16 km70%
051213Trời quangTB 6 km/h9 km/h16 km70%
061414Trời quangBTB 7 km/h9 km/h16 km75%
071515Nắng 0%BTB 7 km/h9 km/h16 km77%
081617Nắng4%B 9 km/11 km/h16 km73%
091820Nắng 8%B 9 km/h13 km/h16 km65%
101921Nhiều nắng 12%B 9 km/h13 km/h16 km58%
112023Nhiều nắng 21%B 9 km/h13 km/h16 km54%
122124Nắng nhẹ30%ĐB 7 km/h11 km/h16 km53%
132225Nắng nhẹ39%ĐĐN 7 km/h9 km/h16 km53%
142124Nắng nhẹ35%ĐN 7 km/h11 km/h16 km55%
152122Nắng nhẹ 31%ĐN 9 km/h11 km/h16 km56%
162020Nhiều nắng27%ĐN 9 km/h13 km/h16 km59%
171919Nhiều nắng 22%ĐN 9 km/h13 km/h16 km65%
181817Quang mây16%ĐN 9 km/h13 km/h16 km72%
191817Quang mây10%ĐN 7 km/h11 km/h16 km79%
201717Trời quang8%ĐN 7 km/h11 km/h16 km84%
211616Trời quang0%N 6 km/h9 km/h16 km86%
221515Trời quang3%TN 6 km/h7 km/h16 km87%
231515Trời quang2%TN 6 km/h7 km/h16 km86%

Ngày 13/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001211Trời quangCó hại5%N 6 km/h7 km/h1.6 km49%
011111Trời quangCó hại5%NTN 6 km/h7 km/h1.6 km49%
021111Trời quangCó hại4%TN 6 km/h7 km/h1.6 km50%
031111Trời quangCó hại3%TN 6 km/h7 km/h1.6 km51%
041110Trời quangCó hại2%TTN 6 km/h7 km/h1.6 km52%
051010Trời quangCó hại2%T 6 km/h7 km/h1.6 km55%
061211Trời quangCó hạiT 6 km/h7 km/h1.6 km60%
071313Nắng có sương mờCó hạiTTB 6 km/h7 km/h1.6 km61%
081416Nắng có sương mờCó hạiTTB 6 km/h7 km/h1.6 km55%
091618Nắng có sương mờBTB 6 km/h7 km/h1.6 km44%
101721Nắng có sương mờBĐB 6 km/h7 km/h1.6 km35%
111822Nắng có sương mờĐ 7 km/h9 km/h1.6 km31%
121822Nắng có sương mờĐN 9 km/h11 km/h1.6 km32%
131821Nắng có sương mờĐN 9 km/h13 km/h1.6 km33%
141819Nắng có sương mờĐN 11 km/h15 km/h1.6 km34%
151718Nắng có sương mờĐN 11 km/h15 km/h1.6 km35%
161616Nắng có sương mờĐĐN 13 km/h17 km/h1.6 km38%
171614Nắng có sương mờĐĐN 11 km/h17 km/h1.6 km44%
181513Trăng mờ0%ĐĐN 9 km/h15 km/h1.6 km53%
191413Trời quang0%ĐN 9 km/h13 km/h1.6 km63%
201313Trời quang0%ĐN 7 km/h11 km/h1.6 km71%
211313Trời quang0%ĐN 6 km/h9 km/h16 km75%
221112Trời quang0%NĐN 4 km/h7 km/h16 km78%
231212Trời quang0%N 4 km/h6 km/h16 km77%

Ngày 12/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00109Mây từng đợt59%TB 9 km/h13 km/h16 km36%
01108Mây từng đợt50%TB 11 km/h13 km/h16 km37%
0298Ít mây43%BTB 11 km/h13 km/h16 km39%
0397Ít mây36%BTB 11 km/h13 km/h1.6 km42%
0497Quang mây29%BTB 11 km/h15 km/h1.6 km45%
0596Quang mây28%BTB 11 km/h15 km/h1.6 km49%
0686Quang mây27%BTB 9 km/h13 km/h1.6 km52%
07108Nắng có sương mờ25%BTB 9 km/h13 km/h1.6 km52%
081110Nắng có sương mờ22%BTB 11 km/h15 km/h1.6 km48%
091312Nắng có sương mờ19%B 13 km/h19 km/h1.6 km42%
101414Nắng có sương mờ16%B 15 km/h20 km/h1.6 km36%
111516Nắng có sương mờ13%B 15 km/h20 km/h1.6 km32%
121618Nắng có sương mờ11%B 13 km/h19 km/h1.6 km30%
131820Nắng có sương mờ9%B 13 km/h17 km/h1.6 km29%
141820Nắng có sương mờ7%BĐB 11 km/h17 km/h1.6 km17%
151818Nắng có sương mờ5%BĐB 11 km/h15 km/h1.6 km27%
161717Nắng có sương mờ4%BĐB 9 km/h13 km/h1.6 km28%
171615Nắng có sương mờ3%BĐB 7 km/h13 km/h1.6 km31%
181514Trăng mờ3%BĐB 7 km/h11 km/h1.6 km36%
191414Trời quang2%ĐB 6 km/h9 km/h1.6 km41%
201313Trời quang2%ĐN 6 km/h9 km/h1.6 km44%
211312Trời quangN 7 km/h9 km/h1.6 km47%
221211Trời quangN 7 km/h9 km/h1.6 km49%
231211Trời quangNTN 6 km/h9 km/h1.6 km40%

Ngày 11/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00108Có mâyXấu100%B 9 km/h13 km/h16 km46%
01108Có mâyXấu100%B 11 km/h15 km/h16 km44%
02107Có mâyXấu100%B 13 km/h17 km/h16 km42%
03107Có mâyXấu99%B 13 km/h19 km/h16 km40%
04107Có mâyXấu99%B 15 km/h20 km/h16 km38%
05107Có mâyVừa phải99%B 15 km/h20 km/h16 km37%
0696Có mâyVừa phải98%B 15 km/h20 km/h16 km36%
0797Có mâyVừa phải98%B 15 km/h19 km/h16 km34%
08107Có mâyVừa phải95%BĐB 17 km/h20 km/h16 km33%
09118Có mâyVừa phải93%BĐB 17 km/h22 km/h16 km32%
10119Có mâyVừa phải91%BĐB 19 km/h24 km/h16 km31%
11129Có mâyVừa phải94%BĐB 20 km/h26 km/h16 km30%
121210Có mây97%B 20 km/h26 km/h16 km30%
131311Có mây100%B 20 km/h26 km/h16 km30%
141412Có mây99%B 19 km/h26 km/h16 km30%
151513Có mây99%B 17 km/h24 km/h16 km30%
161413Có mây99%B 15 km/h20 km/h16 km31%
171412Có mây99%B 13 km/h19 km/h16 km34%
181312Có mây99%B 9 km/h15 km/h16 km37%
191212Có mây99%B 9 km/h13 km/h16 km38%
201211Có mây92%B 9 km/h11 km/h16 km38%
211110Nhiều mây84%BĐB 9 km/h11 km/h16 km37%
221010Nhiều mây76%BĐB 9 km/h11 km/h16 km36%
23109Mây từng đợt 67%B 9 km/h13 km/h16 km36%

Ngày 10/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
0098Nhiều mây76%BTB 9 km/h11 km/h1.6 km50%
0197Nhiều mây81%BTB 9 km/h13 km/h1.6 km48%
0297Nhiều mây85%BTB 9 km/h13 km/h1.6 km46%
0397Nhiều mây88%BTB 9 km/h13 km/h1.6 km45%
049Có mây91%BTB 9 km/h13 km/h1.6 km44%
0597Có mây91%B 9 km/h13 km/h1.6 km44%
0698Có mây91%B 9 km/h13 km/h1.6 km45%
07108Có mây91%B 9 km/h13 km/h1.6 km44%
08108Nhiều mây89%B 9 km/h13 km/h1.6 km42%
09109Nhiều mây87%B 11 km/h15 km/h1.6 km38%
10119Nhiều mây85%B 11 km/h15 km/h1.6 km36%
111110Nhiều mây89%B 11 km/h15 km/h1.6 km35%
121110Có mây93%B 13 km/h17 km/h1.6 km37%
131110Có mây97%B 11 km/h13 km/h1.6 km38%
141211Có mây95%B 11 km/h15 km/h1.6 km39%
151211Có mây92%B 11 km/h15 km/h16km39%
161211Nhiều mây89%B 11 km/h15 km/h16 km41%
171211Nhiều mây82%B 9 km/h15 km/h16 km43%
181211Nhiều mây76%B 9 km/h13 km/h16 km47%
191111Mây từng đợt 69%B 9 km/h11 km/h16 km50%
201110Nhiều mây79%B 9 km/h11 km/h16 km51%
211110Nhiều mây89%B 9 km/h11 km/h16 km51%
22119Có mây100%B 9 km/h11 km/h16 km50%
23109Có mây100%B 9 km/h13 km/h16 km48%

Ngày 9/1/ 2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00108Có mâyVừa phải94%B 11 km/h15km/h16 km40%
0198Có mâyVừa phải95%B 11 km/h15 km/h16 km39%
0298Có mâyVừa phải94%B 11 km/h15 km/h16 km38%
0397Có mâyVừa phải93%B 11 km/h13km/h16 km38%
0497Có mâyVừa phải92%B 9 km/h13 km/h16 km38%
0587Nhiều mâyVừa phải89%B 9 km/h13 km/h16 km38%
0686Nhiều mâyVừa phải86%B 9 km/h13 km/h1.6 km37%
0786Nhiều mâyVừa phải83%B 9 km/h13 km/h1.6 km37%
0897Nhiều mâyVừa phải82%B 11 km/h13 km/h1.6 km35%
0998Nhiều mâyVừa phải82%B 11 km/h15km/h1.6 km34%
10109Nhiều mâyVừa phải81%B 13 km/h17 km/h1.6 km32%
11109Nhiều mâyVừa phải83%B 13 km/h17 km/h1.6 km32%
121110Nhiều mâyVừa phải85%B 13 km/h17 km/h1.6 km33%
131110Nhiều mâyVừa phải87%B 13 km/h17 km/h1.6 km34%
141210Nhiều mâyVừa phải86%B 11 km/h17 km/h1.6 km34%
151211Nhiều mâyVừa phải84%B 11 km/h15 km/h1.6 km34%
161110Nhiều mây83%BĐB 9 km/h15 km/h1.6 km34%
171110Mây từng đợt74%B 9 km/h13 km/h1.6 km36%
181110Mây từng đợt66%B 7 km/h11 km/h1.6 km39%
19109Mây từng đợt57%BTB 7 km/h9 km/h1.6 km42%
20109Mây từng đợt60%BTB 7 km/h9 km/h1.6 km46%
2199Mây từng đợt63%BTB 7 km/h9 km/h1.6 km49%
2298Mây từng đợt66%BTB 7 km/h9 km/h1.6 km52%
2398Mây từng đợt71%BTB 7 km/h11 km/h1.6 km51%

Ngày 7/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001515Có mâyRất có hại98Gió Đông-Đông Nam 6 km/h7 km/h14 km63%
011515Có mâyRất có hại100Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h14 km63%
021515Có mâyRất có hại100Gió Đông 6 km/h7 km/h14 km64%
031414Có mâyRất có hại100Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h9 km/h14 km67%
041414Có mâyRất có hại100Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h14 km66%
051414Có mâyCó hại100Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h15 km65%
061414Có mâyCó hại100Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h15 km64%
071414Có mâyCó hại100Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h1.6 km63%
081413Có mâyCó hại100Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h1.6 km64%
091313Có mâyCó hại100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km64%
101312Có mâyCó hại100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km63%
111312Có mâyCó hại100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km62%
121312Có mâyCó hại100Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6k km60%
131312Có mâyCó hại100Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km58%
141211Có mâyCó hại100Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km64%
151210Có mâyCó hại100Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km64%
161210Có mây100Gió Bắc 11 km/h17 km/h1.6 km65%
17119Có mây100Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km66%
18119Có mây100Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km67%
19119Có mây99Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km69%
20108Có mây99Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km70%
21108Có mây99Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km72%
22107Có mây99Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km74%
2397Có mây99Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km75%

Ngày 6/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001616Có mây100%TB 7 km/h9 km/h14km77%
011615Có mây99%TB 7 km/h9 km/h14km77%
021515Có mây100%TB 7 km/h9 km/h14km77%
031515Có mây100%TB 6 km/h9 km/h14km77%
041515Có mây100%TB 6 km/h9 km/h14km78%
051515Có mây100%BTB 7 km/h9 km/h14km79%
061514Có mây100%B 7 km/h9 km/h14km79%
071414Có mây100%B 7 km/h11 km/h14km78%
081515Có mây96%B 9 km/h11 km/h15km75%
091616Có mây93%B 9 km/h11 km/h15km70%
101617Nhiều mây89%B 7 km/h11 km/h15km65%
111718Nhiều mây89%BTB 7 km/h11 km/h15 km61%
121820Nhiều mây89%BTB 6 km/h9 km/h15 km59%
131820Nhiều mây89%BĐB 4 km/h7 km/h15 km58%
141820Nhiều mây88%ĐN 7 km/h9 km/h15 km56%
151918Nhiều mây88%ĐN 9 km/h13 km/h15 km56%
161818Nhiều mây87%ĐN 11 km/h13 km/h15 km57%
171817Nhiều mây83%ĐN 11 km/h13 km/h15 km59%
181716Nhiều mây80%ĐN 9 km/h13 km/h15 km62%
191716Nhiều mây76%ĐN 9 km/h13 km/h15 km65%
201616Mây từng đợt 64%ĐN 7 km/h13 km/h15 km67%
211616Mây từng đợt 51%NĐN 7 km/h11 km/h15 km69%
221515Ít mây38%NĐN 6 km/h9 km/h15 km70%
231516Mây từng đợt 54%N 6 km/h7 km/h15 km71%

Ngày 5/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001415Trời quangCó hại 5%T 4 km/h6 km/h14 km74%
011415Trời quangCó hại 8%TB 6 km/h6 km/h14 km71%
021515Ít mâyCó hại 33%BTB 6 km/h7 km/h14 km70%
031515Mây từng đợt Có hại 58%BTB 6 km/h9 km/h14 km68%
041616Nhiều mây Có hại 83%BTB 7 km/h9 km/h14 km67%
051616Nhiều mâyRất có hại 89%BTB 7 km/h9 km/h14 km65%
061717Có mâyRất có hại 94%BTB 7 km/h9 km/h14 km62%
071716Có mâyRất có hại 100%B 7 km/h11 km/h13km61%
081717Có mâyRất có hại 100%B 9 km/h11 km/h13km60%
091717Có mâyRất có hại 99%B 9 km/h13 km/h13km60%
101818Có mâyCó hại 99%B 9 km/h13 km/h13km60%
111818Có mâyCó hại 99%B 11 km/h15 km/h13km59%
121818Có mâyCó hại 99%B 11 km/h15 km/h13km59%
131918Có mâyXấu99%B 11 km/h15 km/h13km58%
141918Có mây100%B 9 km/h15 km/h13km56%
151818Có mây100%BTB 9 km/h13 km/h13 km56%
161818Có mây100%BTB 7 km/h11 km/h13 km57%
171818Có mây100%BTB 7 km/h11 km/h13 km59%
181717Có mây100%BTB 7 km/h11 km/h13 km62%
191717Có mây100%BTB 6 km/h9 km/h13 km65%
201717Có mây100%TB 6 km/h9 km/h14km69%
211616Có mây100%TB 6 km/h9 km/h14km72%
221616Có mây100%TB 6 km/h9 km/h14km75%
231616Có mây100%TB 6 km/h9 km/h14 km76%

Ngày 4/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
141921Nhiều nắngXấu15%Đ 9 km/h11 km/h15 km37%
152021Nắng Xấu8%ĐĐN 9 km/h11 km/h15 km38%
162021NắngXấu2%ĐĐN 9 km/h11 km/h15 km40%
171918NắngXấuĐN 9 km/h11 km/h15 km45%
181817Trời quangCó hạiĐN 9 km/h11 km/h15km52%
191716Trời quangCó hạiĐĐN 9 km/h11 km/h15km60%
201616Trời quangCó hạiĐN 7 km/h11 km/h15km68%
211515Trời quangCó hạiNĐN 6 km/h9 km/h15km73%
221414Trời quangCó hại0%NTN 6 km/h7 km/h14km77%
231414Trời quangCó hại3%TN 6 km/h7 km/h14 km76%

Ngày 1/1/2021

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
0099Nhiều mây86Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km66%
0188Nhiều mây89Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km68%
0298Nhiều mây85Gió Bắc - Tây bắc 9 km/h11 km/h15 km68%
0387Nhiều mây80Gió Bắc 9 km/h11 km/h15 km66%
0487Nhiều mây76Gió Bắc 9 km/h11 km/h15 km65%
0587Mây từng đợt54Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km63%
0686Ít mây33Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h14 km60%
0798Nhiều nắng11Gió bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h14 km56%
081011Nhiều nắng17Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h14 km49%
091213Nhiều nắng24Gió Bắc 11 km/h15 km/h14 km42%
101315Nắng nhẹ30Gió Bắc 13 km/h17 km/h14 km36%
111517Nắng nhẹ46Gió Bắc 11 km/h17 km/h14 km32%
121619Mây từng đợt63Gió Bắc 11 km/h15 km/h14 km31%
131719Nhiều mây79Gió Bắc 9 km/h15 km/h14 km31%
141719Nhiều mây75Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km31%
151819Mây từng đợt72Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h14 km31%
161718Mây từng đợt68Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h14 km31%
171616Mây từng đợt51Gió Đông 7 km/h11 km/h14 km32%
181515Ít mây34Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h14 km35%
191515Quang mây17Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h13 km38%
201414Quang mây23Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h13 km44%
211314Quang mây28Gió Nam - Đông Nam 4 km/h7 km/h13 km49%
221213Ít mây34Gió Nam 4 km/h6 km/h13 km54%
231212Ít mây49Gió Tây - Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km57%

Ngày 31/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001210Nhiều mâyVừa phải85Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km41%
01129Nhiều mâyVừa phải85Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km41%
02118Nhiều mâyVừa phải82Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km41%
03108Nhiều mâyVừa phải78Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km40%
04107Nhiều mâyVừa phải75Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km40%
0596Mây từng đợtVừa phải60Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km40%
0696Ít mâyVừa phải46Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km39%
0796Nắng có sương mờVừa phải32Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km45%
08109Nắng có sương mờVừa phải27Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km42%
091111Nắng có sương mờ22Gió Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km38%
101213Nắng có sương mờ17Gió Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km35%
111314Nắng có sương mờ14Gió Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km33%
121416Nắng có sương mờ10Gió Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km32%
131517Nắng có sương mờ7Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km32%
141517Nắng có sương mờ5Gió Bắc 11 km/h17 km/h1.6 km32%
151617Nắng có sương mờ4Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km33%
161515Nắng có sương mờ2Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km34%
171313Nắng có sương mờ25Gió Đông Bắc 7 km/h13 km/h16 km36%
181212Trăng mờ48Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h11 km/h16 km40%
191314Mây từng đợt71Gió Tây - Tây Bắc 4 km/h7 km/h16 km45%
201213Mây từng đợt74Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h16 km49%
211112Nhiều mây77Gió Đông - Đông Nam 4 km/h6 km/h16 km54%
221111Nhiều mây80Gió Đông 6 km/h7 km/h15 km59%
231010Nhiều mây83Gió Đông Bắc 7 km/h9 km/h15 km63%

Ngày 30/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001817Có mây98Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h1.6 km69%
011715Có mây100Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km61%
021614Có mây99Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km58%
031512Có mây99Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h1.6 km58%
041411Có mây99Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km58%
051410Có mây99Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km57%
061310Có mây99Gió Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km55%
07139Có mây100Gió Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km52%
081310Có mây100Gió Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km49%
091410Có mây100Gió Bắc 20 km/h26 km/h1.6 km46%
101411Có mây100Gió Bắc 20 km/h16 km/h1.6 km43%
111412Có mây98Gió Bắc 20 km/h26 km/h1.6 km41%
121512Có mây96Gió Bắc 19 km/h26 km/h1.6 km40%
131513Có mây94Gió Bắc 19 km/h26 km/h1.6 km40%
141513Có mây96Gió Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km40%
151614Có mây97Gió Bắc 17 km/h24 km/h1.6 km40%
161614Có mây99Gió Bắc 17 km/h22 km/h1.6 km40%
171614Có mây96Gió Bắc 15 km/h20 km/h1.6 km40%
181613Có mây92Gió Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km40%
191513Nhiều mây89Gió Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km39%
201513Nhiều mây81Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km39%
211412Mây từng đợt74Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km39%
221412Mây từng đợt66Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km39%
231411Mây từng đợt61Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km38%

Ngày 29/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002020Ít mâyXấu30Gió Nam 7 km/h11 km/h1.6 km89%
012120Quang mâyXấu10Gió Nam 7 km/h9 km/h1.6 km88%
022121Quang mâyXấu21Gió Nam 7 km/h9 km/h1.6 km87%
032121Ít mâyXấu33Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h1.6 km86%
042120Ít mâyXấu44Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h1.6 km86%
052120Mây từng đợtXấu63Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h1.6 km87%
062020Nhiều mâyXấu81Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h1.6 km89%
072223Có mâyXấu100Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h1.6 km89%
082324Có mâyXấu93Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h1.6 km84%
092425Nhiều mây87Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h1.6 km77%
102525Nhiều mây81Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km70%
112626Nhiều mây87Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km65%
122727Có mây93Gió Nam - Đông Nam 11 km/h13 km/h1.6 km61%
132728Có mây99Gió Nam - Đông Nam 11 km/h13 km/h1.6 km59%
142828Có mây99Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km58%
152727Có mây99Gió Nam - Đông Nam 9 m/h13 km/h1.6 km60%
162625Có mây99Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km63%
172524Có mây93Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km68%
182424Nhiều mây87Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km74%
192323Nhiều mây80Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km80%
202222Nhiều mây85Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h1.6 km86%
212121Có mây90Gió Đông 9 km/h13 km/h1.6 km89%
222019Có mây96Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km86%
231917Có mây97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km79%

Ngày 28/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092223Có mâyXấu99Gió Nam 7 km/h9 km/h1.6 km87%
102223Có mâyXấu99Gió Nam 9 km/h11 km/h1.6 km83%
112424Có mâyXấu99Gió Nam 11 km/h15 km/h1.6 km78%
122525Có mâyXấu98Gió Nam 13 km/h17 km/h1.6 km72%
132625Có mâyXấu97Gió Nam - Đông Nam 15 km/h20 km/h1.6 km66%
142625Mây từng đợtXấu71Gió Nam - Đông Nam 17 km/h22 km/h1.6 km63%
152626Nắng nhẹXấu45Gió Nam - Đông Nam 17 km/h22 km/h1.6 km62%
162525Nhiều nắngXấu19Gió Nam - Đông nam 17 km/h22 km/h1.6 km65%
172424Nhiều nắngXấu19Gió Nam - Đông Nam 15 km/h22 km/h1.6 km73%
182424Ít mâyXấu39Gió Nam - Đông Nam 13 km/h20 km/h1.6 km82%
192323Ít mâyXấu49Gió Nam - Đông Nam 11 km/h17 km/h1.6 km89%
202222Mây từng đợtXấu56Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h1.6 km89%
212121Mây từng đợtXấu63Gió Nam 9 km/h13 km/h1.6 km89%
222020Mây từng đợtXấu69Gió Nam 9 km/h11 km/h1.6 km90%
232020Mây từng đợtXấu50Gió Nam 7 km/h11 km/h1.6 km91%

Ngày 27/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001919Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km89%
012020Có mây99Gió Nam 4 km/h6 km/h6 km89%
022020Có mây99Gió Nam 6 km/h6 km/h6 km89%
032021Có mây100Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
042021Có mây100Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
052121Nhiều mây89Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
062122Nhiều mây78Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
072122Mây từng đợt67Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km91%
082123Nhiều mây76Gió Nam 6 km/h7 km/h8 km90%
092223Nhiều mây85Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km86%
102223Có mây93Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km83%
112224Có mây95Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km81%
122324Có mây98Gió Nam 7 km/h9 km/h16 km79%
132324Có mây100Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km77%
142324Có mây91Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km75%
152324Nhiều mây82Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km73%
162424Mây từng đợt73Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km73%
172323Mây từng đợt68Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km77%
182323Mây từng đợt64Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km83%
192223Mây từng đợt59Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km88%
202222Mây từng đợt64Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km89%
212122Mây từng đợt68Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km89%
222121Mây từng đợt73Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km88%
232121Nhiều mây77Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km 88%

Ngày 26/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001918Có mâyXấu99Gió Nam - Đông Nam 4 km/h7 kmn/h10 km75%
011818Có mâyXấu99Gió Nam 4 km/h6 km/h10 km76%
021818Có mâyXấu99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h10 km77%
031818Có mâyCó hại99Gió Nam 4 km/h6 km/h10 km78%
041818Có mâyCó hại99Gió Nam 4 km/h6 km/h10 km79%
051717Có mâyCó hại90Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h10 km81%
061717Nhiều mâyCó hại81Gió Tây Nam 4 km/h6 km/h10 km81%
071919Mây từng đợtCó hại72Gió Tây - Tây Nam 6 km/h6 km/h10 km83%
082020Nhiều mâyCó hại81Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km79%
092121Có mây90Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km75%
102121Có mây100Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km70%
112222Có mây100Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km66%
122222Có mây100Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km64%
132323Có mây100Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h13 km63%
142322Có mây99Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h13 km62%
152222Có mây98Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h13 km63%
162221Có mây97Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h13 km66%
172221Nhiều mây89Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km73%
182121Nhiều mây82Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km82%
192121Mây từng đợt74Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km88%
202020Nhiều mây82Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km89%
212020Có mây90Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km89%
222020Có mây97Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km89%
232020Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km89%

Ngày 25/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001817Có mây95Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h16 km70%
011818Có mây100Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h16 km72%
021818Có mây100Gió Tây - Tây Nam 6 km/h9 km/h16 km75%
031717Có mây100Gió Tây 7 km/h9 km/h11 km78%
041717Có mây100Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km81%
051616Có mây99Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km83%
061717Có mây98Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km83%
071818Có mây97Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km81%
081918Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km76%
092019Có mây98Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km69%
102020Có mây99Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km64%
112120Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km61%
122121Có mây100Gió Đông 9 km/h13 km/h14 km59%
132222Có mây100Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h14 km59%
142222Có mây98Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h14 km57%
152222Có mây97Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h14 km56%
162222Có mây95Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h14 km57%
172120Có mây96Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h14 km62%
182019Có mây96Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h14 km68%
191918Có mây97Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km72%
201918Có mây98Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km75%
211918Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km75%
221917Có mây100Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km74%
231818Có mây100Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km75%

Ngày 24/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001617Có mâyRất có hại99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h15 km77%
011717Có mâyRất có hại99Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km77%
021717Có mâyRất có hại99Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h15 km78%
031716Có mâyRất có hại99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km79%
041716Có mâyRất có hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km80%
051716Có mâyRất có hại97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km80%
061717Có mâyRất có hại94Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km81%
071715Có mâyRất có hại92Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km71%
081716Có mâyRất có hại95Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km67%
091817Có mâyRất có hại97Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km63%
101918Có mâyCó hại100Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km60%
112019Có mâyCó hại100Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km58%
122119Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km57%
132120Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km55%
142220Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h1.6 km54%
152321Có mây100Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km53%
162220Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h1.6 km54%
172119Có mây92Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h13 km/h1.6 km58%
182019Nhiều mây84Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h11 km/h1.6 km64%
191918Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h1.6 km68%
201918Nhiều mây79Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h1.6 km70%
211918Nhiều mây81Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h1.6 km70%
221918Nhiều mây84Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h16 km69%
231918Nhiều mây89Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h16 km69%

Ngày 23/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001616Ít mây38Gió Tây Nam 4 km/h6 km/h14 km61%
011516Trời quang7Gió Tây - Tây Nam 4 km/h6 km/h14 km63%
021616Ít mây32Gió Tây 6 km/h6 km/h14 km62%
031616Mây từng đợt56Gió Tây 6 km/h7 km/h14 km59%
041616Nhiều mây80Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h9 km/h14 km57%
051717Nhiều mây87Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h9 km/h14 km58%
061717Có mây93Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km57%
071717Có mây100Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km56%
081818Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h14 km55%
091818Có mây100Gió Bắc 9 km/h11 km/h14 km54%
101919Có mây100Gió Bắc 9 km/h11 km/h14 km51%
111919Có mây100Gió Bắc 9 km/h11 km/h14 km53%
121918Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km52%
131818Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km52%
141818Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km52%
151818Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h11 km/h14 km54%
161818Có mây100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h11 km/h15 km57%
171818Có mây93Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h15 km60%
181717Nhiều mây87Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h15 km63%
191717Nhiều mây80Gió Đông Bắc 7 km/h9 km/h15 km66%
201717Nhiều mây87Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h15 km68%
211717Có mây93Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km70%
221717Có mây100Gió Bắc -Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km72%
231717Có mây99Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km75%

Ngày 22/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001413Mây từng đợtCó hại65Gió Bắc 9 km/h11 km/h1.6 km54%
011413Mây từng đợtCó hại65Gió Bắc 9 km/h11 km/h1.6 km54%
021513Mây từng đợtCó hại67Gió Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km51%
031514Mây từng đợtCó hại83Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km51%
041514Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km52%
051514Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km52%
061514Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km52%
071615Có mâyCó hại100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km51%
081616Có mâyCó hại99Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km48%
091716Có mâyCó hại98Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km44%
101717Có mây97Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km41%
111818Nhiều mây89Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km39%
121819Nhiều mây80Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km38%
131919Mây từng đợt71Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km38%
141920Mây từng đợt62Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km38%
152021Mây từng đợt53Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km39%
162121Nắng nhẹ43Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h14 km41%
172019Mây từng đợt50Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h9 km/h14 km42%
182019Mây từng đợt57Gió Đông 6 km/h7 km/h14 km44%
191918Mây từng đợt63Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h14 km46%
201918Nhiều mây75Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h14 km48%
211818Nhiều mây86Gió Nam 6 km/h7 km/h14 km51%
221717Có mây98Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h14 km55%
231717Mây từng đợt68Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h14 km/h58%

Ngày 21/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001210Mây từng đợtCó hại61Gió Bắc 11 km/h15 km/h1.6 km51%
011210Có mâyXấu90Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km50%
02129Nhiều mâyXấu79Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km48%
03129Mây từng đợtXấu67Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km47%
04129Mây từng đợtXấu56Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km47%
05119Ít mâyXấu38Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km48%
06118Quang mâyXấu21Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km50%
071210Nắng có sương mờXấu3Gió Bắc 13 km/h17 km/h1.6 km50%
081412Nắng có sương mờXấu23Gió Bắc 15 km/h20 km/h1.6 km46%
091514Nắng có sương mờXấu43Gió Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km41%
101616Nắng có sương mờXấu2Gió Đông - Đông Bắc 17 km/h22 km/h1.6 km40%
111718Nắng có sương mờXấu7Gió Đông Bắc 17 km/h22 km/h1.6 km38%
121819Nắng có sương mờXấu12Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h1.6 km37%
131920Nắng có sương mờXấu17Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h1.6 km37%
141920Nắng có sương mờXấu36Gió Bắc 15 km/h20 km/h1.6 km36%
152020Nắng có sương mờXấu55Gió Bắc 13 km/h20 km/h1.6 km36%
161918Nắng có sương mờXấu74Gió Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km39%
171817Nắng có sương mờXấu57Gió Bắc 11 km/h17 km/h1.6 km44%
181716Trăng mờXấu41Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h15 km/h1.6 km51%
191616Quang mâyCó hại24Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h1.6 km57%
201615Ít mâyCó hại47Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h1.6 km60%
211514Mây từng đợtCó hại71Gió Bắc -Tây Bắc 7 km/h11 km/h1.6 km60%
221413Có mâyCó hại94Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h1.6 km59%
231413Nhiều mâyCó hại79Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h1.6 km56%

Ngày 20/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001312Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km47%
011311Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km46%
021311Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km46%
031311Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km45%
041310Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km45%
051310Có mây93Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km46%
06118Nhiều mây87Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km47%
07129Nhiều mây81Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km47%
081310Nhiều mây85Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km46%
091311Nhiều mây89Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km44%
101412Có mây94Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h24 km/h16 km43%
111513Nhiều mây88Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h24 km/h1.6 km43%
121614Nhiều mây83Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h24 km/h1.6 km42%
131615Nhiều mây77Gió Bắc 17 km/h22 km/h1.6 km41%
141716Mây từng đợt67Gió Bắc 15 km/h20 km/h1.6 km40%
151918Mây từng đợt57Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h1.6 km39%
161817Nắng nhẹ47Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h1.6 km41%
171715Nắng nhẹ32Gió Bắc 11 km/h17 km/h1.6 km47%
181615Quang mây17Gió Bắc 9 km/h15 km/h1.6 km54%
191514Trời quang2Gió Bắc 7 km/h11 km/h1.6 km60%
201413Trời quang4Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h1.6 km62%
211312Trời quang6Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h1.6 km61%
221311Trời quang8Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h1.6 km60%
231211Quang mây11Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h1.6 km59%

Ngày 19/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001210Có mâyVừa phải94Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km58%
011210Có mâyVừa phải100Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km56%
021210Có mâyVừa phải100Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km54%
031210Có mâyVừa phải100Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km53%
041210Có mâyVừa phải100Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km52%
051310Có mâyVừa phải100Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km53%
061210Có mâyTuyệt vời100Gió Bắc 15 km/h20 km/h19 km54%
071311Có mâyTuyệt vời94Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km51%
081311Có mâyTuyệt vời94Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km51%
091412Có mây94Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km49%
101412Có mây94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km48%
111513Có mây94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km47%
121514Có mây94Gió Bắc 19 km/h22 km/h16 km47%
131614Có mây94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
141614Có mây94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
151615Có mây94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
161614Có mây91Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km47%
171614Có mây94Gió Bắc 13 km/h20 km/h16 km48%
181514Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h19 km/h16 km50%
191514Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km51%
201513Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km51%
211413Có mây100Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km50%
221412Có mây100Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km49%
231412Có mây100Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km48%

Ngày 18/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001313Có mây99 Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h16 km65%
011313Có mây100Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km65%
021312Có mây99Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km66%
031312Có mây98Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km68%
041311Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h11 km69%
051312Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km70%
061312Có mây99Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km71%
071312Có mây94Gió Bắc 11 km/h13 km/h16 km71%
081312Có mây94Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km70%
091413Có mây94Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km68%
101413Có mây94Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km66%
111413Có mây94Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km64%
121414Có mây94Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km62%
131414Có mây94Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km61%
141413Có mây94Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km60%
151413Có mây92Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km60%
161413Nhiều mây88Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km60%
171413Nhiều mây80Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km60%
181413Có mây90Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%
191413Có mây91Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km62%
201313Nhiều mây89Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km62%
211312Nhiều mây87Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km63%
221312Nhiều mây85Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km/h63%
231312Có mây90Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km63%

Ngày 17/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001212Có mâyVừa phải92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km61%
011212Có mâyVừa phải90Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km61%
021212Có mâyVừa phải93Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km61%
031212Có mâyVừa phải95Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km61%
041211Có mâyVừa phải97Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km62%
051211Có mâyVừa phải98Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km64%
061211Có mâyVừa phải99Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km65%
071211Có mâyVừa phải100Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
081212Có mâyVừa phải100Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km66%
091313Có mâyVừa phải100Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km64%
101313Có mâyVừa phải100Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km63%
111414Có mâyVừa phải100Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%
121415Có mâyVừa phải100Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km59%
131516Có mâyXấu100Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km58%
141515Có mây92Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km57%
151515Nhiều mây83Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km56%
161515Nhiều mây75Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km57%
171414Nhiều mây83Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km58%
181414Có mây91Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km60%
191414Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km61%
201414Có mây99Gió Bắc 4 km/h6 km/h16 km62%
211414Có mây99Gió Đông Bắc 4 km/h6 km/h16 km63%
221314Có mây98Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h7 km/h16 km64%
231313Có mây99Gió Đông Bắc 6 km/h9 km/h16 km64%

Ngày 16/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001312Có mây100Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km71%
011312Có mây100Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km72%
021312Có mây100Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km74%
031312Có mây100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km75%
041312Có mây100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km76%
051312Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km76%
061312Có mây100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km75%
071312Có mây100Gió Bắc 9 km/h11 km/h10 km76%
081312Có mây100Gió Bắc 9 km/h13 km/h10 km75%
091212Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km74%
101312Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h13 km/h10 km71%
111313Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h13 km/h11 km69%
121313Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h13 km/h11 km67%
131313Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km66%
141313Có mây96
Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km65%
151313Có mây92Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km65%
161313Nhiều mây88Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h11 km65%
171313Có mây92Gió Đông 7 km/h11 km/h11 km66%
181313Có mây96Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km66%
191313Có mây99Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km67%
201313Có mây99Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km68%
211313Có mây100Gió Đông nam 7 km/h9 km/h11 km68%
221313Có mây100Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km69%
231313Có mây100Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km68%

Ngày 15/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001412Có mâyXấu100Gió Đông 11 km/h15 km/h10 km92%
011411MưaXấu100Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h17 km/h10 km90%
021312Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Bắc 13 km/h17 km/h10 km89%
031312Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Bắc 13 km/h17 km/h10 km87%
041310MưaXấu100Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h17 km/h10 km85%
051312Có mâyXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h10 km83%
061312Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h10 km83%
071412MưaXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km73%
081413Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km75%
091413Có mây100Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h13 km/h11 km75%
101412Mưa100Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h13 km/h11 km74%
111414Có mây100Gió Đông Bắc 11 km/h13 km/h11 km73%
121414Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km71%
131414Có mây100GIó Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km69%
141414Có mây100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h11 km/h11 km68%
151414Có mây100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km67%
161413Có mây100Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km67%
171413Có mây100Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km67%
181413Có mây100Gió Đông 7 km/h11 km/h11 km66%
191313Có mây100Gió Đông 11 km/h11 km/h11 km66%
201313Có mây100Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km67%
211313Có mây100Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km68%
221313Có mây100Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km69%
231313Có mây100Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h7 km/h80%

Ngày 14/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092120MưaVừa phải83Gió Nam - Đông Nam 11 km/h3.0 mm15 km/h6 km91%
102120MưaVừa phải82Gió Nam - Đông Nam 13 km/h3.0 mm17 km/h6 km90%
112119MưaXấu88Gió Đông Nam 13 km/h3.0 mm17 km/h6 km87%
122119MưaXấu93Gió Đông Nam 13 km/h3.0 mm17 km/h6 km84%
132121Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km80%
141817Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km92%
151716Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km90%
161615Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km86%
171514Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km85%
181514Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Nam 11 km/h17 km/h10 km86%
191512Mưa ràoXấu100Gió Đông - Đông Nam 11 km/h0.8 mm15 km/h10 km87%
201512Mưa ràoXấu100Gió Đông - Đông Nam 11 km/h0.8 mm15 km/h10 km89%
211413Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Nam 11 km/h13 km/h10 km91%
221413Có mâyXấu100Gió Đông 11 km/h13 km/h10 km93%
231413Có mâyXấu100Gió Đông 11 km/h15 km/h10 km93%

Ngày 13/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002020Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h14 km88%
011919Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km89%
022020Nhiều mây88Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km91%
032020Nhiều mây77Gió Đông Nam 5 km/h7 km/h11 km94%
042021Mây từng đợt65Gió Đông Nam 4 km/h6 km/h14 km96%
052021Nhiều mây75Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h11 km97%
062022Nhiều mây85Gió Nam 4 km/h6 km/h11 km97%
072023Có mây94Gió Tây Nam 2 km/h4 km/h11 km98%
082122Mưa95Gió Tây - Tây Nam 4 km/h0.3 mm4 km/h10 km98%
092123Có mây96Gió Tây - Tây Nam 4 km/h6 km/h15 km93%
102122Mưa97Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km85%
112224Nhiều mây82Gió Nam - Tây Nam 6 km/h9 km/h15 km78%
122325Mây từng đợt67Gió Nam 7 km/h9 km/h15 km73%
132427Mây từng đợt52Gió Nam 9 km/h11 km/h15 km70%
142427Nắng nhẹ38Gió Nam 9 km/h13 km/h15 km69%
152425Nhiều nắng23Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h15 km70%
162424Nắng9Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h15 km74%
172324Nhiều nắng18Gió Nam - Đông Nam 11 km/h17 km/h16 km83%
182324Quang mây16Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km93%
192224Ít mây16Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km93%
202224Mây từng đợt56Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km93%
212223Nhiều mây77Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km93%
222123Có mây98Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km93%
232122Có mây98Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km93%

Ngày 12/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001818Mây từng đợtXấu57Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h14 km89%
011819Mây từng đợtXấu63Gió Đông nam 4 km/h6 km/h14 km87%
021918Mây từng đợtXấu71Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h6 km/h14 km85%
031918Nhiều mâyXấu80Gió Bắc 6 km/h7 km/h14 km85%
041918Nhiều mâyCó hại89Gió Bắc 6 km/h9 km/h14 km86%
051918Có mâyCó hại92Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h14 km87%
061918Có mâyCó hại95Gió Đông Bắc 6 km/h9 km/h11 km88%
071918Có mâyCó hại98Gió Đông Bắc9 km/h11 km87%
082019Có mâyXấu96Gió Đông Bắc 6 km/h9 km/h11 km84%
092020Có mâyXấu94Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h11 km80%
102121Có mây92Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km76%
112122Có mây95Gió Bắc 6 km/h7 km/h14 km73%
122223Có mây97Gió Đông Bắc 6 km/h7 km/h14 km71%
132223Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h14 km70%
142222Có mây99Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h14 km70%
152323Có mây99Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h14 km70%
162222Có mây98Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h14 km73%
172221Nhiều mây87Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h14 km77%
182121Nhiều mây75Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h14 km82%
192121Mây từng đợt85Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h14 km85%
202121Nhiều mây76Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h14 km87%
212020Nhiều mây88Gió Nam 6 km/h9 km/h14 km88%
222020Có mây100Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h14 km88%
232020Có mây100Gió Nam 6 km/h7 km/h14 km88%

Ngày 11/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Trăng mờ2Gió Tây - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km71%
011918Trăng mờ2Gió Tây - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km71%
021918Trăng mờ24Gió Tây 6 km/h7 km/h12 km69%
031818Trăng mờ46Gió Tây 6 km/h7 km/h12 km68%
041818Trăng mờ69Gió Tây 6 km/h7 km/h12 km68%
051717Trăng mờ55Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h12 km69%
061817Trăng mờ41Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h12 km73%
072019Nắng có sương mờ27Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h12 km74%
082121Nắng có sương mờ20Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h12 km71%
092224Nắng có sương mờ12Gió Bắc 6 km/h9 km/h12 km63%
102326Nắng có sương mờ5Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h12 km57%
112427Nắng có sương mờ4Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h12 km54%
122427Nắng có sương mờ2Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h12 km54%
132427Nắng có sương mờGió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h12 km53%
142425Nắng có sương mờ4Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h12 km53%
152324Nắng có sương mờ7Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h12 km54%
162222Nắng có sương mờ10Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h12 km57%
172221Nắng có sương mờ8Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h12 km64%
182120Trăng mờ5Gió Đông - Đông Nam 9 km/h15 km/h12 km73%
192020Trời quangGió Đông nam 9 km/h13 km/h13 km80%
202019Trời quang4Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h13 km82%
211919Trời quang6Gió Đông Nam 6 km/h11 km/h13 km83%
221918Trời quang8Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h13 km82%
231918Quang mây21Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h13 km82%

Ngày 10/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001717Ít mâyVừa phải40Gió Tây - Tây Nam 4 km/h6 km/h11 km79%
011717Mây từng đợtVừa phải57Gió Tây 6 km/h6 km/h11 km77%
021717Mây từng đợtVừa phải63Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km76%
031516Mây từng đợtXấu68Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km76%
041717Mây từng đợtXấu73Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km77%
051818Nhiều mâyXấu78Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km78%
061917Nhiều mâyXấu84Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km78%
071918Nhiều mâyXấu89Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km75%
082020Nhiều mâyCó hại79Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h11 km70%
092122Mây từng đợt69Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km63%
102224Mây từng đợt59Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km57%
112325Mây từng đợt58Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km53%
122426Mây từng đợt57Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km50%
132427Mây từng đợt56Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km49%
142527Nắng nhẹ38Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h11 km48%
152425Nhiều nắng20Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h11 km48%
162424Nắng2Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h11 km49%
172323Nắng2Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h11 km50%
182322Trời quang3Gió Đông 6 km/h9 km/h11 km53%
192221Trăng mờ4Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km57%
202221Trăng mờ3Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km62%
212120Trăng mờ2Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km66%
222120Trăng mờ15Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km69%
232019Trăng mờ2Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km71%

Ngày 09/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001717Trăng mờGió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km75%
011717Trăng mờ0Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km75%
021616Trăng mờ0Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h12 km74%
031616Trăng mờ0Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h12 km73%
041515Trăng mờ0Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h12 km72%
051515Trăng mờ0Gió Tây - Tây Nam 6 km/h7 km/h12 km72%
061616Trăng mờ0Gió Tây 6 km/h7 km/h12 km75%
071718Nắng có sương mờ0Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h12 km75%
081919Nắng có sương mờ0Gió Tây - Tây Nam 6 km/h9 km/h12 km71%
092022Nắng có sương mờ0Gió Nam 7 km/h9 km/h12 km65%
102124Nắng có sương mờ0Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h12 km59%
112225Nắng có sương mờ5Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h12 km55%
122326Nắng có sương mờ11Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h12 km54%
132326Nắng có sương mờ16Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h12 km53%
142325Nắng có sương mờ17Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h12 km53%
152223Nắng có sương mờ18Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h12 km54%
162221Nắng có sương mờ19Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h12 km56%
172120Nắng có sương mờ13Gió Đông Nam 11 km/h13 km/h12 km61%
182018Trăng mờ6Gió Đông nam 9 km/h13 km/h12 km67%
191918Trăng mờ0Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h12 km73%
201917Trăng mờ0Gió Nam - Đông Nam 7 km/h13 km/h12 km77%
211818Trăng mờ0Gió Nam 6 km/h11 km/h12 km79%
221717Trăng mờ0Gió Tây Nam 6 km/h9 km/h12 km79%
231717Trăng mờ0Gió Tây - Tây Nam 6 km/h7 km/h12 km79%

Ngày 08/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001717Có mâyCó hại99Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km69%
011616Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h13 km69%
021615Có mâyCó hại93Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km70%
031515Nhiều mâyXấu86Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km71%
041514Nhiều mâyXấu80Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km72%
051413Mây từng đợtXấu70Gió bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km71%
061413Mây từng đợtXấu59Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h13 km70%
071514Nắng có sương mờXấu49Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km68%
081616Nắng có sương mờXấu37Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h13 km65%
091718Nắng có sương mờXấu26Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h13 km60%
101820Nắng có sương mờVừa phải15Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h13 km56%
111921Nắng có sương mờ11Gió Bắc 13 km/h19 km/h13 km53%
122123Nắng có sương mờ8Gió Bắc 13 km17 km/h13 km50%
132224Nắng có sương mờ4Gió Bắc 11 km/h17 km/h13 km48%
142325Nắng có sương mờ3Gió Bắc 9 km/h15 km/h13 km47%
152223Nắng có sương mờ2Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h13 km47%
162223Nắng có sương mờGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h13 km48%
172120Nắng có sương mờGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h13 km50%
182019Trăng mờGió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h13 km54%
192019Trăng mờGió Tây Nam 4 km/h7 km/h13 km58%
201918Trăng mờ2Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h13 km63%
211918Trăng mờ2Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km68%
221818Trăng mờ3Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km71%
231818Trăng mờ2Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km74%

Ngày 07/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
101919Nhiều mâyXấu86Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h12 km56%
112020Nhiều mâyXấu78Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h12 km78%
122122Mây từng đợtXấu71Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h12 km49%
132223Mây từng đợtXấu63Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h12 km48%
142324Mây từng đợtXấu65Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h12 km46%
152223Mây từng đợtXấu67Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h12 km47%
162221Mây từng đợtXấu69Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h12 km49%
172120Mây từng đợtXấu74Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h12 km64%
182019Nhiều mâyVừa phải79Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h12 km59%
191918Nhiều mâyXấu84Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h13 km63%
201817Nhiều mâyXấu89Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h13 km67%
211818Có mâyXấu94Gió Tây Nam 6 km/h9 km/h13 km69%
221717Có mâyXấu99Gió Tây -Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km69%
231717Có mâyXấu99Gió Tây 6 km/h7 km/h13 km69%

Ngày 06/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001313Trăng mờ0Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h14 km68%
011313Trăng mờ0Gió Tây - Tây Nam 6 km/h9 km/h14 km68%
021313Trăng mờ0Gió Tây 7 km/h9 km/h13 km69%
031313Trăng mờ0Gió Tây 7 km/h9 km/h13 km72%
041212Trăng mờ0Gió Tây 7 km/h9 km/h13 km74%
051413Trăng mờ0Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km75%
061515Trăng mờ0Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km75%
071616Nắng có sương mờ0Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km72%
081718Nắng có sương mờ0Gió Bắc 7 km/h9 km/h13 km67%
091820Nắng có sương mờ0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h13 km60%
101o22Nắng có sương mờ0Gió Bắc- Đông Bắc 9 km/h11 km/h13 km55%
112023Nắng có sương mờ0Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h13 km52%
122124Nắng có sương mờ0Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h13 km51%
132225Nắng có sương mờ0Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h13 km50%
142124Nắng có sương mờ0Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h13 km51%
152122Nắng có sương mờ0Gió Đông 7 km/h9 km/h13 km50%
162021Nắng có sương mờ0Gió Đông 7 km/h9 km/h13 km53%
172019Nắng có sương mờ0Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h13 km59%
181918Trăng mờ0Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h13 km65%
191818Trăng mờ0Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h13 km70%
201818Trăng mờ0Gió Nam 6 km/h9 km/h13 km70%
211718Trăng mờ0Gió Nam 6 km/h7 km/h13 km69%
221717Trăng mờ0Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h13 km69%
231616Trăng mờ2Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km72%

Ngày 05/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001313Trăng mờXấuGió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km66%
011312Trăng mờXấuGió Tây bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
021312Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 lm/h15 km68%
031211Trăng mờXấuGió Bắc 9 km/h13 km/h15 km69%
041211Trăng mờXấuGió Bắc 9 km/h13 km/h15 km69%
051210Trăng mờXấuGió Bắc 9 km/h13 km/h15 km70%
061110Trăng mờXấuGió Bắc 9 km/h13 km/h15 km71%
071312Nắng có sương mờXấuGió Bắc 9 km/h13 km/h15 km69%
081414Nắng có sương mờXấuGió Bắc 11 km/h15 km/h15 km65%
091516Nắng có sương mờGió Bắc 11 km/h15 km/h15 km59%
101718Nắng có sương mờGió Bắc 13 km/h17 km/h14 km54%
111820Nắng có sương mờGió Bắc 13 km/h17 km/h14 km51%
121921Nắng có sương mờGió Bắc 11 km/h17 km/h14 km49%
132022Nắng có sương mờGió Bắc 9 km/h15 km/h14 km49%
142022Nắng có sương mờGió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km48%
152021Nắng có sương mờGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h14 km47%
161920Nắng có sương mờGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h14 km48%
171819Nắng có sương mờGió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h14 km51%
181718Trăng mờGió Bắc 6 km/h7 km/h14 km56%
191717Trăng mờGió Bắc - Tây Bắc 4 km/h7 km/h14 km61%
201616Trăng mờGió Nam 4 km/h6 km/h14 km66%
211516Trăng mờ0Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h14 km69%
221515Trăng mờGió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h14 km70%
231414Trăng mờGió Nam 6 km/h7 km/h14 km70%

Ngày 04/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001615Trăng mờ49Gió Bắc 11 km/h13 km/h16 km58%
011514Trăng mờ45Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km57%
021513Trăng mờ58Gió bắc 13 km/h17 km/h16 km57%
031413Trăng mờ71Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km58%
041412Trăng mờ84Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km59%
051412Trăng mờ85Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km60%
061311Trăng mờ86Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km60%
071311Nhiều mây87Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km60%
081413Nhiều mây81Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km59%
091514Nhiều mây76Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km57%
101616Mây từng đợt71Gió Bắc 13 km/h19 km/h15 km55%
111719Nắng nhẹ49Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km53%
121821Nhiều nắng27Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km51%
131922Nắng5Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h15 km49%
142022Nắng3Gió Bắc- Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km47%
152021Nắng2Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km47%
161919Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km50%
171818Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km55%
181717Trời quang0Gió Đông Bắc 7 km/h9 km/h16 km62%
191617Trời quang0Gió Đông - Đông Nam 6 km/h9 km/h16 km67%
201616Trời quang0Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km70%
211515Trời quang0Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h16 km70%
221415Trời quang0Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h16 km70%
231414Trời quang0Gió Tây 6 km/h7 km/h16 km69%

Ngày 03/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001717Trăng mờXấu88Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km67%
011716Có mâyXấu97Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km66%
021615Có mâyXấu96Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km66%
031615Vừa phảiVừa phải94Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km67%
041614Có mâyVừa phải93Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km67%
051514Có mâyVừa phải92Gió Bắc- Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km67%
061513Có mâyVừa phải92Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km66%
071614Nắng có sương mờVừa phải91Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km65%
081616Nắng có sương mờVừa phải69Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km62%
091718Nắng có sương mờVừa phải46Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km59%
101819Nắng có sương mờ23Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km57%
111921Nắng có sương mờ26Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km55%
122022Nắng có sương mờ29Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km54%
132123Nắng có sương mờ32Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km52%
142223Nắng có sương mờ36Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km50%
152122Nắng có sương mờ39Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km50%
162120Nắng có sương mờ43Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km52%
172019Nắng có sương mờ50Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km58%
181918Trăng mờ56Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km64%
191818Trăng mờ63Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km68%
201817Trăng mờ61Gió Tây bắc 7 km/h9 km/h16 km68%
211717Trăng mờ60Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km65%
221616Trăng mờ58Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km61%
231615Trăng mờ54Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km59%

Ngày 02/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001818Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km65%
011717Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km66%
021716Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km68%
031616Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km71%
041615Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km73%
051616Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km72%
061716Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km70%
071716Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km68%
081727Nắng có sương mờ90Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km66%
091818Nắng có sương mờ79Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km64%
101919Nắng có sương mờ69Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km62%
111920Nắng có sương mờ64Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km60%
122023Nắng có sương mờ58Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km58%
132123Nắng có sương mờ53Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km56%
142123Nắng có sương mờ46Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km54%
152223Nắng có sương mờ38Gió Đông Bắc 11 km/h13 km/h15 km53%
162121Nắng có sương mờ31Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h15 km56%
172120Nắng có sương mờ40Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h15 km62%
182019Trăng mờ49Gió Đông 7 km/h11 km/h15 km69%
191918Mây từng đợt58Gió Đông 6 km/h9 km/h15 km75%
201918Mây từng đợt71Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h7 km/h15 km76%
211818Nhiều mây83Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h15 km75%
221718Có mây95Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km73%
231717Có mây96Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km71%

Ngày 01/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001717Trăng mờCó hại85Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km61%
011717Nhiều mâyCó hại86Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km62%
021716Nhiều mâyCó hại89Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km62%
031616Có mâyXấu92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km63%
041616Có mâyXấu95Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km63%
051615Có mâyXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km64%
061514Có mâyXấu97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km66%
071615Có mâyXấu98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km65%
081716Có mâyXấu91Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km62%
091718Nhiều mâyXấu85Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km59%
101819Nhiều mâyXấu78Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km56%
111919Nhiều mâyXấu85Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km54%
122020Có mâyXấu93Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km52%
132120Có mâyXấu100Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km51%
142020Có mâyXấu100Gió Bắc 9 km/h15 km/h15 km52%
152019Có mây100Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km53%
162019Có mây100Gió Bắc 7 km/h11 km/h15 km55%
171918Có mây100Gió Bắc 7 km/h11 km/h15 km58%
181918Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km61%
191918Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h15 km63%
201918Có mây100Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km65%
211818Có mây100Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km65%
221818Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km65%
231818Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h15 km65%

Ngày 30/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001716Có mâyVừa phải98Gió Bắc 9 km/h16 km62%
011716Có mâyVừa phải97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%
021716Có mâyVừa phải95Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km60%
031716Có mâyVừa phải94Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km60%
041615Có mâyVừa phải92Gió bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km60%
051615Nhiều mâyVừa phải84Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km62%
061514Nhiều mâyVừa phải77Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km65%
071413Mây từng đợtVừa phải69Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km61%
081514Nhiều mâyTuyệt vời78Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km59%
091716Nhiều mâyVừa phải87Gió bắc 15 km/h20 km/h16 km57%
101817Có mâyVừa phải97Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km55%
111920Mây từng đợtVừa phải67Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km53%
122022Nắng nhẹVừa phải37Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km51%
132123NắngXấu7Gió bắc 13 km/h19 km/h16 km50%
142223NắngXấu5Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km49%
152122NắngXấu4Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km49%
162021NắngXấu2Gió Bắc 9 km/h15 km/h16 km52%
172019NắngXấu3Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km57%
181918Trời quangVừa phải3Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km63%
191917Trăng mờVừa phải4Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
201818Trăng mờXấu5Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km68%
211717Trăng mờXấu6Gió Bắc 6 km/h7 km/h16 km67%
221717Trăng mờXấu7Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h16 km66%
231717Trăng mờ5Gió Bắc - Tây bắc 6 km/h9 km/h16 km65%

Ngày 29/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001817Trăng mờ68Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h13 km/h16 km61%
011716Trăng mờ70Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km62%
021716Trăng mờ73Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km62%
031615Trăng mờ76Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km63%
041615Trăng mờ79Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km65%
051615Trăng mờ63Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km63%
061614Trăng mờ48Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km68%
071514Nắng có sương mờ32Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km68%
081617Nắng có sương mờ29Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h16 km65%
091818Nắng có sương mờ26Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km62%
101920Nắng có sương mờ23Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km58%
112022Nắng có sương mờ24Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km55%
122123Nắng có sương mờ25Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h16 km53%
132224Nắng có sương mờ26Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km51%
142324Nắng có sương mờ19Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km50%
152223Nắng có sương mờ12Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km51%
162222Nắng có sương mờ6Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km53%
172120Nắng có sương mờ6Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km58%
182019Trăng mờ7Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km64%
191918Trời quang7Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h9 km/h16 km69%
201918Quang mây27Gió Đông Bắc 6 km/h7 km/h16 km71%
211818Ít mây48Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km71%
221818Mây từng đợt68Gió Nam 6 km/h9 km/h16 km71%
231717Mây từng đợt73Gió Tây 7 km/h9 km/h16 km71%

Ngày 28/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002120Trăng mờ14Gió Tây 7 km/h9 km/h14 km73%
012120Trăng mờ20Gió Tây 7 km/h9 km/h14 km70%
022019Trăng mờ23Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h11 km/h14 km68%
032019Trăng mờ26Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h14 km69%
041918Trăng mờ28Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h14 km71%
051917Trăng mờ35Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h14 km75%
061818Trăng mờ41Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h14 km78%
071818Nắng có sương mờ47Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h14 km79%
081919Nắng có sương mờ36Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km74%
092021Nắng có sương mờ25Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km68%
102223Nắng có sương mờ13Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km62%
112224Nắng có sương mờ41Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km59%
122323Nắng có sương mờ68Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km57%
132424Có mây95Gió Đông 11 km/h15 km/h14 km57%
142424Có mây90Gió Đông 13 km/h17 km/h14 km56%
152423Nhiều mây84Gió Đông 13 km/h17 km/h14 km56%
162322Nhiều mây79Gió Đông 13 km/h17 km/h15 km59%
172221Mây từng đợt67Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h15 km64%
182220Mây từng đợt55Gió Đông - Đông Nam 9 km/h15 km/h15 km70%
19212044Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h15 km76%
20201948Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h15 km79%
21201953Gió Nam - Tây Nam 9 km/h11 km/h16 km79%
22191858Gió Tây - Tây Nam 9 km/h13 km/h16 km76%
23191857Gió Tây - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km71%

Ngày 27/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002021Trăng mờCó hại31Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h14 km91%
012020Trăng mờCó hại37Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km93%
022121Trăng mờCó hại34Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km90%
032122Trăng mờCó hại31Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km89%
042223Trăng mờCó hại28Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km89%
052224Trăng mờCó hại30Gió Bắc 9 km/h13 km/h13 km89%
062324Trăng mờCó hại31Gió Bắc 9 km/h13 km/h13 km89%
072119Nhiều mây, có mưa ràoCó hại70Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h0.4 mm13 km/h10 km82%
082222Nắng có sương mờXấu29Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h13 km78%
092324Nắng có sương mờXấu26Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km71%
102425Nắng có sương mờXấu22Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km66%
112427Nắng có sương mờXấu25Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km63%
122527Nắng có sương mờXấu70Gió Đông 11 km/h15 km/h13 km61%
132628Nắng có sương mờXấu31Gió Đông 11 km/h15 km/h13 km60%
142628Nắng có sương mờ22Gió Đông 11 km/h15 km/h13 km59%
152627Nắng có sương mờGió Đông- Đông Nam 11 km/h15 km/h13 km59%
162526Nắng có sương mờGió Đông- Đông Nam 9 km/h13 km/h13 km61%
172424Nắng có sương mờGió Đông- Đông Nam 9 km/h13 km/h13 km66%
182424Trăng mờGió Đông Nam 7 km/h11 km/h13 km73%
192324Trăng mờGió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h13 km78%
202223Trăng mờGió Nam 6 km/h7 km/h13 km81%
212223Trăng mờGió Tây Nam 4 km/h7 km/h14 km82%
222122Trăng mờGió Tây - Tây Nam 4 km/h6 km/h14 km80%
232121Trăng mờGió Tây 6 km/h7 km/h14 km77%

Ngày 26/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002223Trăng mờ64Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km91%
012224Nhiều mây75Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km91%
022325Nhiều mây82Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
032325Có mây89%Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km89%
042425Mưa97Gió Đông - Đông Nam 6 km/h0.3 mm7 km/h11 km89%
052426Mưa95Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h0.3 mm7 km/h11 km89%
062527Mưa93Gió Bắc 6 km/h0.3 mm9 km/h11 km88%
072529Có mây92Gió Bắc 7 km/h9 km/h10 km87%
082628Mưa rào93Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h1.1 mm11 km/h10 km84%
092628Mưa rào94Gió Đông 9 km/h1.1 mm13 km/h10 km80%
102730Có mây95Gió Đông - Đông Nam 11 km/h13 km/h8 km77%
112731Nhiều mây86Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km75%
122832Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km73%
132833Mây từng đợt67Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km71%
142829Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h8 km72%
152730Mây từng đợt62Gió Đông - Đông Nam 15 km/h19 km/h10 km71%
162626Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông - Đông Nam 15 km/h19 km/h10 km72%
172627Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 13 km/h19 km/h10 km74%
182526Mây từng đợt52Gió Đông - Đông Nam 9 km/h17 km/h10 km78%
192426Ít mây49Gió Đông - Đông Nam 7 km/h13 km/h10 km81%
202425Ít mây38Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km84%
212325Quang mây27Gió Đông 6 km/h9 km/h11 km86%
222224Quang mây16Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h7 km/h11 km88%
232223Quang mây26Gió Đông Bắc 6 km/h7 km/h11 km89%

Ngày 25/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Nhiều mâyXấu86Gió Đông 6 km/h7 km/h11 km84%
012221MưaXấu96Gió Đông 6 km/h0.7 mm7 km/h10 km85%
022223Có mâyXấu96Gió Đông 6 km/h7 km/h10 km84%
032223Có mâyXấu96Gió Đông Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
042324Có mâyXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
052324Có mâyXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km84%
062323MưaXấu95Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h0.7 mm7 km/h10 km86%
072325Có mâyXấu95Gió Bắc 6 km/h9 km/h10 km86%
082426Có mâyXấu91Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h10 km83%
092424Mưa ràoVừa phải87Gió Đông - Đông Nam 7 km/h0.8 mm11 km/h10 km79%
102425Mưa ràoVừa phải83Gió Đông - Đông Nam 7 km/h0.8 mm11 km/h10 km76%
112527Mây từng đợtTuyệt vời73Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km73%
122528Mây từng đợtVừa phải63Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km72%
132530Mây từng đợtVừa phải54Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km71%
142629Mây từng đợt70Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km72%
152629Mây từng đợt52Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km74%
162629Mây từng đợt52Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km76%
172832Mây từng đợt52Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h10 km78%
182630Mây từng đợt70Gió Đông Nam 9 km/h15 km/h10 km83%
192529Trăng mờ53Gió Đông Nam 7 km/h13 km/h10 km85%
202427Trăng mờ50Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km87%
212326Trăng mờ47Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km89%
222324Trăng mờ44Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h11 km90%
232224Trăng mờ54Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km90%

Ngày 24/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002323Có mâyXấu98Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km81%
012221MưaXấu99Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km83%
022221MưaXấu99Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km85%
032222Có mâyXấu99Gió Bắc 7 km/h11 km/h10 km86%
042122Có mâyXấu99Gió Bắc 9 km/h11 km/h10 km89%
052121Có mâyXấu99Gió Bắc 7 km/h11 km/h10 km92%
062021Có mâyXấu99Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h10 km95%
072021Có mâyXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h10 km96%
082122Có mâyXấu100Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h10 km93%
092222MưaXấu100Gió Đông Bắc 9 km/h0.3 mm11 km/h10 km88%
102323MưaXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h0.3 mm13 km/h10 km83%
112325Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km79%
122425MưaXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h0.3 mm13 km/h11 km75%
132527Có mâyXấu100Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km72%
142526Có mâyXấu99Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km73%
152626Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h11 km69%
162526Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h11 km71%
172526Có mâyXấu93Gió Đông - Đông Nam 11 km/h17 km/h11 km75%
182425Nhiều mâyXấu87Gió Đông - Đông Nam 9 km/h15 km/h11 km79%
192425Nhiều mâyXấu80Gió Đông - Đông Nam 7 km/h13 km/h11 km82%
202325Nhiều mâyXấu76Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km83%
212324Mây từng đợtXấu71Gió Đông 7 km/h9 km/h11 km82%
222323Mây từng đợtXấu67Gió Đông 6 km/h9 km/h11 km82%
232323Nhiều mâyXấu77Gió Đông 6 km/h7 km/h11 km83%

Ngày 23/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092325Có mâyVừa phải92Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h11 km/h11 km90%
102323Mưa ràoVừa phải88Gió Đông 11 km/h13 km/h11 km85%
112325Mây từng đợtVừa phải72Gió Đông 13 km/h17 km/h11 km82%
122327Mây từng đợtVừa phải57Gió Đông 15 km/h19 km/h16 km80%
132426Nắng nhẹVừa phải42Gió Đông 17 km/h22 km/h16 km78%
142426Nắng nhẹXấu46Gió Đông - Đông Nam 19 km/h22 km/h16 km78%
152424Nhiều mây, có mưa ràoXấu70Gió Đông - Đông Nam 17 km/h22 km/h10 km79%
162325Mây từng đợtXấu55Gió Đông - Đông Nam 17 km/h22 km/h16 km82%
172526Mây từng đợtXấu67Gió Đông - Đông Nam 15 km/h20 km/h11 km82%
182325Nhiều mâyXấu79Gió Đông - Đông Nam 11 km/h19 km/h11 km88%
192324Có mâyXấu92Gió Đông 11 km/h15 km/h11 km90%
202223Có mâyXấu93Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km92%
212122Có mâyXấu95Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km92%
222121Có mâyXấu96Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km92%
232121Có mâyXấu97Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km92%

Ngày 22/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002325Ít mây49Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
012325Mây từng đợt68Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
022326Nhiều mây78Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
032426Nhiều mây88Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
042427Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km88%
052427Có mây96Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km88%
062428Có mây94Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
072528Có mây92Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km86%
082629Có mây91Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km82%
092731Nhiều mây89Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km76%
102832Nhiều mây88Gió Đông - Đông Nam 6 km/h6 km/h16 km70%
112933Nhiều mâyGió Đông - Đông Nam 7 km/hGió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km65%
123033Mây từng đợt67Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km62%
133136Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km61%
143035Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km63%
152933Mây từng đợt70Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km67%
162833Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km71%
172832Nắng nhẹ49Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km75%
182730Ít mây41Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km79%
192630Ít mây33Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km82%
202529Quang mây29Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km85%
212528Quang mây25Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km87%
222427Quang mây21Gió Nam - Đông Nam 4 km/h7 km/h8 km89%
232427Ít mây39Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h10 km90%

Ngày 21/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002325Nhiều mây78Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
012426Có mây99Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km90%
022427Có mây99Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km89%
032428Có mây99Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km88%
042529Có mây99Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km89%
052530Có mây99Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km90%
062631Có mây99Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km92%
072631Có mây98Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
082730Mưa rào98Gió Nam 7 km/h0.7 mm9 km/h11 km85%
092731Có mây97Gió Nam 7 km/h9 km/h16 km77%
102831Có mây97Gió Nam 9 km/h11 km/h10 km71%
112832Có mây92Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km67%
122932Nhiều mây87Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km66%
133034Nhiều mây81Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km66%
142931Nhiều mây, có mưa rào70Gió Nam - Đông Nam 11 km/h0.5 mm15 km/h10 km67%
152932Mây từng đợt59Gió Nam - Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km69%
162832Nắng nhẹ48Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km72%
172730Nắng nhẹ38Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h16 km76%
182628Quang mây28Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km82%
192527Quang mây19Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km87%
202427Ít mây35Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km90%
212427Mây từng đợt51Gió Nam - Tây Nam 6 km/h9 km/h11 km91%
222326Mây từng đợt67Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km91%
232326Nhiều mây78Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km91%

Ngày 20/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002427Nhiều mây85Gió Nam - Đông nam 7 km/h9 km/h11 km91%
012427Có mây91Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
022427Có mây94Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
032427Có mây97Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
042428Có mây100Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km91%
052428Có mây97Gió nam 6 km/h9 km/h11 km92%
062528Có mây95Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km91%
072529Có mây92Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
082630Có mây90Gió Nam 7 km/h9 km/h16 km84%
092731Nhiều mây88Gió Nam 7 km/h11 km/h16 km77%
102832Nhiều mây86Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km70%
112932Nhiều mây80Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km66%
122933Nhiều mây75Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km64%
133034Mây từng đợt70Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km63%
142934Mây từng đợt51Gió Nam - Đông nam 11 km/h15 km/h16 km64%
152932Nắng nhẹ31Gió Nam - Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km67%
162832Nhiều nắng12Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km71%
172730Nhiều nắng11Gió Nam - Đông Nam 11 km/h17 km/h16 km76%
182628Quang mây11Gió Nam -Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km82%
192527Quang mây11Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km87%
202427Quang mây25Gió Nam 9 km/h13 km/h16 km89%
212427Ít mây40Gió Nam 7 km/h11 km/h16 km89%
222426Mây từng đợt55Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km90%
232426Mây từng đợt70Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km88%

Ngày 19/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002325Mây từng đợtVừa phải70Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km89%
012326Có mâyVừa phải99Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km90%
022426Có mâyVừa phải99Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km90%
032427Có mâyVừa phải100Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km90%
042427Có mâyVừa phải100Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km90%
052427Có mâyVừa phải100Gió Nam 6 km/h7 km/h10 km91%
062428Có mâyVừa phải99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h7 km/h11 km90%
072428Có mâyVừa phải99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h11 km88%
082529Có mâyVừa phải99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h11 km99%
092630Có mây99Gió Nam 4 km/h6 km/h16 km80%
102731Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km75%
112832Có mây90Gió Nam - Đong Nam 6 km/h9 km/h16 km71%
122833Nhiều mây68Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km68%
132934Mây từng đợt71Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km66%
142934Mây từng đợt52Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km67%
152832Nắng nhẹ33Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km69%
162731Nhiều nắng13Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km73%
172730Nhiều nắng10Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km78%
182629Trời quang6Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km84%
192529Trời quang3Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km89%
202428Quang mây27Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km92%
212427Mây từng đợt50Gió Nam 7 km/h11 km/h16 km92%
222326Mây từng đợt74Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km93%
232326Nhiều mây80Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km92%

Ngày 18/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002326Nhiều mây88Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km92%
012325Có mây99Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km94%
022326Có mây99Gió Nam 6 km/h7 km/h10 km92%
032327Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km94%
042427Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km96%
052428Có mây97Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km99%
062428Có mây95Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km100%
072429Có mây93Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km100%
082530Nhiều mây88Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
092730Nhiều mây83Gió Nam 9 km/h13 km/h16 km79%
102831Nhiều mây78Gió Nam 9 km/h13 km/h16 km70%
112832Nhiều mây80Gió Nam 11 km/h13 km/h16 km65%
122932Nhiều mây83Gió Nam 11 km/h15 km/h16 km64%
132933Nhiều mây85Gió Nam 11 km/h15 km/h16 km63%
143035Mây từng đợt58Gió Nam 11 km/h15 km/h16 km63%
152933Nắng nhẹ31Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km63%
162931Nắng4Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km65%
172830Nắng4Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km72%
182629Trời quang3Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km79%
192528Trời quang3Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km88%
202427Trời quang5Gió Nam 9 km/h11 km/h11 km91%
212426Trời quang8Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km89%
222325Quang mây10Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km87%
232324Ít mây40Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km90%

Ngày 17/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002119Mưa dôngXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h2.7 mm9 km/h6 km90%
012122Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km90%
022121Mưa dôngXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h2.5 mm9 km/h8 km91%
032121Mưa dôngXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h2.5 mm9 km/h8 km93%
042223Có mâyXấu99Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km95%
052224Có mâyXấu94Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km97%
062224Nhiều mâyXấu89Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km99%
072224MưaXấu84Gió Tây Bắc 6 km/h0.5 mm7 km/h10 km99%
082326Nhiều mâyXấu77Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km96%
092327Nhiều mâyXấu76Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h16 km90%
102429Nhiều mâyXấu76Gió Đông - Đông Bắc 4 km/h6 km/h16 km84%
112531Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km80%
122631Mưa76Gió Nam 6 km/h7 km/h10 km76%
132733Nhiều mây76Gió Nam 6 km/h9 km/h16 km74%
142732Nhiều mây76Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km71%
152831Mưa76Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km71%
162730Nhiều mây76Gió Nam - Đông Nam 11 km/h13 km/h16 km73%
172628Mưa76Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km79%
182529Nhiều mây76Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km87%
192429Quang mây17Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km95%
202428Ít mây34Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km97%
212427Mây từng đợt51Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km95%
222326Mây từng đợt68Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km93%
232326Nhiều mây78Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km93%

Ngày 16/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km91%
012020Có mâyXấu100Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km90%
022017MưaXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h9.8 mm15 km/h3 km90%
032017MưaXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h9.8 mm15 km/h3 km91%
042017MưaXấu100Gió Bắc 11 km/h9.8 mm14 km/h3 km91%
052017MưaXấu99Gió Bắc 11 km/h9.8 mm15 km/h3 km91%
062020Có mâyXấu99Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km90%
072017MưaXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h7.8 mm13 km/h3 km90%
082017MưaXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h7.8 mm13 km/h3 km90%
092018MưaXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h7.8 mm15 km/h3 km89%
102121Có mâyXấu100Gió Tây Bắc 11 km/h15 km/h6 km89%
112122Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h6 km90%
122119MưaXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h7.8 mm15 km/h3 km91%
132123Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km92%
142123Có mâyCó hại100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km92%
152121MưaCó hại100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h2.8 mm13 km/h6 km94%
162221MưaCó hại100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h2.8 mm13 km/h5 km94%
172120MưaXấu100Gió Bắc 9 km/h2.8 mm13 km/h5 km95%
182123Có mâyXấu100Gió Bắc 7 km/h11 km/h5 km
192120Mưa dôngXấu100Gió Bắc 7 km/h11 km/h6 km
202123Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km96%
212123Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km95%
222122Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km94%
232122Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km94%

Ngày 15/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002221Có mây100Gió Bắc 11 km/h13 km/h16 km44%
012320Mưa rào100Gió Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km50%
022219Mưa rào100Gió Bắc 13 km/h2.4 mm19 km/h8 km53%
032219Mưa rào100Gió Bắc 15 km/h1.2 mm20 km/h11 km58%
042120Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km63%
052119Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km68%
062018Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h8 km73%
071917Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h6 km76%
081916Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h1.3 mm24 km/h6 km78%
092017Mưa100Gió Bắc 19 km/h1.3 mm24 km/h6 km78%
102019Có mây100Gió Bắc 19 km/h24 km/h6 km78%
112017Mưa100Gió Bắc 20 km/h1.3 mm26 km/h6 km76%
122120Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h26 km/h6 km70%
132019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h26 km/h6 km86%
142018Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h1.6 mm26 km/h6 km84%
152017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h1.6 mm26 km/h6 km85%
162017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h1.6 mm24 km/h6 km86%
172019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h24 km/h6 km85%
182019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h22 km/h6 km84%
191918Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h20 km/h6 km86%
202017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h1.3 mm19 km/h6 km85%
212017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h1.3 mm19 km/h6 km85%
222019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h19 km/h6 km86%
232017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h1.3 mm19 km/h6 km87%

Ngày 14/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Trăng mờCó hạiGió Tây Bắc 9km/h11 km/h15 km59%
012019Trăng mờCó hạiGió Tây Bắc 9km/h13 km/h15 km58%
022019Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h15 km58%
032018Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km57%
042018Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km57%
051918Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km58%
062019Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km58%
071918Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km72%
082120Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h15 km62%
092323Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h20 km/h16 km52%
102525Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km44%
112627Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km40%
122728Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km39%
132829Nắng có sương mờXấuGió Bắc 15 km/h22 km/h16 km39%
142829Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h20 km/h16 km40%
152828Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h16 km42%
162727Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km46%
172625Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h15 km/h16 km50%
182524Trăng mờGió Bắc 9 km/h13 km/h16 km53%
192423Mây từng đợtGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km56%
202422Nhiều mâyGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h16 km56%
212422Có mâyGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h16 km53%
222322Có mâyGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km50%
232321Có mâyGió Bắc 9 km/h13 km/h16 km46%

Ngày 13/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Trăng mờ73Gió Tây - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km59%
012019Trăng mờ82Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km58%
022019Trăng mờ74%Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km58%
032018Trăng mờ65Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km57%
042018Trăng mờ57Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km557%
051918Trăng mờ69Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km58%
062019Trăng mờ80Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km58%
072120Nắng có sương mờ91Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km58%
082222Nắng có sương mờ82Gió Bắc 13 km/h17 km/h13 km54%
092424Nắng có sương mờ72Gió Bắc 15 km/h19 km/h13 km49%
102526Nắng có sương mờ62Gió Bắc 17 km/h20 km/h13 km44%
112626Nắng có sương mờ75Gió Bắc 17 km/h22 km/h13 km41%
122627Nắng có sương mờ87Gió Bắc 15 km/h20 km/h13 km41%
132727Có mây99Gió Bắc 15 km/h20 km/h13 km41%
142727Có mây94Gió Bắc 13 km/h19 km/h13 km43%
152626Nhiều mây89Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h13 km46%
162626Nhiều mây83Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km49%
172524Nhiều mây83Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h13 km52%
182423Nhiều mây83Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h13 km54%
192321Nhiều mây83Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km55%
202221Nhiều mây86Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km54%
212221Có mây90Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km52%
222221Có mây93Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h14 km50%
232221Có mây95Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h14 km48%

Ngày 12/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Có mâyRất có hại95Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km71%
012019Có mâyRất có hại92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km73%
021918Nhiều mâyRất có hại85Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h13 km71%
032019Nhiều mâyRất có hại79Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h13 km67%
042018Mây từng đợtRất có hại73Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km67%
051918Mây từng đợtRất có hại66Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km68%
061818Mây từng đợtCó hại59Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km76%
071919Nắng có sương mờCó hại52Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km73%
082121Nắng có sương mờCó hại40Gió Bắc 11 km/h15 km/h13 km64%
092324Nắng có sương mờCó hại29Gió Bắc 13 km/h17 km/h13 km51%
102526Nắng có sương mờCó hại18Gió Bắc 15 km/h19 km/h13 km43%
112628Nắng có sương mờCó hại14Gió Bắc 13 km/h19 km/h13 km38%
122729Nắng có sương mờCó hại10Gió Bắc 13 km/h19 km/h13 km36%
132729Nắng có sương mờCó hại6Gió Bắc 13 km/h17 km/h13 km36%
142829Nắng có sương mờCó hại10Gió Bắc 11 km/h17 km/h13 km37%
152929Nắng có sương mờCó hại15Gió Bắc 9 km/h15 km/h13 km37%
162727Nắng có sương mờCó hại19Gió Bắc 9 km/h13 km/h13 km44%
172626Nắng có sương mờRất có hại20Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km55%
182524Trăng mờ22Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h13 km60%
192424Trăng mờ24Gió Đông - Đông Bắc 4 km/h7 km/h13 km63%
202322Trăng mờ21Gió Nam 4 km/h4 km/h13 km64%
212221Trăng mờ18Gió Nam 4 km/h6 km/h13 km62%
222120Trăng mờ15Gió Nam - Tây Nam 6 km/h6 km/h13 km61%
232019Trăng mờ13Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km65%

Ngày 11/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001817Mây từng đợt51Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km64%
011717Mây từng đợt66Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km66%
021616Nhiều mây77Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km69%
031817Nhiều mây88Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km62%
041818Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km60%
051817Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km61%
061817Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km63%
071917Có mây98Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km62%
081918Có mây95Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km59%
092120Có mây92Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km53%
102222Nhiều mây88Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km48%
112323Nhiều mây87Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km46%
122324Nhiều mây86Gió Bắc 11 km/h17 km/h15 km46%
132324Nhiều mây85Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km47%
142424Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km49%
152425Nắng nhẹ44Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km52%
162425Nhiều nắng24Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km56%
172323Nắng nhẹ34Gió Tây -Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km61%
182322Ít mây44Gió Tây -Tây Bắc 6km/h9 km/h15 km65%
192222Trăng mờ55Gió Tây Nam 6 km/h9 km/h15 km67%
202221Trăng mờ63Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h15 km68%
212120Trăng mờ72Gió Nam 4 km/h6 km/h15 km66%
222019Trăng mờ81Gió Nam 4 km/h6 km/h15 km65%
232019Trăng mờ77Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h15 km65%

Ngày 10/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001818Trăng mờCó hại0Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km62%
011817Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
021817Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
031716Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
041716Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
051615Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km65%
061716Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km69%
071817Nắng có sương mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km69%
082019Nắng có sương mờCó hại6Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km62%
092222Nắng có sương mờCó hại11Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km51%
102425Nắng có sương mờ17Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km44%
112527Nắng có sương mờ12Gió Bắc 17 km/h22 km/h15 km40%
122628Nắng có sương mờ7Gió Bắc 17 km/h22 km/h15 km39%
132829Nắng có sương mờ2Gió Bắc 15 km/h20 km/h15 km39%
142728Nắng có sương mờGió Bắc 13 km/h20 km/h15 km40%
152727Nắng có sương mờGió Bắc 13 km/h19 km/h15 km41%
162626Nắng có sương mờGió Bắc 11 km/h17 km/h15 km44%
172423Nắng có sương mờ0Gió Bắc 9 km/h15 km/h15 km52%
182322Trăng mờ0Gió Bắc 7 km/h13 km/h15 km57%
192120Trời quang0Gió Bắc 7 km/h9 km/h15 km64%
201918Trời quang7Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km69%
211818Quang mây14Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km71%
221818Quang mây21Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km68%
231818Ít mây36Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km65%

Ngày 9/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
102526NắngXấuGió Bắc 17 km/h20 km/h16 km43%
112627NắngXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km39%
122728NắngXấuGió Bắc 17 km/h24 km/h16 km38%
132729NắngXấuGió Bắc 17 km/h24 km/h16 km39%
142829NắngXấuGió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h16 km39%
152728NắngXấuGió Bắc - Đông Bắc 13 km/h20 km/h16 km41%
162726NắngXấuGió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km44%
172524NắngXấuGió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km51%
182422Trời quangXấuGió Đông Bắc 9 km/h15 km/h16 km57%
192221Trăng mờCó hạiGió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km63%
202119Trăng mờCó hạiGió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km65%
212019Trăng mờCó hạiGió Bắc 9 km/h11 km/h16 km64%
221918Trăng mờCó hạiGió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%
231917Trăng mờCó hạiGió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%

Ngày 8/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Quang mây23Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km76%
012222Quang mây24Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km74%
022222Quang mây19Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h11 km74%
032221Quang mây14Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km73%
042221Trời quang8Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km71%
052221Trời quang6Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km71%
062120Trời quang4Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km76%
072222Nắng2Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km72%
082423NắngGió Bắc 15 km/h19 km/h16 km65%
092525NắngGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km57%
102727NắngGió Bắc 19 km/h24 km/h16 km50%
112829Nắng0Gió Bắc 17 km/h24 km/h16 km47%
122830Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
132930Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h16 km46%
142931Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km46%
152929Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km47%
162828Nắng0Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km49%
172626Nắng0Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km54%
182524Trời quang0Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km59%
192322Trời quang0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km65%
202221Trời quangGió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km68%
212221Trời quang2Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
222221Trời quang3Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km66%
232120Trời quang3Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km68%

Ngày 7/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002223Có mây99Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km86%
012323Trăng mờ98Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h10 km80%
022323Trăng mờ97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km81%
032222Trăng mờ96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km88%
042222Trăng mờ95Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km87%
052323Trăng mờ93Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km85%
062223Trăng mờ90Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km89%
072324Nhiều mây87Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km87%
082426Mây từng đợt64Gió Bắc 13 km/h17 km/h8 km79%
092627Nắng nhẹ42Gió Bắc 15 km/h20 km/h10 km69%
102728Nhiều nắng19Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km62%
112830Nhiều nắng29Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km57%
122931Nắng nhẹ39Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km54%
132932Nắng nhẹ49Gió Bắc 15 km/h22 km/h16 km53%
143032Nắng nhẹ43Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km50%
152930Nắng nhẹ38Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km53%
162929Nắng nhẹ32Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km55%
172728Nhiều nắng27Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km62%
182627Quang mây22Gió Bắc 9 km/h15 km/h16 km66%
192526Quang mây17Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km71%
202424Quang mây19Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km75%
212323Quang mây21Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km75%
222323Quang mây23Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%
232322Quang mây19Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%

Ngày 6/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Có mâyCó hại 97Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km84%
012222Có mâyCó hại 96Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
022222Có mâyCó hại 97Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h11 km82%
032121Có mâyCó hại 99Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km80%
042121Có mâyCó hại 100Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km89%
052122Nhiều mâyCó hại 83Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km89%
062222Mây từng đợt Có hại 67Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km91%
072224Nắng có sương mờCó hại 50Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km89%
082325Nắng có sương mờCó hại 42Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km85%
092427Nắng có sương mờ34Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km76%
102529Nắng có sương mờ26Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km68%
112630Nắng có sương mờ49Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km63%
122629Nắng có sương mờ71Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km61%
132728Nắng có sương mờ93Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km61%
142728Nắng có sương mờ83Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km60%
152829Nắng có sương mờ73Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km58%
162728Nắng có sương mờ63Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km63%
172628Nắng có sương mờ70Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km70%
182527Trăng mờ50Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h14 km77%
192427Ít mây43Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
202426Mây từng đợt 62Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km84%
212324Nhiều mây81Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km84%
222223Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km86%
232122Có mây99Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h10 km92%

Ngày 5/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092325Nắng nhẹ Xấu43Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km72%
102428Mây từng đợt Vừa phải53Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km67%
112527Mây từng đợt Vừa phải69Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km63%
122627Nhiều mâyXấu84Gió Bắc 7 km/h9 km/h13 km61%
132627Có mâyXấu99Gió Bắc 7 km/h9 km/h13 km62%
142728Có mâyXấu98Gió Bắc 7 km/h9 km/h13 km62%
152627Có mâyXấu97Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h13 km63%
162526Có mâyXấu96Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h13 km65%
172525Có mâyXấu97Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h11 km69%
182425Có mâyXấu98Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km73%
192425Có mâyVừa phải98Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km77%
202324Có mâyVừa phải99Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km80%
212324Có mâyVừa phải99Gió Tây 6 km/h7 km/h11 km82%
222223Có mâyXấu99Gió Tây 6 km/h7 km/h11 km84%
232222Có mâyXấu98Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km85%

Ngày 4/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Nhiều mây80Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h11 km75%
012019Trăng mờ96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km74%
022019Trăng mờ72Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km75%
032019Trăng mờ48Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km74%
042019Trăng mờ24Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km78%
052019Trăng mờ30Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km81%
061918Trăng mờ37Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
072020Nắng có sương mờ43Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km86%
082122Nắng có sương mờ54Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km80%
092222Nắng có sương mờ65Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km73%
102323Nắng có sương mờ75Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km67%
112424Nắng có sương mờ82Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km62%
122525Nắng có sương mờ88Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km60%
132626Nắng có sương mờ95Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km60%
142627Nắng có sương mờ80Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km59%
152526Nắng có sương mờ65Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km61%
162425Nắng có sương mờ50Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km64%
172424Nắng có sương mờ51Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km69%
182323Trăng mờ52Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km52%
192222Trăng mờ52Gió Bắc 6 km/h9 km/h11 km52%
202222Trăng mờ60Gió Bắc 6 km/h9 km/h11 km80%
212121Trăng mờ68Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km81%
222020Trăng mờ76Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km83%
232019Trăng mờ73Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km88%

Ngày 3/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002120Nhiều mâyTuyệt vời88Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km64%
012119Nhiều mâyTuyệt vời83Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km64%
022119Nhiều mâyTuyệt vời88Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km64%
032119Có mâyTuyệt vời94Gió Bắc 11 km/h17 km/h11 km63%
042119Có mâyTuyệt vời100Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
052019Có mâyTuyệt vời91Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
062019Nhiều mâyTuyệt vời83Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km65%
072019Nhiều mâyTuyệt vời75Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
082121Mây từng đợtTuyệt vời60Gió Bắc 11 km/h17 km/h11 km64%
092222Nắng nhẹTuyệt vời45Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km61%
102324Nắng nhẹVừa phải30Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km58%
112325Nắng nhẹVừa phải34Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km56%
122427Nắng nhẹVừa phải37Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km56%
132527Nắng nhẹXấu41Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km56%
142527Nắng nhẹXấu33Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km55%
152525Nhiều nắngXấu26Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km57%
162424Nhiều nắngXấu18Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km59%
172323Nhiều nắng18Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km65%
182322Quang mây17Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km70%
192222Quang mây16Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km75%
202221Quang mây27Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km77%
212120Ít mây38Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
222120Mây từng đợt50Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km74%
232120Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h11 km75%

Ngày 2/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092429Mây từng đợtXấu72Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km86%
102529Mây từng đợtVừa phải70Gió Bắc - Tây bắc 7 km/h9 km/h10 km81%
112530Mây từng đợtVừa phải64Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km75%
122629Mây từng đợtVừa phải63Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km70%
132628Mây từng đợtVừa phải61Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km68%
142525MưaVừa phải72Gió Đông - Đông Nam 9 km/h1.3 mm13 km/h8 km71%
152524MưaVừa phải83Gió Đông 9 km/h1.3 mm13 km/h8 km71%
162423MưaVừa phải71Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h1.3 mm13 km/h8 km71%
172424Có mâyVừa phải96Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h10 km68%
182321MưaVừa phải98GIó Đông Bắc 11 km/h1.3 mm15 km/h8 km70%
192320MưaVừa phải100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km71%
202219MưaVừa phải100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km71%
212219MưaVừa phải100Gió Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km71%
222220Có mâyVừa phải100Gió Bắc 11 km/h15 km/h10 km68%
232120Có mâyVừa phải100Gió Bắc 11 km/h15 km/h10 km67%

Ngày 1/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002324Trăng mờ21Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km80%
012324Trăng mờ20Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km81%
022323Trăng mờ10Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
032223Trăng mờ8Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
042222Trăng mờ6Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
052324Trăng mờ11Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
062426Nắng có sương mờ16Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km82%
072528Nhiều nắng20Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km79%
082630Nắng nhẹ36Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km74%
092730Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông - Đông Nam 7 km/h0.6 mm 9 km/h11 km68%
102832Mây từng đợt70Gió Đông - Đông Nam 7 km/h 9 km/h10 km63%
112932Mây từng đợt68Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h13 km60%
122933Mây từng đợt70Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km59%
133034Mây từng đợt70Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km59%
142932Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông Nam 7 km/h0.3 mm11 km/h10 km61%
152933Mây từng đợt55Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h13 km64%
162832Mây từng đợt51Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km67%
172830Mây từng đợt50Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km70%
182729Ít mây49Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km74%
192628Trăng mờ49Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km77%
202527Trăng mờ58Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km79%
212527Trăng mờ67Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km81%
222426Trăng mờ76Gió Nam 6 km/h9 km/h8 km82%
232426Trăng mờ76Gió Nam 6 km/h7 km/h8 km82%

Ngày 31/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
012222Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
022220Mưa rào99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h1.9 mm13 km/h6 km89%
032222Có mây99Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
042122Có mây100Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
052120Mưa rào99Gió Bắc 9 km/h1.9 mm13 km/h6 km90%
062122Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
072221Mưa99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
082223Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
092323Mưa96Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
102325Có mây94Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km86%
112425Mưa96Gió Bắc 9 km/h13 km/h8 km83%
122425Mưa97Gió Bắc 9 km/h13 km/h10 km79%
132527Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km76%
142628Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km73%
152527Nhiều mây89Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h10 km73%
162527Nhiều mây85Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km74%
172527Nhiều mây79Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h11 km78%
182427Mây từng đợt73Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h9 km/h11 km83%
192426Trăng mờ68Gió Tây 6 km/h7 km/h10 km86%
202326Trăng mờ59Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km88%
212324Trăng mờ50Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km88%
222224Trăng mờ41Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km86%
232223Trăng mờ31Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km85%

Ngày 30/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002120Có mây100Gió Bắc 15 km/h20 km/h6 km87%
012119Mưa100Gió Bắc 15 km/h2.1 mm20 km/h6 km87%
022118Mưa100Gió Bắc 15 km/h4.2 mm20 km/h6 km87%
032120Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km87%
042120Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km86%
052020Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km87%
062120Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km86%
072120Có mây100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km85%
082121Có mây100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km85%
092222Có mây100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km83%
102222Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h6 km82%
112223Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h6 km81%
122324Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km80%
132324Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km80%
142324Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km79%
152424Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km78%
162324Có mây100Gió Bắc 11 km/h17 km/h6 km79%
172323Có mây100Gió Bắc 11 km/h15 km/h6 km80%
182323Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h6 km82%
192223Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h6 km84%
202223Có mây100Gió Bắc 11 km/h13 km/h6 km85%
212223Có mây100Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km86%
222223Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km87%
232221Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h0.5 mm13 km/h6 km87%

Ngày 29/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002422MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h0.7 mm20 km/h6 km78%
012321MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h1.9 mm20 km/h6 km80%
022324MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h1.9 mm22 km/h6 km81%
032321MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h1.9 mm24 km/h6 km82%
042320MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h1.9 mm26 km/h8 km82%
052220MưaXấu99Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h1.9 mm26 km/h8 km82%
062219MưaXấu99Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h1.9 mm28 km/h8 km84%
072221Có mây Xấu99Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h28 km/h8 km79%
082322Có mây Xấu99Gió Bắc - Đông Bắc 22 km/h28 km/h8 km79%
092322Có mây Xấu99Gió Bắc - Đông Bắc 22 km/h30 km/h8 km79%
102322Có mây Xấu99Gió Bắc 24 km/h32 km/h8 km80%
112323Có mây Xấu99Gió Bắc 24 km/h32 km/h8 km81%
122323Có mây Xấu99Gió Bắc 22 km/h30 km/h8 km82%
132324Có mây Xấu99Gió Bắc 20 km/h28 km/h8 km81%
142320Mưa ràoXấu99Gió Bắc 20 km/h8.1 mm26 km/h3 km84%
152323Có mây Xấu98Gió Bắc 20 km/h28 km/h8 km85%
162323Có mây Xấu97Gió Bắc 20 km/h28 km/h8 km87%
172320Mưa ràoXấu98Gió Bắc 20 km/h8.1 mm28 km/h3 km87%
182219Mưa rào99Gió Bắc 19 km/h8.1 mm26 km/h3 km88%
192222Có mây 100Gió Bắc 17 km/h24 km/h8 km89%
202222Có mây 100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km89%
212121Có mây 100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km90%
222120Có mây 100Gió Bắc 17 km/h20 km/h8 km89%
232120Có mây 100Gió Bắc 15 km/h20 km/h8 km89%

Ngày 28/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002324Trăng mờ100Gió Tây 6 km/h9 km/h11 km88%
012224Trăng mờ100Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km90%
022324Trăng mờ96Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km89%
032325Trăng mờ92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km87%
042325Trăng mờ88Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km87%
052324Trăng mờ92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h10 km89%
062324Nắng có sương mờ96Gió Bắc - Tây bắc 9 km/h11 km/h10 km88%
072425Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km83%
082527Nắng có sương mờ100Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km77%
092729Nắng có sương mờ100Gió Bắc 15 km/h19 km/h11 km70%
102831Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h13 km64%
112931Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h13 km59%
123032Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h13 km56%
133133Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h13 km55%
143032Có mây100Gió bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h13 km56%
152931Có mây100Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h13 km59%
162830Có mây100Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h11 km61%
172829Có mây100Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
182727Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h11 km66%
192525Mưa100Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h8 km72%
202525Mưa100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h10 km75%
212524Mưa100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h8 km79%
222423Mưa100Gió Bắc 11 km/h15 km/h8 km81%
232423Mưa100Gió Bắc 13 km/h17 km/h8 km80%

Ngày 27/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002224Nhiều mâyXấu85Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km88%
012324Nhiều mâyXấu79Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km87%
022323Mây từng đợtXấu59Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km85%
032223Ít mâyXấu40Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
042224Quang mâyXấu20Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km91%
052325Quang mâyXấu22Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
062325Nhiều nắngXấu24Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km94%
072327Nhiều nắngXấu26Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
082529Nhiều nắngXấu22Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km86%
092630Nhiều nắngXấu18Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h11 km77%
102732Nhiều nắng15Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km70%
112833Nắng nhẹ31Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km64%
122934Nắng nhẹ46Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km60%
133034Mây từng đợt62Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km58%
143235Mây từng đợt63Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km54%
153033Mây từng đợt64Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km57%
162932Mây từng đợt64Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km61%
172831Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km69%
182730Nhiều mây88Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h11 km76%
192629Trăng mờ100Gió Đông nam 6 km/h7 km/h11 km80%
202528Trăng mờ100Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km83%
212426Trăng mờ100Gió Nam 4 km/h6 km/h11 km83%
222425Trăng mờ100Gió Tây Nam 6 km/h6 km/h11 km82%
232325Trăng mờ100Gió Tây - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km84%

Ngày 26/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
102322MưaCó hại100Gió Bắc 15 km/h19 km/h8 km77%
112425Có mâyCó hại100Gió Bắc 15 km/h19 km/h8 km77%
122424MưaCó hại100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km77%
132526Có mâyCó hại100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km76%
142426Có mâyCó hại100Gió Bắc 11 km/h17 km/h6 km79%
152426Có mâyCó hại100Gió Bắc 9 km/h15 km/h6 km80%
162425Có mâyCó hại100Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km83%
172425Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km85%
182325Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km88%
192325Có mâyCó hại100Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km90%
202324Có mâyCó hại99Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
212324Có mâyCó hại99Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h8 km90%
222324Có mâyCó hại98Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km89%
232324Có mâyCó hại92Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km89%

Ngày 25/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002119Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h0.2 mm9 km/h15 km70%
012120Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km73%
022019Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km73%
032119Mưa rào96Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h0.4 mm11 km/h11 km69%
042019Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km69%
052019Có mây95Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h11 km73%
062019Có mây96Gió Bắc 9 km/h11 km/h10 km72%
072120Có mây98Gió Bắc 9 km/h13 km/h10 km75%
082120Có mây99Gió Bắc 11 km/h15 km/h10 km80%
092121Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 13 km/h17 km/h10 km79%
102222Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 15 km/h19 km/h10 km73%
112323Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 15 km/h20 km/h10 km71%
122323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 15 km/h19 km/h10 km70%
132323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 13 km/h19 km/h10 km73%
142323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 13 km/h17 km/h10 km74%
152323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 11 km/h17 km/h10 km74%
162424Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km71%
172323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km71%
182323Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km71%
192322Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km72%
202322Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km75%
212322Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km77%
222222Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h8 km80%
232222Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h8 km82%

Ngày 24/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001515Trăng mờ2Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km84%
011716Trăng mờ2Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km76%
021717Trăng mờ15Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km73%
031717Trăng mờ28Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km71%
041716Trăng mờ41Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km78%
051616Trăng mờ50Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km84%
061716Nắng có sương mờ60Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km87%
071818Nắng có sương mờ70Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km83%
082020Nắng có sương mờ75Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%
092323Nắng có sương mờ80Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km59%
102525Nắng có sương mờ85Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km50%
112627Nắng có sương mờ87Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km45%
122728Nắng có sương mờ88Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km43%
132829Nắng có sương mờ90Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km44%
142827Nắng có sương mờ76Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h16 km44%
152728Nắng có sương mờ62Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km47%
162627Nắng có sương mờ47Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h15 km/h16 km52%
172525Nắng có sương mờ61Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km59%
182424Trăng mờ74Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km64%
192323Nhiều mây87Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km68%
202222Có mây91Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km71%
212120Có mây96Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km72%
222019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km73%
232019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km72%

Ngày 23/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001917Quang mâyXấu20Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km68%
011818Quang mâyXấu29Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km71%
021717Ít mâyXấu43Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km71%
031717Mây từng đợtXấu56Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km71%
041616Mây từng đợtXấu70Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km73%
051717Mây từng đợtXấu58Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
061717Nắng nhẹ Xấu45Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km78%
071918Nắng nhẹ Xấu33Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km74%
082121Nắng nhẹ Xấu37Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km63%
092424Nắng nhẹ Xấu41Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km49%
102627Nắng nhẹ Xấu45Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km41%
112729Nắng nhẹ Xấu40Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km37%
122830Nắng nhẹ Xấu35Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km37 %
132930Nắng nhẹ Xấu30Gió Bắc 15 km/h22 km/h16 km37 %
142829Nhiều nắngXấu20Gió Bắc 13 km/h20 km/h16 km39%
152829Nhiều nắngXấu10Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km41%
162727NắngXấu0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km45%
172524NắngXấu0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km52%
182423Trời quang0Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km59%
192221Trăng mờ0Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
202019Trăng mờ0Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km72%
211918Trăng mờGió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km73%
221818Trăng mờGió Tây Bắc 4 km/h7 km/h16 km73%
231717Trăng mờGió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km75%

Ngày 22/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002119Nhiều mâyVừa phải81Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km68%
012119Mây từng đợt Vừa phải72Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km67%
022019Mây từng đợt Vừa phải68Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km67%
032019Mây từng đợt Vừa phải67Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km67%
042018Mây từng đợt Vừa phải68Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km68%
052018Mây từng đợt Vừa phải59Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km69%
061918Mây từng đợt Vừa phải57Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km70%
072019Mây từng đợt Vừa phải55Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km70%
082121Mây từng đợt Vừa phải50Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km66%
092223Nắng nhẹ Vừa phải45Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km58%
102424Nắng nhẹ Vừa phải39Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h24 km/h16 km53%
112426Nhiều nắngVừa phải27Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km50%
122527Nhiều nắngVừa phải14Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km49%
132628NắngXấuGió Bắc 17 km/h24 km/h16 km50%
142628NắngXấu2Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km50%
152626NắngXấu3Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km51%
162525
NắngXấu3Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h16 km54%
172423NắngXấu5Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h16 km60%
182322Trời quang6Gió Bắc 15 km/h15 km/h16 km68%
192221Trời quang7Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km73%
202120Quang mây13Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km77%
212019Quang mây19Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km78%
222019Quang mây25Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km76%
232019Quang mây17Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km74%

Ngày 21/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Quang mây10Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km72%
012019Trời quang3Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km73%
021918Trời quang9Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
031817Quang mây14Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km79%
041918Quang mây20Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km81%
051918Quang mây19Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km86%
061919Nhiều nắng19Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km88%
072021Nhiều nắng21Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km84%
082223Nhiều nắng27Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km72%
092425Nắng nhẹ36Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km59%
102627Nắng nhẹ46Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km50%
112728Nắng nhẹ46Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
122729Nhiều nắng16Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km45%
132830Nắng Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h16 km45%
142829Nắng 2Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
152728Nắng 2Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h20 km/h16 km48%
162727Nắng 3Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km51%
172525Nắng 9Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km57%
182423Quang mây15Gió Bắc 9 km/h15 km/h16 km64%
192322Quang mây21Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km70%
202120Ít mây38Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km73%
212120Mây từng đợt 55Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%
222019Mây từng đợt 72Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km70%
232018Mây từng đợt 61Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km71%

Ngày 20/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
172322Có mâyVừa phải92Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h8 km68%
182221Có mâyVừa phải96Gió Bắc 11 km/h15 km/h8 km68%
192220Có mâyVừa phải99Gió Bắc 11 km/h17 km/h10 km69%
202220Có mâyVừa phải99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h10 km69%
212220Có mâyVừa phải99Gió Bắc 13 km/h17 km/h10 km70%
222120Có mâyVừa phải100Gió Bắc 13 km/h19 km/h10 km70%
232119Có mâyVừa phải91Gió Bắc 13 km/h19 km/h10 km70%

Ngày 19/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002118Mưa100Gió Bắc 17 km/ h1.2 mm22 km/h8 km79%
012120Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km80%
022118Mưa100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km80%
032118Mưa100Gió Bắc 17 km/h0.7 mm22 km/h8 km79%
042117Mưa100Gió Bắc 17 km/h0.7 mm22 km/h8 km78%
052017Mưa100Gió Bắc 17 km/h0.7 mm22 km/h8 km77%
062019Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km79%
072019Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km81%
082019Có mây99Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km78%
092118Mưa rào99Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km75%
102120Có mây98Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km72%
112121Nhiều mây87Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km71%
122222Nhiều mây76Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h11 km71%
132223Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h11 km71%
142223Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km71%
152223Mây từng đợt66Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km74%
162323Mây từng đợt66Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km73%
172222Mây từng đợt74Gió Bắc 11 km/h17 km/h11 km77%
182221Nhiều mây83Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km78%
192221Có mây91Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km79%
202221Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km79%
212119Mưa97Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h0.9 mm15 km/h11 km77%
222118Mưa99Gió Bắc 13 km/h0.9 mm17 km/h11 km76%
232120Có mây99Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km75%

Ngày 18/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002219Mưa rào100Gió Bắc 15 km/h0.4 mm20 km/h10 km71%
012220Có mây100 Gió Bắc 15 km/h20 km/h10 km71%
022119Mưa rào100Gió Bắc 17 km/h0.2 mm20 km/h10 km71%
032118Mưa rào100Gió Bắc 17 km/h0.2 mm22 km/h10 km71%
042119Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km71%
052018Mưa rào99Gió Bắc 17 km/h0.2 mm22 km/h11 km72%
062018Có mây99Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km74%
072019Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km74%
082120Có mây98Gió Bắc 19 km/h24 km/h11 km72%
092221Có mây96Gió Bắc 20 km/h26 km/h11 km68%
102322Có mây94Gió Bắc 22 km/h30 km/h11 km65%
112423Có mây96Gió Bắc 22 km/h30 km/h11 km63%
122423Có mây97Gió Bắc 20 km/h28 km/h11 km64%
132424Có mây99Gió Bắc 20 km/h28 km/h11 km65%
142524Có mây99Gió Bắc 20 km/h26 km/h11 km64%
152423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h26 km/h11 km69%
162423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h26 km/h11 km70%
172423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h24 km/h11 km70%
182423Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h22 km/h11 km67%
192322Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h11 km64%
202321Có mây100Gió Bắc 15 km/h20 km/h11 km62%
212321Có mây100Gió Bắc 17 km/h20 km/h11 km62%
222220Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km64%
232220Có mây100Gió Bắc 19 km/h24 km/h11 km68%

Ngày 17/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002118MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.4 mm24 km/h8 km75%
012119Có mâyVừa phải99Gió Bắc 19 km/h24 km/h8 km71%
022117MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.1 mm24 km/h8 km69%
032117MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.1 mm24 km/h8 km69%
042119Có mâyVừa phải100Gió Bắc 19 km/h24 km/h8 km66%
052119Có mâyVừa phải100Gió Bắc 19 km/h24 km/h8 km66%
062119Có mâyVừa phải100Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km67%
072118Mưa rào Vừa phải100Gió Bắc 17 km/h0.4 mm22 km/h10 km68%
082019Có mâyTuyệt vời99Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km68%
092120Có mâyTuyệt vời99Gió Bắc 19 km/h24 km/h10 km68%
102120Có mây99Gió Bắc 20 km/h26 km/h10 km68%
112221Có mây98Gió Bắc 19 km/h26 km/h10 km66%
122222Có mây97Gió Bắc 19 km/h26 km/h10 km62%
132322Có mây96Gió Bắc 17 km/h24 km/h10 km60%
142423Có mây97Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km61%
152423Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h10 km62%
162524Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h10 km62%
172423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h10 km66%
182322Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km67%
192322Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h11 km69%
202322Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km69%
212321Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h11 km69%
222221Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km71%
232221Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h11 km71%

Ngày 16/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
102425Có mâyVừa phải100Gió Bắc 15 km/h20 km/h8 km79%
112425Có mâyVừa phải97Gió Bắc 17 km/h20 km/h8 km77%
122526Có mâyVừa phải94Gió Bắc 17 km/h20 km/h10 km75%
132527Có mâyVừa phải92Gió Bắc 17 km/h20 km/h10 km75%
142526Nhiều mâyVừa phải82Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km73%
152627Mây từng đợtVừa phải72Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h24 km/h11 km72%
162526Mây từng đợtVừa phải62Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h24 km/h11 km76%
172525Mây từng đợtVừa phải74Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h24 km/h11 km78%
182424Nhiều mâyVừa phải87Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h10 km79%
192422MưaVừa phải100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h1.4 mm20 km/h8 km79%
202321MưaVừa phải100Gió Bắc 20 km/h1.4 mm20 km/h8 km77%
212220MưaVừa phải100Gió Bắc 17 km/h1.4 mm22 km/h8 km78%
222219MưaVừa phải100Gió Bắc 19 km/h1.4 mm24 km/h8 km76%
232118MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.4 mm24 km/h8 km75%

Ngày 14/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002424Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km75%
012424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km73%
022424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km70%
032424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h19 km/h10 km68%
042322Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h2.4 mm17 km/h6 km81%
052322Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h4.7 mm20 km/h6 km84%
062323Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h2.4 mm20 km/h6 km93%
072424Mưa 100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h2.5 mm22 km/h8 km91%
082423Mưa 99Gió Bắc - Tây Bắc 24 km/h2.5 mm24 km/h8 km89%
092424Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 28 km/h33 km/h16 km84%
102524Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 33 km/h43 km/h16 km77%
112424Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 43 km/h54 km/h16 km80%
122420Mưa99Gió Bắc 48 km/h2.5 mm63 km/h8 km78%
132422Có mây100Gió Bắc 50 km/h65 km /h16 km81%
142420Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 46 km/h4.1 mm61 km/h6 km82%
152421Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 43 km/h4.1 mm56 km/h6 km82%
162421Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 41 km/h4.1 mm52 km/h6 km83%
172421Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 37 km/h4.1 mm46 km/h6 km86%
182424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 32 km/h43 km/h16 km87%
192424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 28 km/h37 km/h5 km89%
202321Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 24 km/h7.1 mm32 km/h5 km89%
212321Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h7.1 mm26 km/h5 km90%
222320Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h7.1 mm28 km/h5 km90%
232320Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h7.1 mm28 km/h5 km91%

Ngày 13/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002525Mây từng đợt Có hại64Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km67%
012524Mây từng đợt Có hại55Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
022424Mây từng đợt Có hại62Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
032423Mây từng đợt Có hại69Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
042423Nhiều mâyCó hại76Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
052423Nhiều mâyCó hại82Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km69%
062423Nhiều mâyCó hại87Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km71%
072424Có mâyCó hại93Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km71%
082525Có mâyCó hại92Gió Bắc 15 km/h19 km/h15 km68%
092626Có mâyCó hại91Gió Bắc 17 km/h22 km/h15 km63%
102727Nhiều mâyCó hại89Gió Bắc 19 km/h24 km/h15 km59%
112830Nhiều mâyCó hại88Gió Bắc 20 km/h26 km/h15 km55%
123031Nhiều mâyCó hại87Gió Bắc 20 km/h26 km/h15 km53%
133133Nắng có sương mờCó hại87Gió Bắc 19 km/h26 km/h15 km51%
143032Nắng có sương mờCó hại83Gió Bắc 19 km/h24 km/h15 km55%
153032Nắng có sương mờCó hại79Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h15 km56%
162930Nắng có sương mờCó hại75Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h20 km/h15 km59%
172829Nắng có sương mờCó hại81Gió Đông Bắc 13 km/h17 km/h15 km63%
182728Trăng mờ87Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h15 km66%
192627Có mây93Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km70%
202626Có mây95Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h15 km72%
212626Có mây97Gió Bắc 13 km/h17 km/h10 km72%
222525Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km73%
232525Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km73%

Ngày 12/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002322Trăng mờXấu95Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
012322Trăng mờXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km74%
022222Trăng mờXấu93Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km76%
032221Trăng mờXấu89Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km78%
042121Trăng mờXấu86Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km80%
052222Trăng mờXấu83Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km81%
062222Nắng có sương mờXấu80Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km84%
072324Nhiều mâyXấu77Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km81%
082526Nhiều mâyXấu81Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km73%
092627Nhiều mâyXấu84Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km65%
102729Nhiều mây88Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km59%
112931Nhiều mây80Gió Đông - Đông Bắc 17 km/h24 km/h16 km55%
122931Mây từng đợt72Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h16 km53%
133032Mây từng đợt64Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km53%
143132Mây từng đợt60Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km52%
153032Mây từng đợt56Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h16 km52%
162931Mây từng đợt51Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km55%
172830Mây từng đợt53Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h16 km60%
182728Mây từng đợt55Gió Đông Bắc 7 km/h13 km/h16 km65%
192628Mây từng đợt56Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km69%
202527Mây từng đợt60Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km73%
212425Mây từng đợt63Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km76%
222425Mây từng đợt67Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km76%
232425Mây từng đợt58Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%

Ngày 11/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Trăng mờ66Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km85%
012121Trăng mờ75Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km86%
022020Trăng mờ80Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km88%
032222Trăng mờ86Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km84%
042223Trăng mờ91Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km84%
052223Trăng mờ92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km88%
062224Nắng có sương mờ 93Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km93%
072325Nắng có sương mờ 89Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km89%
082427Nắng có sương mờ 75Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km78%
092629Nắng có sương mờ 58Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km68%
102831Nắng có sương mờ 40Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km60%
112932Nắng có sương mờ 59Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km54%
122931Nắng có sương mờ 51Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km51%
133031Có mây51Gió Bắc 17 km/h17 km/h16 km51%
143031Có mây50Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km50%
153030Có mây94Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km52%
162930Có mây92Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km56%
172929Nhiều mây82Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km62%
182728Mây từng đợt71Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km70%
192628Mây từng đợt61Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h16 km74%
202527Mây từng đợt71Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km76%
212527Mây từng đợt81Gió Nam 4 km/h6 km/h16 km76%
222425Có mây90Gió Tây 4 km/h6 km/h16 km76%
232324Có mây93Gió Tây Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km79%

Ngày 10/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Quang mâyVừa phải16Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km77%
012222Quang mâyVừa phải16Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km76%
022221Quang mâyVừa phải14Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km78%
032019Quang mâyVừa phải12Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km83%
042121Quang mâyVừa phải10Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km83%
052121Trời quangVừa phải8Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km86%
062222NắngVừa phải5Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km88
072222NắngVừa phải3Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km83%
082325NắngVừa phải2Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km75%
092527NắngVừa phảiGió Bắc 13 km/h17 km/h16 km67%
102629NắngVừa phải0Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km60%
112831Nắng nhẹ33Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km55%
122830Mây từng đợtGió Bắc 13 km/h19 km/h16 km53%
132930Có mây98Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h16 km51%
142930Nhiều mây87Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km52%
152929Nhiều mây77Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km53%
162828Mây từng đợt66Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km55%
172727Mây từng đợt60Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km59%
182626Mây từng đợt18Gió Đông 7 km/h11 km/h16 km63%
192526Trăng mờ47Gió Đông - Đông Nam 6 km/h9 km/h16 km70%
202425Trăng mờ47Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km74%
212325Trăng mờ48Gió Nam - Đông Nam km/h6 km/h16 km79%
222324Trăng mờ48Gió Tây Nam 4 km/h6 km/h16 km81%
232223Trăng mờ57Gió Tây 6 km/h6 km/h16 km83%

Ngày 09/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002322Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km71%
012322Có mâyTuyệt vời98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km71%
022322Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km71%
032221Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km72%
042221Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km73%
052221Nhiều mâyVừa phải87Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km75%
062120Nhiều mâyVừa phải75Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km80%
072221Mây từng đợtVừa phải64Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km76%
082324Nắng nhẹTuyệt vời45Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km71%
092526Nhiều nắngVừa phải
26Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km65%
102628NắngVừa phải
7Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km59%
112830Nhiều nắngVừa phải
29Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km55%
122932Mây từng đợtVừa phải
51Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km52%
133031Mây từng đợtVừa phải
72Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km49%
142930Mây từng đợtXấu62Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km50%
152931Mây từng đợtXấu51Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km50%
162929Nắng nhẹVừa phải
40Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km53%
172728Nắng nhẹVừa phải
32Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km58%
182626Quang mây24Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h16 km65%
192526Quang mây16Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km69%
202425Quang mây16Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h16 km73%
212323Quang mây15Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km75%
222323Quang mây15Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km75%
232222Quang mây15Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km77%

Ngày 08/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002423Mây từng đợtTuyệt vời60Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km69%
012323Mây từng đợtTuyệt vời54Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km70%
022322Mây từng đợtTuyệt vời61Gió Bắc 11 km/h13 km/h11 km71%
032322Mây từng đợtTuyệt vời68Gió Bắc 11 km/h13 km/h16 km71%
042221Mây từng đợtTuyệt vời74Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km72%
052221Mây từng đợtTuyệt vời62Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km74%
062220Nắng nhẹTuyệt vời49Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km75%
072222Nhiều mâyTuyệt vời76Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km74%
082424Nhiều mâyTuyệt vời76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km70%
092526Nhiều mâyTuyệt vời76Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km64%
102728Nhiều mâyVừa phải76Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km60%
112830Nhiều mâyVừa phải78Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km56%
122930Nhiều mâyVừa phải82Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km54%
133031Nhiều mâyVừa phải85Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km53%
142930Nhiều mâyXấu78Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km54%
152930Nhiều mâyVừa phải76Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km56%
162829Nhiều mâyVừa phải76Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km59%
172728Nhiều mâyVừa phải76Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km64%
182727Nhiều mây76Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km68%
192627Mây từng đợt69Gió Đông Bắc 13 km/h13 km/h16 km70%
202525Mây từng đợt73Gió Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km72%
212525Nhiều mây77Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km69%
222525Nhiều mây81Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km65%
232424Nhiều mây82Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km66%

Ngày 07/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002426Có mây97Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h10 km83%
012424Mưa dông99Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km84%
022425Có mây99Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km84%
032324Có mây98Gió Bắc 13 km/h13 km/h10 km85%
042324Có mây98Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km85%
052223Nhiều mây88Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km88%
062324Nhiều mây77Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km88%
072325Nhiều mây76Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km88%
082427Nhiều mây76Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km83%
092528Nhiều mây76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km75%
102730Nhiều mây76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km69%
112832Nhiều mây76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km65%
1228