Dự báo thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam

Ngày 02/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001818Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km65%
011717Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km66%
021716Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km68%
031616Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km71%
041615Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km73%
051616Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km72%
061716Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km70%
071716Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km68%
081727Nắng có sương mờ90Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km66%
091818Nắng có sương mờ79Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km64%
101919Nắng có sương mờ69Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km62%
111920Nắng có sương mờ64Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km60%
122023Nắng có sương mờ58Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km58%
132123Nắng có sương mờ53Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km56%
142123Nắng có sương mờ46Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km54%
152223Nắng có sương mờ38Gió Đông Bắc 11 km/h13 km/h15 km53%
162121Nắng có sương mờ31Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h15 km56%
172120Nắng có sương mờ40Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h15 km62%
182019Trăng mờ49Gió Đông 7 km/h11 km/h15 km69%
191918Mây từng đợt58Gió Đông 6 km/h9 km/h15 km75%
201918Mây từng đợt71Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h7 km/h15 km76%
211818Nhiều mây83Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h15 km75%
221718Có mây95Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km73%
231717Có mây96Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km71%

Ngày 01/12/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001717Trăng mờCó hại85Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km61%
011717Nhiều mâyCó hại86Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km62%
021716Nhiều mâyCó hại89Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km62%
031616Có mâyXấu92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km63%
041616Có mâyXấu95Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km63%
051615Có mâyXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km64%
061514Có mâyXấu97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km66%
071615Có mâyXấu98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km65%
081716Có mâyXấu91Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km62%
091718Nhiều mâyXấu85Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km59%
101819Nhiều mâyXấu78Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km56%
111919Nhiều mâyXấu85Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km54%
122020Có mâyXấu93Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km52%
132120Có mâyXấu100Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km51%
142020Có mâyXấu100Gió Bắc 9 km/h15 km/h15 km52%
152019Có mây100Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km53%
162019Có mây100Gió Bắc 7 km/h11 km/h15 km55%
171918Có mây100Gió Bắc 7 km/h11 km/h15 km58%
181918Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km61%
191918Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h15 km63%
201918Có mây100Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km65%
211818Có mây100Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km65%
221818Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h15 km65%
231818Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h15 km65%

Ngày 30/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001716Có mâyVừa phải98Gió Bắc 9 km/h16 km62%
011716Có mâyVừa phải97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%
021716Có mâyVừa phải95Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km60%
031716Có mâyVừa phải94Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km60%
041615Có mâyVừa phải92Gió bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km60%
051615Nhiều mâyVừa phải84Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km62%
061514Nhiều mâyVừa phải77Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km65%
071413Mây từng đợtVừa phải69Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km61%
081514Nhiều mâyTuyệt vời78Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km59%
091716Nhiều mâyVừa phải87Gió bắc 15 km/h20 km/h16 km57%
101817Có mâyVừa phải97Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km55%
111920Mây từng đợtVừa phải67Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km53%
122022Nắng nhẹVừa phải37Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km51%
132123NắngXấu7Gió bắc 13 km/h19 km/h16 km50%
142223NắngXấu5Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km49%
152122NắngXấu4Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km49%
162021NắngXấu2Gió Bắc 9 km/h15 km/h16 km52%
172019NắngXấu3Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km57%
181918Trời quangVừa phải3Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km63%
191917Trăng mờVừa phải4Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
201818Trăng mờXấu5Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km68%
211717Trăng mờXấu6Gió Bắc 6 km/h7 km/h16 km67%
221717Trăng mờXấu7Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h16 km66%
231717Trăng mờ5Gió Bắc - Tây bắc 6 km/h9 km/h16 km65%

Ngày 29/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001817Trăng mờ68Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h13 km/h16 km61%
011716Trăng mờ70Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km62%
021716Trăng mờ73Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km62%
031615Trăng mờ76Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km63%
041615Trăng mờ79Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km65%
051615Trăng mờ63Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km63%
061614Trăng mờ48Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km68%
071514Nắng có sương mờ32Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km68%
081617Nắng có sương mờ29Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h16 km65%
091818Nắng có sương mờ26Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km62%
101920Nắng có sương mờ23Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km58%
112022Nắng có sương mờ24Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km55%
122123Nắng có sương mờ25Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h16 km53%
132224Nắng có sương mờ26Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km51%
142324Nắng có sương mờ19Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km50%
152223Nắng có sương mờ12Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km51%
162222Nắng có sương mờ6Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km53%
172120Nắng có sương mờ6Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km58%
182019Trăng mờ7Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km64%
191918Trời quang7Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h9 km/h16 km69%
201918Quang mây27Gió Đông Bắc 6 km/h7 km/h16 km71%
211818Ít mây48Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km71%
221818Mây từng đợt68Gió Nam 6 km/h9 km/h16 km71%
231717Mây từng đợt73Gió Tây 7 km/h9 km/h16 km71%

Ngày 28/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002120Trăng mờ14Gió Tây 7 km/h9 km/h14 km73%
012120Trăng mờ20Gió Tây 7 km/h9 km/h14 km70%
022019Trăng mờ23Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h11 km/h14 km68%
032019Trăng mờ26Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h14 km69%
041918Trăng mờ28Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h14 km71%
051917Trăng mờ35Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h14 km75%
061818Trăng mờ41Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h14 km78%
071818Nắng có sương mờ47Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h14 km79%
081919Nắng có sương mờ36Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km74%
092021Nắng có sương mờ25Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h14 km68%
102223Nắng có sương mờ13Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km62%
112224Nắng có sương mờ41Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km59%
122323Nắng có sương mờ68Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h14 km57%
132424Có mây95Gió Đông 11 km/h15 km/h14 km57%
142424Có mây90Gió Đông 13 km/h17 km/h14 km56%
152423Nhiều mây84Gió Đông 13 km/h17 km/h14 km56%
162322Nhiều mây79Gió Đông 13 km/h17 km/h15 km59%
172221Mây từng đợt67Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h15 km64%
182220Mây từng đợt55Gió Đông - Đông Nam 9 km/h15 km/h15 km70%
19212044Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h15 km76%
20201948Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h15 km79%
21201953Gió Nam - Tây Nam 9 km/h11 km/h16 km79%
22191858Gió Tây - Tây Nam 9 km/h13 km/h16 km76%
23191857Gió Tây - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km71%

Ngày 27/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002021Trăng mờCó hại31Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h14 km91%
012020Trăng mờCó hại37Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km93%
022121Trăng mờCó hại34Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km90%
032122Trăng mờCó hại31Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km89%
042223Trăng mờCó hại28Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km89%
052224Trăng mờCó hại30Gió Bắc 9 km/h13 km/h13 km89%
062324Trăng mờCó hại31Gió Bắc 9 km/h13 km/h13 km89%
072119Nhiều mây, có mưa ràoCó hại70Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h0.4 mm13 km/h10 km82%
082222Nắng có sương mờXấu29Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h13 km78%
092324Nắng có sương mờXấu26Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km71%
102425Nắng có sương mờXấu22Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km66%
112427Nắng có sương mờXấu25Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km63%
122527Nắng có sương mờXấu70Gió Đông 11 km/h15 km/h13 km61%
132628Nắng có sương mờXấu31Gió Đông 11 km/h15 km/h13 km60%
142628Nắng có sương mờ22Gió Đông 11 km/h15 km/h13 km59%
152627Nắng có sương mờGió Đông- Đông Nam 11 km/h15 km/h13 km59%
162526Nắng có sương mờGió Đông- Đông Nam 9 km/h13 km/h13 km61%
172424Nắng có sương mờGió Đông- Đông Nam 9 km/h13 km/h13 km66%
182424Trăng mờGió Đông Nam 7 km/h11 km/h13 km73%
192324Trăng mờGió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h13 km78%
202223Trăng mờGió Nam 6 km/h7 km/h13 km81%
212223Trăng mờGió Tây Nam 4 km/h7 km/h14 km82%
222122Trăng mờGió Tây - Tây Nam 4 km/h6 km/h14 km80%
232121Trăng mờGió Tây 6 km/h7 km/h14 km77%

Ngày 26/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002223Trăng mờ64Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km91%
012224Nhiều mây75Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km91%
022325Nhiều mây82Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
032325Có mây89%Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km89%
042425Mưa97Gió Đông - Đông Nam 6 km/h0.3 mm7 km/h11 km89%
052426Mưa95Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h0.3 mm7 km/h11 km89%
062527Mưa93Gió Bắc 6 km/h0.3 mm9 km/h11 km88%
072529Có mây92Gió Bắc 7 km/h9 km/h10 km87%
082628Mưa rào93Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h1.1 mm11 km/h10 km84%
092628Mưa rào94Gió Đông 9 km/h1.1 mm13 km/h10 km80%
102730Có mây95Gió Đông - Đông Nam 11 km/h13 km/h8 km77%
112731Nhiều mây86Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km75%
122832Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km73%
132833Mây từng đợt67Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km71%
142829Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h8 km72%
152730Mây từng đợt62Gió Đông - Đông Nam 15 km/h19 km/h10 km71%
162626Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông - Đông Nam 15 km/h19 km/h10 km72%
172627Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 13 km/h19 km/h10 km74%
182526Mây từng đợt52Gió Đông - Đông Nam 9 km/h17 km/h10 km78%
192426Ít mây49Gió Đông - Đông Nam 7 km/h13 km/h10 km81%
202425Ít mây38Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km84%
212325Quang mây27Gió Đông 6 km/h9 km/h11 km86%
222224Quang mây16Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h7 km/h11 km88%
232223Quang mây26Gió Đông Bắc 6 km/h7 km/h11 km89%

Ngày 25/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Nhiều mâyXấu86Gió Đông 6 km/h7 km/h11 km84%
012221MưaXấu96Gió Đông 6 km/h0.7 mm7 km/h10 km85%
022223Có mâyXấu96Gió Đông 6 km/h7 km/h10 km84%
032223Có mâyXấu96Gió Đông Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
042324Có mâyXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
052324Có mâyXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km84%
062323MưaXấu95Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h0.7 mm7 km/h10 km86%
072325Có mâyXấu95Gió Bắc 6 km/h9 km/h10 km86%
082426Có mâyXấu91Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h10 km83%
092424Mưa ràoVừa phải87Gió Đông - Đông Nam 7 km/h0.8 mm11 km/h10 km79%
102425Mưa ràoVừa phải83Gió Đông - Đông Nam 7 km/h0.8 mm11 km/h10 km76%
112527Mây từng đợtTuyệt vời73Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km73%
122528Mây từng đợtVừa phải63Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km72%
132530Mây từng đợtVừa phải54Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km71%
142629Mây từng đợt70Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km72%
152629Mây từng đợt52Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km74%
162629Mây từng đợt52Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km76%
172832Mây từng đợt52Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h10 km78%
182630Mây từng đợt70Gió Đông Nam 9 km/h15 km/h10 km83%
192529Trăng mờ53Gió Đông Nam 7 km/h13 km/h10 km85%
202427Trăng mờ50Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km87%
212326Trăng mờ47Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km89%
222324Trăng mờ44Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h11 km90%
232224Trăng mờ54Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km90%

Ngày 24/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002323Có mâyXấu98Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km81%
012221MưaXấu99Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km83%
022221MưaXấu99Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km85%
032222Có mâyXấu99Gió Bắc 7 km/h11 km/h10 km86%
042122Có mâyXấu99Gió Bắc 9 km/h11 km/h10 km89%
052121Có mâyXấu99Gió Bắc 7 km/h11 km/h10 km92%
062021Có mâyXấu99Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h10 km95%
072021Có mâyXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h10 km96%
082122Có mâyXấu100Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h10 km93%
092222MưaXấu100Gió Đông Bắc 9 km/h0.3 mm11 km/h10 km88%
102323MưaXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h0.3 mm13 km/h10 km83%
112325Có mâyXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km79%
122425MưaXấu100Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h0.3 mm13 km/h11 km75%
132527Có mâyXấu100Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km72%
142526Có mâyXấu99Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km73%
152626Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h11 km69%
162526Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h11 km71%
172526Có mâyXấu93Gió Đông - Đông Nam 11 km/h17 km/h11 km75%
182425Nhiều mâyXấu87Gió Đông - Đông Nam 9 km/h15 km/h11 km79%
192425Nhiều mâyXấu80Gió Đông - Đông Nam 7 km/h13 km/h11 km82%
202325Nhiều mâyXấu76Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km83%
212324Mây từng đợtXấu71Gió Đông 7 km/h9 km/h11 km82%
222323Mây từng đợtXấu67Gió Đông 6 km/h9 km/h11 km82%
232323Nhiều mâyXấu77Gió Đông 6 km/h7 km/h11 km83%

Ngày 23/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092325Có mâyVừa phải92Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h11 km/h11 km90%
102323Mưa ràoVừa phải88Gió Đông 11 km/h13 km/h11 km85%
112325Mây từng đợtVừa phải72Gió Đông 13 km/h17 km/h11 km82%
122327Mây từng đợtVừa phải57Gió Đông 15 km/h19 km/h16 km80%
132426Nắng nhẹVừa phải42Gió Đông 17 km/h22 km/h16 km78%
142426Nắng nhẹXấu46Gió Đông - Đông Nam 19 km/h22 km/h16 km78%
152424Nhiều mây, có mưa ràoXấu70Gió Đông - Đông Nam 17 km/h22 km/h10 km79%
162325Mây từng đợtXấu55Gió Đông - Đông Nam 17 km/h22 km/h16 km82%
172526Mây từng đợtXấu67Gió Đông - Đông Nam 15 km/h20 km/h11 km82%
182325Nhiều mâyXấu79Gió Đông - Đông Nam 11 km/h19 km/h11 km88%
192324Có mâyXấu92Gió Đông 11 km/h15 km/h11 km90%
202223Có mâyXấu93Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km92%
212122Có mâyXấu95Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km92%
222121Có mâyXấu96Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km92%
232121Có mâyXấu97Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km92%

Ngày 22/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002325Ít mây49Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
012325Mây từng đợt68Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
022326Nhiều mây78Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
032426Nhiều mây88Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
042427Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km88%
052427Có mây96Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km88%
062428Có mây94Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km88%
072528Có mây92Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km86%
082629Có mây91Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km82%
092731Nhiều mây89Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km76%
102832Nhiều mây88Gió Đông - Đông Nam 6 km/h6 km/h16 km70%
112933Nhiều mâyGió Đông - Đông Nam 7 km/hGió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km65%
123033Mây từng đợt67Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km62%
133136Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km61%
143035Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km63%
152933Mây từng đợt70Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km67%
162833Mây từng đợt56Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km71%
172832Nắng nhẹ49Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km75%
182730Ít mây41Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km79%
192630Ít mây33Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km82%
202529Quang mây29Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km85%
212528Quang mây25Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km87%
222427Quang mây21Gió Nam - Đông Nam 4 km/h7 km/h8 km89%
232427Ít mây39Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h10 km90%

Ngày 21/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002325Nhiều mây78Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
012426Có mây99Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km90%
022427Có mây99Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km89%
032428Có mây99Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km88%
042529Có mây99Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km89%
052530Có mây99Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km90%
062631Có mây99Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km92%
072631Có mây98Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
082730Mưa rào98Gió Nam 7 km/h0.7 mm9 km/h11 km85%
092731Có mây97Gió Nam 7 km/h9 km/h16 km77%
102831Có mây97Gió Nam 9 km/h11 km/h10 km71%
112832Có mây92Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km67%
122932Nhiều mây87Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km66%
133034Nhiều mây81Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h10 km66%
142931Nhiều mây, có mưa rào70Gió Nam - Đông Nam 11 km/h0.5 mm15 km/h10 km67%
152932Mây từng đợt59Gió Nam - Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km69%
162832Nắng nhẹ48Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km72%
172730Nắng nhẹ38Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h16 km76%
182628Quang mây28Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km82%
192527Quang mây19Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km87%
202427Ít mây35Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km90%
212427Mây từng đợt51Gió Nam - Tây Nam 6 km/h9 km/h11 km91%
222326Mây từng đợt67Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km91%
232326Nhiều mây78Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km91%

Ngày 20/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002427Nhiều mây85Gió Nam - Đông nam 7 km/h9 km/h11 km91%
012427Có mây91Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
022427Có mây94Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
032427Có mây97Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
042428Có mây100Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km91%
052428Có mây97Gió nam 6 km/h9 km/h11 km92%
062528Có mây95Gió Nam 6 km/h9 km/h11 km91%
072529Có mây92Gió Nam 6 km/h7 km/h11 km90%
082630Có mây90Gió Nam 7 km/h9 km/h16 km84%
092731Nhiều mây88Gió Nam 7 km/h11 km/h16 km77%
102832Nhiều mây86Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km70%
112932Nhiều mây80Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km66%
122933Nhiều mây75Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km64%
133034Mây từng đợt70Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km63%
142934Mây từng đợt51Gió Nam - Đông nam 11 km/h15 km/h16 km64%
152932Nắng nhẹ31Gió Nam - Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km67%
162832Nhiều nắng12Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km71%
172730Nhiều nắng11Gió Nam - Đông Nam 11 km/h17 km/h16 km76%
182628Quang mây11Gió Nam -Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km82%
192527Quang mây11Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km87%
202427Quang mây25Gió Nam 9 km/h13 km/h16 km89%
212427Ít mây40Gió Nam 7 km/h11 km/h16 km89%
222426Mây từng đợt55Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km90%
232426Mây từng đợt70Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km88%

Ngày 19/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002325Mây từng đợtVừa phải70Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km89%
012326Có mâyVừa phải99Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km90%
022426Có mâyVừa phải99Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km90%
032427Có mâyVừa phải100Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km90%
042427Có mâyVừa phải100Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km90%
052427Có mâyVừa phải100Gió Nam 6 km/h7 km/h10 km91%
062428Có mâyVừa phải99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h7 km/h11 km90%
072428Có mâyVừa phải99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h11 km88%
082529Có mâyVừa phải99Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h11 km99%
092630Có mây99Gió Nam 4 km/h6 km/h16 km80%
102731Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km75%
112832Có mây90Gió Nam - Đong Nam 6 km/h9 km/h16 km71%
122833Nhiều mây68Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km68%
132934Mây từng đợt71Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km66%
142934Mây từng đợt52Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km67%
152832Nắng nhẹ33Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km69%
162731Nhiều nắng13Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km73%
172730Nhiều nắng10Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km78%
182629Trời quang6Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km84%
192529Trời quang3Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km89%
202428Quang mây27Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km92%
212427Mây từng đợt50Gió Nam 7 km/h11 km/h16 km92%
222326Mây từng đợt74Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km93%
232326Nhiều mây80Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km92%

Ngày 18/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002326Nhiều mây88Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km92%
012325Có mây99Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km94%
022326Có mây99Gió Nam 6 km/h7 km/h10 km92%
032327Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km94%
042427Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km96%
052428Có mây97Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km99%
062428Có mây95Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km100%
072429Có mây93Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km100%
082530Nhiều mây88Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km91%
092730Nhiều mây83Gió Nam 9 km/h13 km/h16 km79%
102831Nhiều mây78Gió Nam 9 km/h13 km/h16 km70%
112832Nhiều mây80Gió Nam 11 km/h13 km/h16 km65%
122932Nhiều mây83Gió Nam 11 km/h15 km/h16 km64%
132933Nhiều mây85Gió Nam 11 km/h15 km/h16 km63%
143035Mây từng đợt58Gió Nam 11 km/h15 km/h16 km63%
152933Nắng nhẹ31Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km63%
162931Nắng4Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km65%
172830Nắng4Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km72%
182629Trời quang3Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km79%
192528Trời quang3Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km88%
202427Trời quang5Gió Nam 9 km/h11 km/h11 km91%
212426Trời quang8Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km89%
222325Quang mây10Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km87%
232324Ít mây40Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km90%

Ngày 17/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002119Mưa dôngXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h2.7 mm9 km/h6 km90%
012122Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km90%
022121Mưa dôngXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h2.5 mm9 km/h8 km91%
032121Mưa dôngXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h2.5 mm9 km/h8 km93%
042223Có mâyXấu99Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km95%
052224Có mâyXấu94Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km97%
062224Nhiều mâyXấu89Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km99%
072224MưaXấu84Gió Tây Bắc 6 km/h0.5 mm7 km/h10 km99%
082326Nhiều mâyXấu77Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km96%
092327Nhiều mâyXấu76Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h16 km90%
102429Nhiều mâyXấu76Gió Đông - Đông Bắc 4 km/h6 km/h16 km84%
112531Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km80%
122631Mưa76Gió Nam 6 km/h7 km/h10 km76%
132733Nhiều mây76Gió Nam 6 km/h9 km/h16 km74%
142732Nhiều mây76Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km71%
152831Mưa76Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km71%
162730Nhiều mây76Gió Nam - Đông Nam 11 km/h13 km/h16 km73%
172628Mưa76Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km79%
182529Nhiều mây76Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km87%
192429Quang mây17Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km95%
202428Ít mây34Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km97%
212427Mây từng đợt51Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km95%
222326Mây từng đợt68Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km93%
232326Nhiều mây78Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h10 km93%

Ngày 16/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km91%
012020Có mâyXấu100Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km90%
022017MưaXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h9.8 mm15 km/h3 km90%
032017MưaXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h9.8 mm15 km/h3 km91%
042017MưaXấu100Gió Bắc 11 km/h9.8 mm14 km/h3 km91%
052017MưaXấu99Gió Bắc 11 km/h9.8 mm15 km/h3 km91%
062020Có mâyXấu99Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km90%
072017MưaXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h7.8 mm13 km/h3 km90%
082017MưaXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h7.8 mm13 km/h3 km90%
092018MưaXấu99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h7.8 mm15 km/h3 km89%
102121Có mâyXấu100Gió Tây Bắc 11 km/h15 km/h6 km89%
112122Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h6 km90%
122119MưaXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h7.8 mm15 km/h3 km91%
132123Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km92%
142123Có mâyCó hại100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km92%
152121MưaCó hại100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h2.8 mm13 km/h6 km94%
162221MưaCó hại100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h2.8 mm13 km/h5 km94%
172120MưaXấu100Gió Bắc 9 km/h2.8 mm13 km/h5 km95%
182123Có mâyXấu100Gió Bắc 7 km/h11 km/h5 km
192120Mưa dôngXấu100Gió Bắc 7 km/h11 km/h6 km
202123Có mâyXấu100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km96%
212123Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km95%
222122Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km94%
232122Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km94%

Ngày 15/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002221Có mây100Gió Bắc 11 km/h13 km/h16 km44%
012320Mưa rào100Gió Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km50%
022219Mưa rào100Gió Bắc 13 km/h2.4 mm19 km/h8 km53%
032219Mưa rào100Gió Bắc 15 km/h1.2 mm20 km/h11 km58%
042120Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km63%
052119Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km68%
062018Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h8 km73%
071917Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h6 km76%
081916Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h1.3 mm24 km/h6 km78%
092017Mưa100Gió Bắc 19 km/h1.3 mm24 km/h6 km78%
102019Có mây100Gió Bắc 19 km/h24 km/h6 km78%
112017Mưa100Gió Bắc 20 km/h1.3 mm26 km/h6 km76%
122120Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h26 km/h6 km70%
132019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h26 km/h6 km86%
142018Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h1.6 mm26 km/h6 km84%
152017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h1.6 mm26 km/h6 km85%
162017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h1.6 mm24 km/h6 km86%
172019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h24 km/h6 km85%
182019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h22 km/h6 km84%
191918Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h20 km/h6 km86%
202017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h1.3 mm19 km/h6 km85%
212017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h1.3 mm19 km/h6 km85%
222019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h19 km/h6 km86%
232017Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h1.3 mm19 km/h6 km87%

Ngày 14/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Trăng mờCó hạiGió Tây Bắc 9km/h11 km/h15 km59%
012019Trăng mờCó hạiGió Tây Bắc 9km/h13 km/h15 km58%
022019Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h15 km58%
032018Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km57%
042018Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km57%
051918Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km58%
062019Trăng mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km58%
071918Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km72%
082120Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h15 km62%
092323Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h20 km/h16 km52%
102525Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km44%
112627Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km40%
122728Nắng có sương mờXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km39%
132829Nắng có sương mờXấuGió Bắc 15 km/h22 km/h16 km39%
142829Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h20 km/h16 km40%
152828Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h16 km42%
162727Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km46%
172625Nắng có sương mờXấuGió Bắc - Tây Bắc 13 km/h15 km/h16 km50%
182524Trăng mờGió Bắc 9 km/h13 km/h16 km53%
192423Mây từng đợtGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km56%
202422Nhiều mâyGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h16 km56%
212422Có mâyGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h16 km53%
222322Có mâyGió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km50%
232321Có mâyGió Bắc 9 km/h13 km/h16 km46%

Ngày 13/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Trăng mờ73Gió Tây - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km59%
012019Trăng mờ82Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km58%
022019Trăng mờ74%Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km58%
032018Trăng mờ65Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km57%
042018Trăng mờ57Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km557%
051918Trăng mờ69Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km58%
062019Trăng mờ80Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km58%
072120Nắng có sương mờ91Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h13 km58%
082222Nắng có sương mờ82Gió Bắc 13 km/h17 km/h13 km54%
092424Nắng có sương mờ72Gió Bắc 15 km/h19 km/h13 km49%
102526Nắng có sương mờ62Gió Bắc 17 km/h20 km/h13 km44%
112626Nắng có sương mờ75Gió Bắc 17 km/h22 km/h13 km41%
122627Nắng có sương mờ87Gió Bắc 15 km/h20 km/h13 km41%
132727Có mây99Gió Bắc 15 km/h20 km/h13 km41%
142727Có mây94Gió Bắc 13 km/h19 km/h13 km43%
152626Nhiều mây89Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h13 km46%
162626Nhiều mây83Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h13 km49%
172524Nhiều mây83Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h13 km52%
182423Nhiều mây83Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h13 km54%
192321Nhiều mây83Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km55%
202221Nhiều mây86Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km54%
212221Có mây90Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h13 km52%
222221Có mây93Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h14 km50%
232221Có mây95Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h14 km48%

Ngày 12/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Có mâyRất có hại95Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km71%
012019Có mâyRất có hại92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km73%
021918Nhiều mâyRất có hại85Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h13 km71%
032019Nhiều mâyRất có hại79Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h13 km67%
042018Mây từng đợtRất có hại73Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km67%
051918Mây từng đợtRất có hại66Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km68%
061818Mây từng đợtCó hại59Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km76%
071919Nắng có sương mờCó hại52Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h13 km73%
082121Nắng có sương mờCó hại40Gió Bắc 11 km/h15 km/h13 km64%
092324Nắng có sương mờCó hại29Gió Bắc 13 km/h17 km/h13 km51%
102526Nắng có sương mờCó hại18Gió Bắc 15 km/h19 km/h13 km43%
112628Nắng có sương mờCó hại14Gió Bắc 13 km/h19 km/h13 km38%
122729Nắng có sương mờCó hại10Gió Bắc 13 km/h19 km/h13 km36%
132729Nắng có sương mờCó hại6Gió Bắc 13 km/h17 km/h13 km36%
142829Nắng có sương mờCó hại10Gió Bắc 11 km/h17 km/h13 km37%
152929Nắng có sương mờCó hại15Gió Bắc 9 km/h15 km/h13 km37%
162727Nắng có sương mờCó hại19Gió Bắc 9 km/h13 km/h13 km44%
172626Nắng có sương mờRất có hại20Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km55%
182524Trăng mờ22Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h13 km60%
192424Trăng mờ24Gió Đông - Đông Bắc 4 km/h7 km/h13 km63%
202322Trăng mờ21Gió Nam 4 km/h4 km/h13 km64%
212221Trăng mờ18Gió Nam 4 km/h6 km/h13 km62%
222120Trăng mờ15Gió Nam - Tây Nam 6 km/h6 km/h13 km61%
232019Trăng mờ13Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h13 km65%

Ngày 11/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001817Mây từng đợt51Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km64%
011717Mây từng đợt66Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km66%
021616Nhiều mây77Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km69%
031817Nhiều mây88Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km62%
041818Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km60%
051817Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km61%
061817Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km63%
071917Có mây98Gió Bắc 9 km/h13 km/h15 km62%
081918Có mây95Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km59%
092120Có mây92Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km53%
102222Nhiều mây88Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km48%
112323Nhiều mây87Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km46%
122324Nhiều mây86Gió Bắc 11 km/h17 km/h15 km46%
132324Nhiều mây85Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km47%
142424Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km49%
152425Nắng nhẹ44Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h15 km52%
162425Nhiều nắng24Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km56%
172323Nắng nhẹ34Gió Tây -Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km61%
182322Ít mây44Gió Tây -Tây Bắc 6km/h9 km/h15 km65%
192222Trăng mờ55Gió Tây Nam 6 km/h9 km/h15 km67%
202221Trăng mờ63Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h15 km68%
212120Trăng mờ72Gió Nam 4 km/h6 km/h15 km66%
222019Trăng mờ81Gió Nam 4 km/h6 km/h15 km65%
232019Trăng mờ77Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h15 km65%

Ngày 10/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001818Trăng mờCó hại0Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km62%
011817Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
021817Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
031716Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
041716Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km61%
051615Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km65%
061716Trăng mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km69%
071817Nắng có sương mờXấu0Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km69%
082019Nắng có sương mờCó hại6Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km62%
092222Nắng có sương mờCó hại11Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km51%
102425Nắng có sương mờ17Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km44%
112527Nắng có sương mờ12Gió Bắc 17 km/h22 km/h15 km40%
122628Nắng có sương mờ7Gió Bắc 17 km/h22 km/h15 km39%
132829Nắng có sương mờ2Gió Bắc 15 km/h20 km/h15 km39%
142728Nắng có sương mờGió Bắc 13 km/h20 km/h15 km40%
152727Nắng có sương mờGió Bắc 13 km/h19 km/h15 km41%
162626Nắng có sương mờGió Bắc 11 km/h17 km/h15 km44%
172423Nắng có sương mờ0Gió Bắc 9 km/h15 km/h15 km52%
182322Trăng mờ0Gió Bắc 7 km/h13 km/h15 km57%
192120Trời quang0Gió Bắc 7 km/h9 km/h15 km64%
201918Trời quang7Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h15 km69%
211818Quang mây14Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km71%
221818Quang mây21Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h15 km68%
231818Ít mây36Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h15 km65%

Ngày 9/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
102526NắngXấuGió Bắc 17 km/h20 km/h16 km43%
112627NắngXấuGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km39%
122728NắngXấuGió Bắc 17 km/h24 km/h16 km38%
132729NắngXấuGió Bắc 17 km/h24 km/h16 km39%
142829NắngXấuGió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h16 km39%
152728NắngXấuGió Bắc - Đông Bắc 13 km/h20 km/h16 km41%
162726NắngXấuGió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km44%
172524NắngXấuGió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km51%
182422Trời quangXấuGió Đông Bắc 9 km/h15 km/h16 km57%
192221Trăng mờCó hạiGió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km63%
202119Trăng mờCó hạiGió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km65%
212019Trăng mờCó hạiGió Bắc 9 km/h11 km/h16 km64%
221918Trăng mờCó hạiGió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%
231917Trăng mờCó hạiGió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km61%

Ngày 8/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Quang mây23Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km76%
012222Quang mây24Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km74%
022222Quang mây19Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h11 km74%
032221Quang mây14Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km73%
042221Trời quang8Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km71%
052221Trời quang6Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km71%
062120Trời quang4Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km76%
072222Nắng2Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h16 km72%
082423NắngGió Bắc 15 km/h19 km/h16 km65%
092525NắngGió Bắc 17 km/h22 km/h16 km57%
102727NắngGió Bắc 19 km/h24 km/h16 km50%
112829Nắng0Gió Bắc 17 km/h24 km/h16 km47%
122830Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
132930Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h16 km46%
142931Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km46%
152929Nắng0Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km47%
162828Nắng0Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km49%
172626Nắng0Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km54%
182524Trời quang0Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km59%
192322Trời quang0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km65%
202221Trời quangGió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km68%
212221Trời quang2Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
222221Trời quang3Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km66%
232120Trời quang3Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km68%

Ngày 7/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002223Có mây99Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km86%
012323Trăng mờ98Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h10 km80%
022323Trăng mờ97Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km81%
032222Trăng mờ96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km88%
042222Trăng mờ95Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km87%
052323Trăng mờ93Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km85%
062223Trăng mờ90Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km89%
072324Nhiều mây87Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km87%
082426Mây từng đợt64Gió Bắc 13 km/h17 km/h8 km79%
092627Nắng nhẹ42Gió Bắc 15 km/h20 km/h10 km69%
102728Nhiều nắng19Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km62%
112830Nhiều nắng29Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km57%
122931Nắng nhẹ39Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km54%
132932Nắng nhẹ49Gió Bắc 15 km/h22 km/h16 km53%
143032Nắng nhẹ43Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km50%
152930Nắng nhẹ38Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km53%
162929Nắng nhẹ32Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km55%
172728Nhiều nắng27Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km62%
182627Quang mây22Gió Bắc 9 km/h15 km/h16 km66%
192526Quang mây17Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km71%
202424Quang mây19Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km75%
212323Quang mây21Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km75%
222323Quang mây23Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%
232322Quang mây19Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%

Ngày 6/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Có mâyCó hại 97Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km84%
012222Có mâyCó hại 96Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
022222Có mâyCó hại 97Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h11 km82%
032121Có mâyCó hại 99Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km80%
042121Có mâyCó hại 100Gió Bắc 7 km/h9 km/h11 km89%
052122Nhiều mâyCó hại 83Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km89%
062222Mây từng đợt Có hại 67Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km91%
072224Nắng có sương mờCó hại 50Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km89%
082325Nắng có sương mờCó hại 42Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km85%
092427Nắng có sương mờ34Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km76%
102529Nắng có sương mờ26Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km68%
112630Nắng có sương mờ49Gió Bắc 9 km/h11 km/h13 km63%
122629Nắng có sương mờ71Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km61%
132728Nắng có sương mờ93Gió Bắc 7 km/h11 km/h13 km61%
142728Nắng có sương mờ83Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km60%
152829Nắng có sương mờ73Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km58%
162728Nắng có sương mờ63Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km63%
172628Nắng có sương mờ70Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h14 km70%
182527Trăng mờ50Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h14 km77%
192427Ít mây43Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
202426Mây từng đợt 62Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km84%
212324Nhiều mây81Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km84%
222223Có mây100Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km86%
232122Có mây99Gió Tây Bắc 6 km/h9 km/h10 km92%

Ngày 5/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092325Nắng nhẹ Xấu43Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km72%
102428Mây từng đợt Vừa phải53Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km67%
112527Mây từng đợt Vừa phải69Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h13 km63%
122627Nhiều mâyXấu84Gió Bắc 7 km/h9 km/h13 km61%
132627Có mâyXấu99Gió Bắc 7 km/h9 km/h13 km62%
142728Có mâyXấu98Gió Bắc 7 km/h9 km/h13 km62%
152627Có mâyXấu97Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h13 km63%
162526Có mâyXấu96Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h13 km65%
172525Có mâyXấu97Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h11 km69%
182425Có mâyXấu98Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km73%
192425Có mâyVừa phải98Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km77%
202324Có mâyVừa phải99Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km80%
212324Có mâyVừa phải99Gió Tây 6 km/h7 km/h11 km82%
222223Có mâyXấu99Gió Tây 6 km/h7 km/h11 km84%
232222Có mâyXấu98Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km85%

Ngày 4/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Nhiều mây80Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h11 km75%
012019Trăng mờ96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km74%
022019Trăng mờ72Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km75%
032019Trăng mờ48Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km74%
042019Trăng mờ24Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km78%
052019Trăng mờ30Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km81%
061918Trăng mờ37Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
072020Nắng có sương mờ43Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km86%
082122Nắng có sương mờ54Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km80%
092222Nắng có sương mờ65Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km73%
102323Nắng có sương mờ75Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km67%
112424Nắng có sương mờ82Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km62%
122525Nắng có sương mờ88Gió Bắc 11 km/h15 km/h15 km60%
132626Nắng có sương mờ95Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km60%
142627Nắng có sương mờ80Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km59%
152526Nắng có sương mờ65Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km61%
162425Nắng có sương mờ50Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km64%
172424Nắng có sương mờ51Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km69%
182323Trăng mờ52Gió Bắc 7 km/h11 km/h11 km52%
192222Trăng mờ52Gió Bắc 6 km/h9 km/h11 km52%
202222Trăng mờ60Gió Bắc 6 km/h9 km/h11 km80%
212121Trăng mờ68Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km81%
222020Trăng mờ76Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km83%
232019Trăng mờ73Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km88%

Ngày 3/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002120Nhiều mâyTuyệt vời88Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km64%
012119Nhiều mâyTuyệt vời83Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km64%
022119Nhiều mâyTuyệt vời88Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km64%
032119Có mâyTuyệt vời94Gió Bắc 11 km/h17 km/h11 km63%
042119Có mâyTuyệt vời100Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
052019Có mâyTuyệt vời91Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
062019Nhiều mâyTuyệt vời83Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km65%
072019Nhiều mâyTuyệt vời75Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
082121Mây từng đợtTuyệt vời60Gió Bắc 11 km/h17 km/h11 km64%
092222Nắng nhẹTuyệt vời45Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km61%
102324Nắng nhẹVừa phải30Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km58%
112325Nắng nhẹVừa phải34Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km56%
122427Nắng nhẹVừa phải37Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km56%
132527Nắng nhẹXấu41Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km56%
142527Nắng nhẹXấu33Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km55%
152525Nhiều nắngXấu26Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km57%
162424Nhiều nắngXấu18Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km59%
172323Nhiều nắng18Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km65%
182322Quang mây17Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km70%
192222Quang mây16Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km75%
202221Quang mây27Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km77%
212120Ít mây38Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
222120Mây từng đợt50Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km74%
232120Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h11 km75%

Ngày 2/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092429Mây từng đợtXấu72Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km86%
102529Mây từng đợtVừa phải70Gió Bắc - Tây bắc 7 km/h9 km/h10 km81%
112530Mây từng đợtVừa phải64Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km75%
122629Mây từng đợtVừa phải63Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km70%
132628Mây từng đợtVừa phải61Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km68%
142525MưaVừa phải72Gió Đông - Đông Nam 9 km/h1.3 mm13 km/h8 km71%
152524MưaVừa phải83Gió Đông 9 km/h1.3 mm13 km/h8 km71%
162423MưaVừa phải71Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h1.3 mm13 km/h8 km71%
172424Có mâyVừa phải96Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h10 km68%
182321MưaVừa phải98GIó Đông Bắc 11 km/h1.3 mm15 km/h8 km70%
192320MưaVừa phải100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km71%
202219MưaVừa phải100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km71%
212219MưaVừa phải100Gió Bắc 11 km/h1.2 mm15 km/h10 km71%
222220Có mâyVừa phải100Gió Bắc 11 km/h15 km/h10 km68%
232120Có mâyVừa phải100Gió Bắc 11 km/h15 km/h10 km67%

Ngày 1/11/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002324Trăng mờ21Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km80%
012324Trăng mờ20Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km81%
022323Trăng mờ10Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
032223Trăng mờ8Gió Bắc 6 km/h7 km/h11 km82%
042222Trăng mờ6Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
052324Trăng mờ11Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h10 km83%
062426Nắng có sương mờ16Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km82%
072528Nhiều nắng20Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h10 km79%
082630Nắng nhẹ36Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km74%
092730Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông - Đông Nam 7 km/h0.6 mm 9 km/h11 km68%
102832Mây từng đợt70Gió Đông - Đông Nam 7 km/h 9 km/h10 km63%
112932Mây từng đợt68Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h13 km60%
122933Mây từng đợt70Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km59%
133034Mây từng đợt70Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km59%
142932Nhiều mây, có mưa rào70Gió Đông Nam 7 km/h0.3 mm11 km/h10 km61%
152933Mây từng đợt55Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h13 km64%
162832Mây từng đợt51Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km67%
172830Mây từng đợt50Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km70%
182729Ít mây49Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km74%
192628Trăng mờ49Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km77%
202527Trăng mờ58Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km79%
212527Trăng mờ67Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km81%
222426Trăng mờ76Gió Nam 6 km/h9 km/h8 km82%
232426Trăng mờ76Gió Nam 6 km/h7 km/h8 km82%

Ngày 31/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
012222Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
022220Mưa rào99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h1.9 mm13 km/h6 km89%
032222Có mây99Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
042122Có mây100Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
052120Mưa rào99Gió Bắc 9 km/h1.9 mm13 km/h6 km90%
062122Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
072221Mưa99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
082223Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
092323Mưa96Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km89%
102325Có mây94Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km86%
112425Mưa96Gió Bắc 9 km/h13 km/h8 km83%
122425Mưa97Gió Bắc 9 km/h13 km/h10 km79%
132527Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km76%
142628Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km73%
152527Nhiều mây89Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h10 km73%
162527Nhiều mây85Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km74%
172527Nhiều mây79Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h11 km78%
182427Mây từng đợt73Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h9 km/h11 km83%
192426Trăng mờ68Gió Tây 6 km/h7 km/h10 km86%
202326Trăng mờ59Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km88%
212324Trăng mờ50Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km88%
222224Trăng mờ41Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km86%
232223Trăng mờ31Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h11 km85%

Ngày 30/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002120Có mây100Gió Bắc 15 km/h20 km/h6 km87%
012119Mưa100Gió Bắc 15 km/h2.1 mm20 km/h6 km87%
022118Mưa100Gió Bắc 15 km/h4.2 mm20 km/h6 km87%
032120Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km87%
042120Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km86%
052020Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km87%
062120Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km86%
072120Có mây100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km85%
082121Có mây100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km85%
092222Có mây100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km83%
102222Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h6 km82%
112223Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h6 km81%
122324Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km80%
132324Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km80%
142324Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km79%
152424Có mây100Gió Bắc 13 km/h17 km/h6 km78%
162324Có mây100Gió Bắc 11 km/h17 km/h6 km79%
172323Có mây100Gió Bắc 11 km/h15 km/h6 km80%
182323Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h6 km82%
192223Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h6 km84%
202223Có mây100Gió Bắc 11 km/h13 km/h6 km85%
212223Có mây100Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km86%
222223Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km87%
232221Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h0.5 mm13 km/h6 km87%

Ngày 29/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002422MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h0.7 mm20 km/h6 km78%
012321MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h1.9 mm20 km/h6 km80%
022324MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h1.9 mm22 km/h6 km81%
032321MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h1.9 mm24 km/h6 km82%
042320MưaXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h1.9 mm26 km/h8 km82%
052220MưaXấu99Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h1.9 mm26 km/h8 km82%
062219MưaXấu99Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h1.9 mm28 km/h8 km84%
072221Có mây Xấu99Gió Bắc - Đông Bắc 20 km/h28 km/h8 km79%
082322Có mây Xấu99Gió Bắc - Đông Bắc 22 km/h28 km/h8 km79%
092322Có mây Xấu99Gió Bắc - Đông Bắc 22 km/h30 km/h8 km79%
102322Có mây Xấu99Gió Bắc 24 km/h32 km/h8 km80%
112323Có mây Xấu99Gió Bắc 24 km/h32 km/h8 km81%
122323Có mây Xấu99Gió Bắc 22 km/h30 km/h8 km82%
132324Có mây Xấu99Gió Bắc 20 km/h28 km/h8 km81%
142320Mưa ràoXấu99Gió Bắc 20 km/h8.1 mm26 km/h3 km84%
152323Có mây Xấu98Gió Bắc 20 km/h28 km/h8 km85%
162323Có mây Xấu97Gió Bắc 20 km/h28 km/h8 km87%
172320Mưa ràoXấu98Gió Bắc 20 km/h8.1 mm28 km/h3 km87%
182219Mưa rào99Gió Bắc 19 km/h8.1 mm26 km/h3 km88%
192222Có mây 100Gió Bắc 17 km/h24 km/h8 km89%
202222Có mây 100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km89%
212121Có mây 100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km90%
222120Có mây 100Gió Bắc 17 km/h20 km/h8 km89%
232120Có mây 100Gió Bắc 15 km/h20 km/h8 km89%

Ngày 28/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002324Trăng mờ100Gió Tây 6 km/h9 km/h11 km88%
012224Trăng mờ100Gió Tây - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km90%
022324Trăng mờ96Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km89%
032325Trăng mờ92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km87%
042325Trăng mờ88Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h10 km87%
052324Trăng mờ92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h10 km89%
062324Nắng có sương mờ96Gió Bắc - Tây bắc 9 km/h11 km/h10 km88%
072425Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km83%
082527Nắng có sương mờ100Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km77%
092729Nắng có sương mờ100Gió Bắc 15 km/h19 km/h11 km70%
102831Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h13 km64%
112931Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h13 km59%
123032Nắng có sương mờ100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h13 km56%
133133Có mây100Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h13 km55%
143032Có mây100Gió bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h13 km56%
152931Có mây100Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h13 km59%
162830Có mây100Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h11 km61%
172829Có mây100Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h11 km63%
182727Có mây100Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h11 km66%
192525Mưa100Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h8 km72%
202525Mưa100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h10 km75%
212524Mưa100Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h8 km79%
222423Mưa100Gió Bắc 11 km/h15 km/h8 km81%
232423Mưa100Gió Bắc 13 km/h17 km/h8 km80%

Ngày 27/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002224Nhiều mâyXấu85Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km88%
012324Nhiều mâyXấu79Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km87%
022323Mây từng đợtXấu59Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km85%
032223Ít mâyXấu40Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
042224Quang mâyXấu20Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km91%
052325Quang mâyXấu22Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
062325Nhiều nắngXấu24Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km94%
072327Nhiều nắngXấu26Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km92%
082529Nhiều nắngXấu22Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km86%
092630Nhiều nắngXấu18Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h11 km77%
102732Nhiều nắng15Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km70%
112833Nắng nhẹ31Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km64%
122934Nắng nhẹ46Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km60%
133034Mây từng đợt62Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km58%
143235Mây từng đợt63Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h11 km54%
153033Mây từng đợt64Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km57%
162932Mây từng đợt64Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km61%
172831Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km69%
182730Nhiều mây88Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h11 km76%
192629Trăng mờ100Gió Đông nam 6 km/h7 km/h11 km80%
202528Trăng mờ100Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km83%
212426Trăng mờ100Gió Nam 4 km/h6 km/h11 km83%
222425Trăng mờ100Gió Tây Nam 6 km/h6 km/h11 km82%
232325Trăng mờ100Gió Tây - Tây Nam 6 km/h7 km/h11 km84%

Ngày 26/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
102322MưaCó hại100Gió Bắc 15 km/h19 km/h8 km77%
112425Có mâyCó hại100Gió Bắc 15 km/h19 km/h8 km77%
122424MưaCó hại100Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km77%
132526Có mâyCó hại100Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km76%
142426Có mâyCó hại100Gió Bắc 11 km/h17 km/h6 km79%
152426Có mâyCó hại100Gió Bắc 9 km/h15 km/h6 km80%
162425Có mâyCó hại100Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km83%
172425Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km85%
182325Có mâyCó hại99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km88%
192325Có mâyCó hại100Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km90%
202324Có mâyCó hại99Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h6 km91%
212324Có mâyCó hại99Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h8 km90%
222324Có mâyCó hại98Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km89%
232324Có mâyCó hại92Gió Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km89%

Ngày 25/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002119Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h0.2 mm9 km/h15 km70%
012120Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km73%
022019Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h11 km73%
032119Mưa rào96Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h0.4 mm11 km/h11 km69%
042019Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h11 km69%
052019Có mây95Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h11 km73%
062019Có mây96Gió Bắc 9 km/h11 km/h10 km72%
072120Có mây98Gió Bắc 9 km/h13 km/h10 km75%
082120Có mây99Gió Bắc 11 km/h15 km/h10 km80%
092121Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 13 km/h17 km/h10 km79%
102222Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 15 km/h19 km/h10 km73%
112323Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 15 km/h20 km/h10 km71%
122323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 15 km/h19 km/h10 km70%
132323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 13 km/h19 km/h10 km73%
142323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 13 km/h17 km/h10 km74%
152323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 11 km/h17 km/h10 km74%
162424Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km71%
172323Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km71%
182323Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km71%
192322Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h13 km/h10 km72%
202322Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km75%
212322Có mây99Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h10 km77%
222222Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h8 km80%
232222Có mây100Gió Bắc- Tây Bắc 9 km/h11 km/h8 km82%

Ngày 24/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001515Trăng mờ2Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km84%
011716Trăng mờ2Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km76%
021717Trăng mờ15Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km73%
031717Trăng mờ28Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km71%
041716Trăng mờ41Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km78%
051616Trăng mờ50Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km84%
061716Nắng có sương mờ60Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km87%
071818Nắng có sương mờ70Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km83%
082020Nắng có sương mờ75Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%
092323Nắng có sương mờ80Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km59%
102525Nắng có sương mờ85Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km50%
112627Nắng có sương mờ87Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km45%
122728Nắng có sương mờ88Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km43%
132829Nắng có sương mờ90Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km44%
142827Nắng có sương mờ76Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h16 km44%
152728Nắng có sương mờ62Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km47%
162627Nắng có sương mờ47Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h15 km/h16 km52%
172525Nắng có sương mờ61Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km59%
182424Trăng mờ74Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km64%
192323Nhiều mây87Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km68%
202222Có mây91Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km71%
212120Có mây96Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km72%
222019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km73%
232019Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km72%

Ngày 23/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
001917Quang mâyXấu20Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km68%
011818Quang mâyXấu29Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km71%
021717Ít mâyXấu43Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km71%
031717Mây từng đợtXấu56Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km71%
041616Mây từng đợtXấu70Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km73%
051717Mây từng đợtXấu58Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
061717Nắng nhẹ Xấu45Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km78%
071918Nắng nhẹ Xấu33Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km74%
082121Nắng nhẹ Xấu37Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km63%
092424Nắng nhẹ Xấu41Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km49%
102627Nắng nhẹ Xấu45Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km41%
112729Nắng nhẹ Xấu40Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km37%
122830Nắng nhẹ Xấu35Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km37 %
132930Nắng nhẹ Xấu30Gió Bắc 15 km/h22 km/h16 km37 %
142829Nhiều nắngXấu20Gió Bắc 13 km/h20 km/h16 km39%
152829Nhiều nắngXấu10Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km41%
162727NắngXấu0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km45%
172524NắngXấu0Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km52%
182423Trời quang0Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km59%
192221Trăng mờ0Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km67%
202019Trăng mờ0Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km72%
211918Trăng mờGió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km73%
221818Trăng mờGió Tây Bắc 4 km/h7 km/h16 km73%
231717Trăng mờGió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km75%

Ngày 22/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002119Nhiều mâyVừa phải81Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km68%
012119Mây từng đợt Vừa phải72Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km67%
022019Mây từng đợt Vừa phải68Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km67%
032019Mây từng đợt Vừa phải67Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km67%
042018Mây từng đợt Vừa phải68Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km68%
052018Mây từng đợt Vừa phải59Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km69%
061918Mây từng đợt Vừa phải57Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km70%
072019Mây từng đợt Vừa phải55Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km70%
082121Mây từng đợt Vừa phải50Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km66%
092223Nắng nhẹ Vừa phải45Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km58%
102424Nắng nhẹ Vừa phải39Gió Bắc - Đông Bắc 19 km/h24 km/h16 km53%
112426Nhiều nắngVừa phải27Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km50%
122527Nhiều nắngVừa phải14Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km49%
132628NắngXấuGió Bắc 17 km/h24 km/h16 km50%
142628NắngXấu2Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km50%
152626NắngXấu3Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km51%
162525
NắngXấu3Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h16 km54%
172423NắngXấu5Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h16 km60%
182322Trời quang6Gió Bắc 15 km/h15 km/h16 km68%
192221Trời quang7Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km73%
202120Quang mây13Gió Bắc 7 km/h11 km/h16 km77%
212019Quang mây19Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km78%
222019Quang mây25Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km76%
232019Quang mây17Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km74%

Ngày 21/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002019Quang mây10Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km72%
012019Trời quang3Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km73%
021918Trời quang9Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
031817Quang mây14Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km79%
041918Quang mây20Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km81%
051918Quang mây19Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km86%
061919Nhiều nắng19Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km88%
072021Nhiều nắng21Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km84%
082223Nhiều nắng27Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km72%
092425Nắng nhẹ36Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km59%
102627Nắng nhẹ46Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km50%
112728Nắng nhẹ46Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
122729Nhiều nắng16Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km45%
132830Nắng Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h16 km45%
142829Nắng 2Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h16 km46%
152728Nắng 2Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h20 km/h16 km48%
162727Nắng 3Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km51%
172525Nắng 9Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km57%
182423Quang mây15Gió Bắc 9 km/h15 km/h16 km64%
192322Quang mây21Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km70%
202120Ít mây38Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km73%
212120Mây từng đợt 55Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km72%
222019Mây từng đợt 72Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km70%
232018Mây từng đợt 61Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km71%

Ngày 20/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
172322Có mâyVừa phải92Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h8 km68%
182221Có mâyVừa phải96Gió Bắc 11 km/h15 km/h8 km68%
192220Có mâyVừa phải99Gió Bắc 11 km/h17 km/h10 km69%
202220Có mâyVừa phải99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h10 km69%
212220Có mâyVừa phải99Gió Bắc 13 km/h17 km/h10 km70%
222120Có mâyVừa phải100Gió Bắc 13 km/h19 km/h10 km70%
232119Có mâyVừa phải91Gió Bắc 13 km/h19 km/h10 km70%

Ngày 19/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002118Mưa100Gió Bắc 17 km/ h1.2 mm22 km/h8 km79%
012120Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km80%
022118Mưa100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km80%
032118Mưa100Gió Bắc 17 km/h0.7 mm22 km/h8 km79%
042117Mưa100Gió Bắc 17 km/h0.7 mm22 km/h8 km78%
052017Mưa100Gió Bắc 17 km/h0.7 mm22 km/h8 km77%
062019Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km79%
072019Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h8 km81%
082019Có mây99Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km78%
092118Mưa rào99Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km75%
102120Có mây98Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km72%
112121Nhiều mây87Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km71%
122222Nhiều mây76Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h11 km71%
132223Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h11 km71%
142223Mây từng đợt65Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km71%
152223Mây từng đợt66Gió Bắc 13 km/h19 km/h11 km74%
162323Mây từng đợt66Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km73%
172222Mây từng đợt74Gió Bắc 11 km/h17 km/h11 km77%
182221Nhiều mây83Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km78%
192221Có mây91Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km79%
202221Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h10 km79%
212119Mưa97Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h0.9 mm15 km/h11 km77%
222118Mưa99Gió Bắc 13 km/h0.9 mm17 km/h11 km76%
232120Có mây99Gió Bắc 13 km/h17 km/h11 km75%

Ngày 18/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002219Mưa rào100Gió Bắc 15 km/h0.4 mm20 km/h10 km71%
012220Có mây100 Gió Bắc 15 km/h20 km/h10 km71%
022119Mưa rào100Gió Bắc 17 km/h0.2 mm20 km/h10 km71%
032118Mưa rào100Gió Bắc 17 km/h0.2 mm22 km/h10 km71%
042119Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km71%
052018Mưa rào99Gió Bắc 17 km/h0.2 mm22 km/h11 km72%
062018Có mây99Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km74%
072019Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km74%
082120Có mây98Gió Bắc 19 km/h24 km/h11 km72%
092221Có mây96Gió Bắc 20 km/h26 km/h11 km68%
102322Có mây94Gió Bắc 22 km/h30 km/h11 km65%
112423Có mây96Gió Bắc 22 km/h30 km/h11 km63%
122423Có mây97Gió Bắc 20 km/h28 km/h11 km64%
132424Có mây99Gió Bắc 20 km/h28 km/h11 km65%
142524Có mây99Gió Bắc 20 km/h26 km/h11 km64%
152423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h26 km/h11 km69%
162423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h26 km/h11 km70%
172423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h24 km/h11 km70%
182423Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h22 km/h11 km67%
192322Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h11 km64%
202321Có mây100Gió Bắc 15 km/h20 km/h11 km62%
212321Có mây100Gió Bắc 17 km/h20 km/h11 km62%
222220Có mây100Gió Bắc 17 km/h22 km/h11 km64%
232220Có mây100Gió Bắc 19 km/h24 km/h11 km68%

Ngày 17/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002118MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.4 mm24 km/h8 km75%
012119Có mâyVừa phải99Gió Bắc 19 km/h24 km/h8 km71%
022117MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.1 mm24 km/h8 km69%
032117MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.1 mm24 km/h8 km69%
042119Có mâyVừa phải100Gió Bắc 19 km/h24 km/h8 km66%
052119Có mâyVừa phải100Gió Bắc 19 km/h24 km/h8 km66%
062119Có mâyVừa phải100Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km67%
072118Mưa rào Vừa phải100Gió Bắc 17 km/h0.4 mm22 km/h10 km68%
082019Có mâyTuyệt vời99Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km68%
092120Có mâyTuyệt vời99Gió Bắc 19 km/h24 km/h10 km68%
102120Có mây99Gió Bắc 20 km/h26 km/h10 km68%
112221Có mây98Gió Bắc 19 km/h26 km/h10 km66%
122222Có mây97Gió Bắc 19 km/h26 km/h10 km62%
132322Có mây96Gió Bắc 17 km/h24 km/h10 km60%
142423Có mây97Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km61%
152423Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h10 km62%
162524Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h10 km62%
172423Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h20 km/h10 km66%
182322Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km67%
192322Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h17 km/h11 km69%
202322Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h11 km69%
212321Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h17 km/h11 km69%
222221Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km71%
232221Có mây100Gió Bắc 15 km/h19 km/h11 km71%

Ngày 16/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
102425Có mâyVừa phải100Gió Bắc 15 km/h20 km/h8 km79%
112425Có mâyVừa phải97Gió Bắc 17 km/h20 km/h8 km77%
122526Có mâyVừa phải94Gió Bắc 17 km/h20 km/h10 km75%
132527Có mâyVừa phải92Gió Bắc 17 km/h20 km/h10 km75%
142526Nhiều mâyVừa phải82Gió Bắc 17 km/h22 km/h10 km73%
152627Mây từng đợtVừa phải72Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h24 km/h11 km72%
162526Mây từng đợtVừa phải62Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h24 km/h11 km76%
172525Mây từng đợtVừa phải74Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h24 km/h11 km78%
182424Nhiều mâyVừa phải87Gió Bắc - Tây Bắc 17 km/h22 km/h10 km79%
192422MưaVừa phải100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h1.4 mm20 km/h8 km79%
202321MưaVừa phải100Gió Bắc 20 km/h1.4 mm20 km/h8 km77%
212220MưaVừa phải100Gió Bắc 17 km/h1.4 mm22 km/h8 km78%
222219MưaVừa phải100Gió Bắc 19 km/h1.4 mm24 km/h8 km76%
232118MưaVừa phải99Gió Bắc 19 km/h1.4 mm24 km/h8 km75%

Ngày 14/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002424Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km75%
012424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km73%
022424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km70%
032424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h19 km/h10 km68%
042322Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h2.4 mm17 km/h6 km81%
052322Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 15 km/h4.7 mm20 km/h6 km84%
062323Mưa rào100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h2.4 mm20 km/h6 km93%
072424Mưa 100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h2.5 mm22 km/h8 km91%
082423Mưa 99Gió Bắc - Tây Bắc 24 km/h2.5 mm24 km/h8 km89%
092424Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 28 km/h33 km/h16 km84%
102524Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 33 km/h43 km/h16 km77%
112424Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 43 km/h54 km/h16 km80%
122420Mưa99Gió Bắc 48 km/h2.5 mm63 km/h8 km78%
132422Có mây100Gió Bắc 50 km/h65 km /h16 km81%
142420Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 46 km/h4.1 mm61 km/h6 km82%
152421Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 43 km/h4.1 mm56 km/h6 km82%
162421Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 41 km/h4.1 mm52 km/h6 km83%
172421Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 37 km/h4.1 mm46 km/h6 km86%
182424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 32 km/h43 km/h16 km87%
192424Có mây100Gió Bắc - Tây Bắc 28 km/h37 km/h5 km89%
202321Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 24 km/h7.1 mm32 km/h5 km89%
212321Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 19 km/h7.1 mm26 km/h5 km90%
222320Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h7.1 mm28 km/h5 km90%
232320Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 20 km/h7.1 mm28 km/h5 km91%

Ngày 13/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002525Mây từng đợt Có hại64Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km67%
012524Mây từng đợt Có hại55Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
022424Mây từng đợt Có hại62Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
032423Mây từng đợt Có hại69Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
042423Nhiều mâyCó hại76Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km68%
052423Nhiều mâyCó hại82Gió Bắc Tây Bắc 11 km/h15 km/h15 km69%
062423Nhiều mâyCó hại87Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km71%
072424Có mâyCó hại93Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km71%
082525Có mâyCó hại92Gió Bắc 15 km/h19 km/h15 km68%
092626Có mâyCó hại91Gió Bắc 17 km/h22 km/h15 km63%
102727Nhiều mâyCó hại89Gió Bắc 19 km/h24 km/h15 km59%
112830Nhiều mâyCó hại88Gió Bắc 20 km/h26 km/h15 km55%
123031Nhiều mâyCó hại87Gió Bắc 20 km/h26 km/h15 km53%
133133Nắng có sương mờCó hại87Gió Bắc 19 km/h26 km/h15 km51%
143032Nắng có sương mờCó hại83Gió Bắc 19 km/h24 km/h15 km55%
153032Nắng có sương mờCó hại79Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h15 km56%
162930Nắng có sương mờCó hại75Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h20 km/h15 km59%
172829Nắng có sương mờCó hại81Gió Đông Bắc 13 km/h17 km/h15 km63%
182728Trăng mờ87Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h15 km66%
192627Có mây93Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h15 km70%
202626Có mây95Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h15 km72%
212626Có mây97Gió Bắc 13 km/h17 km/h10 km72%
222525Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km73%
232525Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 13 km/h19 km/h11 km73%

Ngày 12/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002322Trăng mờXấu95Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%
012322Trăng mờXấu96Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km74%
022222Trăng mờXấu93Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km76%
032221Trăng mờXấu89Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km78%
042121Trăng mờXấu86Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km80%
052222Trăng mờXấu83Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km81%
062222Nắng có sương mờXấu80Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km84%
072324Nhiều mâyXấu77Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km81%
082526Nhiều mâyXấu81Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km73%
092627Nhiều mâyXấu84Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km65%
102729Nhiều mây88Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km59%
112931Nhiều mây80Gió Đông - Đông Bắc 17 km/h24 km/h16 km55%
122931Mây từng đợt72Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h22 km/h16 km53%
133032Mây từng đợt64Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km53%
143132Mây từng đợt60Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km52%
153032Mây từng đợt56Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h16 km52%
162931Mây từng đợt51Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km55%
172830Mây từng đợt53Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h16 km60%
182728Mây từng đợt55Gió Đông Bắc 7 km/h13 km/h16 km65%
192628Mây từng đợt56Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km69%
202527Mây từng đợt60Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km73%
212425Mây từng đợt63Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km76%
222425Mây từng đợt67Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km76%
232425Mây từng đợt58Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km75%

Ngày 11/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Trăng mờ66Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km85%
012121Trăng mờ75Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km86%
022020Trăng mờ80Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km88%
032222Trăng mờ86Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km84%
042223Trăng mờ91Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km84%
052223Trăng mờ92Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km88%
062224Nắng có sương mờ 93Gió Bắc - Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km93%
072325Nắng có sương mờ 89Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km89%
082427Nắng có sương mờ 75Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km78%
092629Nắng có sương mờ 58Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km68%
102831Nắng có sương mờ 40Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km60%
112932Nắng có sương mờ 59Gió Bắc 13 km/h19 km/h16 km54%
122931Nắng có sương mờ 51Gió Bắc 13 km/h17 km/h15 km51%
133031Có mây51Gió Bắc 17 km/h17 km/h16 km51%
143031Có mây50Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km50%
153030Có mây94Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km52%
162930Có mây92Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km56%
172929Nhiều mây82Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km62%
182728Mây từng đợt71Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km70%
192628Mây từng đợt61Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h16 km74%
202527Mây từng đợt71Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km76%
212527Mây từng đợt81Gió Nam 4 km/h6 km/h16 km76%
222425Có mây90Gió Tây 4 km/h6 km/h16 km76%
232324Có mây93Gió Tây Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km79%

Ngày 10/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002222Quang mâyVừa phải16Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km77%
012222Quang mâyVừa phải16Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km76%
022221Quang mâyVừa phải14Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h16 km78%
032019Quang mâyVừa phải12Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km83%
042121Quang mâyVừa phải10Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h16 km83%
052121Trời quangVừa phải8Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km86%
062222NắngVừa phải5Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km88
072222NắngVừa phải3Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km83%
082325NắngVừa phải2Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km75%
092527NắngVừa phảiGió Bắc 13 km/h17 km/h16 km67%
102629NắngVừa phải0Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km60%
112831Nắng nhẹ33Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km55%
122830Mây từng đợtGió Bắc 13 km/h19 km/h16 km53%
132930Có mây98Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h16 km51%
142930Nhiều mây87Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km52%
152929Nhiều mây77Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km53%
162828Mây từng đợt66Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km55%
172727Mây từng đợt60Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km59%
182626Mây từng đợt18Gió Đông 7 km/h11 km/h16 km63%
192526Trăng mờ47Gió Đông - Đông Nam 6 km/h9 km/h16 km70%
202425Trăng mờ47Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h16 km74%
212325Trăng mờ48Gió Nam - Đông Nam km/h6 km/h16 km79%
222324Trăng mờ48Gió Tây Nam 4 km/h6 km/h16 km81%
232223Trăng mờ57Gió Tây 6 km/h6 km/h16 km83%

Ngày 09/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002322Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km71%
012322Có mâyTuyệt vời98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h16 km71%
022322Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km71%
032221Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km72%
042221Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km73%
052221Nhiều mâyVừa phải87Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km75%
062120Nhiều mâyVừa phải75Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km80%
072221Mây từng đợtVừa phải64Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km76%
082324Nắng nhẹTuyệt vời45Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km71%
092526Nhiều nắngVừa phải
26Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km65%
102628NắngVừa phải
7Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km59%
112830Nhiều nắngVừa phải
29Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km55%
122932Mây từng đợtVừa phải
51Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km52%
133031Mây từng đợtVừa phải
72Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km49%
142930Mây từng đợtXấu62Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km50%
152931Mây từng đợtXấu51Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km50%
162929Nắng nhẹVừa phải
40Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km53%
172728Nắng nhẹVừa phải
32Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km58%
182626Quang mây24Gió Đông Bắc 9 km/h15 km/h16 km65%
192526Quang mây16Gió Đông Bắc 7 km/h11 km/h16 km69%
202425Quang mây16Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h9 km/h16 km73%
212323Quang mây15Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km75%
222323Quang mây15Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km75%
232222Quang mây15Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h16 km77%

Ngày 08/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002423Mây từng đợtTuyệt vời60Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h11 km69%
012323Mây từng đợtTuyệt vời54Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km70%
022322Mây từng đợtTuyệt vời61Gió Bắc 11 km/h13 km/h11 km71%
032322Mây từng đợtTuyệt vời68Gió Bắc 11 km/h13 km/h16 km71%
042221Mây từng đợtTuyệt vời74Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km72%
052221Mây từng đợtTuyệt vời62Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km74%
062220Nắng nhẹTuyệt vời49Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km75%
072222Nhiều mâyTuyệt vời76Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km74%
082424Nhiều mâyTuyệt vời76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km70%
092526Nhiều mâyTuyệt vời76Gió Bắc 15 km/h19 km/h16 km64%
102728Nhiều mâyVừa phải76Gió Bắc 15 km/h20 km/h16 km60%
112830Nhiều mâyVừa phải78Gió Bắc 17 km/h20 km/h16 km56%
122930Nhiều mâyVừa phải82Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km54%
133031Nhiều mâyVừa phải85Gió Bắc - Đông Bắc 15 km/h20 km/h16 km53%
142930Nhiều mâyXấu78Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km54%
152930Nhiều mâyVừa phải76Gió Đông Bắc 13 km/h19 km/h16 km56%
162829Nhiều mâyVừa phải76Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km59%
172728Nhiều mâyVừa phải76Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km64%
182727Nhiều mây76Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h13 km/h16 km68%
192627Mây từng đợt69Gió Đông Bắc 13 km/h13 km/h16 km70%
202525Mây từng đợt73Gió Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km72%
212525Nhiều mây77Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h16 km69%
222525Nhiều mây81Gió Bắc 9 km/h11 km/h16 km65%
232424Nhiều mây82Gió Bắc 9 km/h13 km/h16 km66%

Ngày 07/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002426Có mây97Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h11 km/h10 km83%
012424Mưa dông99Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km84%
022425Có mây99Gió Bắc - Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km84%
032324Có mây98Gió Bắc 13 km/h13 km/h10 km85%
042324Có mây98Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km85%
052223Nhiều mây88Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km88%
062324Nhiều mây77Gió Bắc 9 km/h13 km/h11 km88%
072325Nhiều mây76Gió Bắc 11 km/h15 km/h11 km88%
082427Nhiều mây76Gió Bắc 11 km/h15 km/h16 km83%
092528Nhiều mây76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km75%
102730Nhiều mây76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km69%
112832Nhiều mây76Gió Bắc 13 km/h17 km/h16 km65%
122833Nhiều mây76Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h16 km63%
132933Nhiều mây81Gió Bắc - Đông Bắc 13 km/h17 km/h10 km63%
143032Mưa80Gió Đông Bắc 13 km/h0.4 mm17 km/h10 km62%
152932Nhiều mây79Gió Đông Bắc 11 km/h17 km/h16 km63%
162932Nhiều mây78Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km65%
172830Nhiều mây85Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h16 km68%
182727Mưa91Gió Đông 9 km/h0.4 mm15 km/h10 km72%
192628Có mây98Gió Đông 9 km/h13 km/h11 km74%
202527Có mây93Gió Đông 9 km/h11 km/h11 km75%
212526Nhiều mây88Gió Đông Bắc 9 km/h11 km/h11 km74%
222526Nhiều mây83Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km72%
232425Nhiều mây87Gió Bắc 9 km/h11 km/h11 km74%

Ngày 06/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002528Có mâyVừa phải91Gió Bắc 9 km/h11 km/h8 km84%
012527Nhiều mâyVừa phải88Gió Bắc 9 km/h13 km/h8 km83%
022527Có mâyVừa phải91Gió Bắc 9 km/h13 km/h8 km83%
032424Mưa dôngVừa phải95Gió Bắc 9 km/h2.6 mm13 km/h6 km83%
042425Có mâyVừa phải99Gió Bắc 9 km/h13 km/h8 km84%
052325Có mâyVừa phải99Gió Bắc 9 km/h13 km/h6 km85%
062324Có mâyVừa phải99Gió Bắc 11 km/h13 km/h6 km87%
072322Mưa dôngVừa phải99Gió Bắc 11 km/h15 km/h6 km86%
082325Có mâyVừa phải98Gió Bắc 11 km/h15 km/h6 km83%
092426Có mâyVừa phải98Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km79%
102526Có mâyVừa phải97Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h8 km75%
112628Có mâyVừa phải98Gió Bắc 11 km/h15 km/h8 km70%
122730Có mâyVừa phải99Gió Bắc 11 km/h15 km/h8 km66%
132831Có mâyXấu100Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h15 km/h8 km63%
142931Có mâyXấu99Gió Đông Bắc 11 km/h15 km/h8 km60%
152930Có mâyXấu99Gió Đông - Đông Bắc 11 km/h15 km/h8 km63%
162830Có mâyXấu99Gió Đông 11 km/h15 km/h8 km66%
172730Có mâyXấu93Gió Đông 9 km/h15 km/h8 km71%
182729Nhiều mây86Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h8 km75%
192629Nhiều mây80Gió Đông - Đông Nam 11 km/h11 km/h11 km78%
202528Nhiều mây85Gió Đông 9 km/h9 km/h11 km80%
212527Có mây90Gió Đông - Đông Bắc 9 km/h9 km/h10 km80%
222527Có mây95Gió Đông Bắc 7 km/h9 km/h10 km80%
232525Mưa dông96Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h1.7 mm9 km/h8 km81%

Ngày 05/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
0080%
01
02
03
04
05
06
07
08
092834Nhiều mâyTuyệt vời86Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h6 km80%
102833Mưa dôngTuyệt vời86Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h5 km86%
112935Mây từng đợtVừa phải71Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h8 km77%
123038Mây từng đợtVừa phải62Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h8 km75%
133036Mây từng đợtVừa phải52Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km75%
142935Mây từng đợtVừa phải55Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km73%
152833Nhiều mây, có mưa dôngVừa phải70Gió Đông - Đông Nam 13 km/h17 km/h8 km79%
162833Mây từng đợtVừa phải60Gió Đông - Đông Nam 11 km/h17 km/h11 km78%
172831Nhiều mây, có mưa dôngVừa phải70Gió Đông - Đông Nam 9 km/h1.5 mm15 km/h8 km82%
182732Mây từng đợtVừa phảiGió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km85%
192631Mây từng đợtVừa phảiGió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km86%
202630Mây từng đợtVừa phảiGió Đông 9 km/h9 km/h10 km89%
212530Mây từng đợtVừa phảiGió Đông 6 km/h9 km/h8 km90%
222530Mây từng đợtVừa phải66Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h9 km/h8 km90%
232529Nhiều mâyVừa phải77Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h8 km88%

Ngày 04/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002632Có mây94Gió Nam 4 km/h6 km/h8 km91%
012631Mưa dông93Gió Nam 4 km/h1.3 mm6 km/h6 km92%
022631Có mây93Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h6 km91%
032631Có mây92Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
042631Có mây91Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
052530Có mây92Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km92%
062631Có mây95Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
072632Có mây97Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
082833Có mây97Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h6 km84%
092934Có mây96Gió Nam 7 km/h9 km/h8 km79%
103035Mưa dông96Gió Nam 7 km/h9 km/h8 km75%
113037Nhiều mây89Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km73%
123138Nhiều mây82Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km72%
133138Mưa dông75Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km73%
143239Mây từng đợt60Gió Đông Nam 11 km/h13 km/h11 km70%
153138Nắng nhẹ45Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km69%
163137Nắng nhẹ30Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km67%
173036Nắng nhẹ35Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km71%
182934Mây từng đợt70Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km76%
192934Ít mây43Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km81%
202833Ít mây47Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km86%
212733Mây từng đợt70Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km90%
222732Mây từng đợt56Gió Nam 4 km/h7 km/h10 km91%
232632Mây từng đợt70Gió Nam 6 km/h7 km/h10 km92%

Ngày 03/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002630Mưa dông86Gió Nam 6 km/h2.8 mm7 km/h6 km89%
012631Có mây98Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h6 km89%
022631Nhiều mây88Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km89%
032530Nhiều mây77Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km89%
042631Mây từng đợt67Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h5 km91%
052632Mây từng đợt74Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h5 km95%
062632Nhiều mây80Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h5 km99%
072734Nhiều mây87Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h16 km96%
082835Có mây91Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h16 km88%
092936Có mây94Gió Nam - Tây Nam 6 km/h9 km/h16 km78%
103137Có mây94Gió Nam 7 km/h9 km/h16 km71%
113138Có mây94Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km65%
123037Mưa dông94Gió Nam - Đông Nam 7 km/h2.3 mm11 km/h8 km75%
133340Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km66%
143138Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km69%
153137Có mây94Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km69%
163036Có mây94Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km72%
173035Có mây94Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km77%
182934Có mây94Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km82%
192834Có mây97Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km85%
202833Có mây97Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km87%
212733Có mây97Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km89%
222731Mưa dông97Gió Nam - Đông Nam 6 km/h1.3 mm9 km/h8 km90%
232632Có mây92%Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km92%

Ngày 02/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002632Có mây93Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h6 km90%
012631Có mây93Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h6 km92%
022631Có mây94Gió Tây Bắc 6 km/h7 km/h6 km92%
032629Mưa dông95Gió Tây Bắc 6 km/h5.1 mm7 km/h6 km91%
042630Có mây96Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h5 km91%
052530Có mây95Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h5 km91%
062631Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h5 km93%
072632Có mây93Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km92%
082733Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h9 km/h16 km88%
092833Mưa dông94Gió Bắc 6 km/h9 km/h6 km81%
102935Có mây94Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h16 km76%
112934Mưa dông94Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h6 km80%
123036Có mây94Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km74%
133137Có mây94Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km71%
142935Mưa dông94Gió Đông - Đông Nam 9 km/h1.6 mm13 km/h8 km78%
152935Có mây94Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km78%
162935Có mây94Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km80%
172834Nhiều mây87Gió Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km85%
182834Nhiều mây78Gió Đông Nam 7 km/h13 km/h16 km88%
192834Mây từng đợt69Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km90%
202733Mây từng đợt66Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h6 km91%
212732Mây từng đợt64Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h6 km92%
222632Mây từng đợt61Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h6 km93%
232631Mây từng đợt74Gió Nam 6 km/h9 km/h6 km94%

Ngày 01/10/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002733Có mâyVừa phải95Gió Tây - Tây Nam 4 km/h4 km/h8 km91%
012632Có mâyVừa phải99Gió Tây - Tây Bắc 4 km/h4 km/h8 km92%
022631Có mâyVừa phải95Gió Tây Bắc 6 km/h6 km/h8 km93%
032631Có mâyVừa phải91Gió Bắc 6 km/h6 km/h6 km93%
042530Nhiều mâyTuyệt vời87Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h6 km93%
052630Có mâyTuyệt vời90Gió Bắc 6 km/h7 km/h6 km89%
062631Có mâyTuyệt vời92Gió Bắc 6 km/h7 km/h6 km90%
072632Có mâyTuyệt vời94Gió Bắc 6 km/h7 km/h16 km91%
082732Mưa dôngTuyệt vời94Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h1.4 mm9 km/h6 km86%
092834Có mây94Gió Đông Bắc 6 km/h9 km/h16 km82%
102934Mưa dông94Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h1.4 mm9 km/h8 km82%
113037Có mây94Gió Đông 7 km/h9 km/h16 km83%
123037Có mây94Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km81%
132936Có mây94Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km82%
142936Có mây94Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km80%
152935Có mây94Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km79%
162935Có mây94Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km79%
172832Mưa dông93Gió Đông Nam 7 km/h3.7 mm9 km/k6 km81%
182733Có mây90Gió Đông Nam 6 km/h9 km/k16 km86%
192733Nhiều mây88Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km87%
202732Có mây90Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km89%
212733Có mây92Gió Nam 4 km/h6 km/h8 km90%
222732Có mây94Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h8 km89%
232632Có mây94Gió Tây - Tây Nam6 km/h6 km89%

Ngày 30/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002632Mây từng đợt74Gió Nam - Tây Nam 4 km/h7 km/h6 km90%
012632Nhiều mây86Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h6 km90%
022631Có mây90Gió Tây - Tây Nam 4 km/h6 km/h6 km91%
032630Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 4 km/h6 km/h6 km90%
042530Có mây97Gió Bắc 6 km/h6 km/h5 km98%
052632Có mây96Gió Bắc 6 km/h7 km/h6 km98%
062632Có mây96Gió Bắc 6 km/h7 km/h6 km99%
072732Mưa dông94Gió Bắc 6 km/h1.9 mm7 km/h6 km95%
082835Có mây93Gió Bắc 6 km/h7 km/h8 km86%
093036Có mây91Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h7 km/h8 km76%
103138Nhiều mây89Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km70%
113138Có mây90Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km68%
123138Có mây92Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km69%
133138Có mây93Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km71%
143239Nhiều mây85Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km70%
153138Nhiều mây77Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km71%
163137Mây từng đợt68Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km75%
173036Mây từng đợt63Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km75%
182935Mây từng đợt58Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km82%
192935Mây từng đợt53Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km85%
202834Mây từng đợt65Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km88%
212834Nhiều mây77Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km90%
222733Nhiều mây89Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km90%
232732Mưa dông90Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km90%

Ngày 29/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002631Có mâyVừa phải95Gió Tây Nam 6 km/h6 km/h6 km91%
012631Có mâyVừa phải96Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h6 km91%
022631Có mâyVừa phải95Gió Tây 6 km/h7 km/h6 km92%
032529Có mâyVừa phải94Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h6 km93%
042530Có mâyVừa phải93Gió Bắc 6 km/h7 km/h6 km93%
052531Có mâyVừa phải94Gió Bắc 6 km/h7 km/h6 km95%
062631Có mâyVừa phải95Gió Bắc - Tây Bắc 6 km/h7 km/h6 km96%
072632Có mâyVừa phải96Gió Bắc 6 km/h9 km/h16 km93%
082732Mưa dôngVừa phải97Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h1.1 mm9 km/h6 km88%
092934Mưa dôngVừa phải97Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h1.1 mm9 km/h8 km81%
103036Có mâyVừa phải98Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km75%
113137Có mâyVừa phải97Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km72%
123238Có mâyVừa phải97Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km69%
133339Có mâyVừa phải96Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h16 km68%
143238Nhiều mâyVừa phải88Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km67%
153238Nhiều mâyVừa phải79Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km68%
163137Mây từng đợtVừa phải71Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km71%
173036Mây từng đợtVừa phải69Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km76%
182935Mây từng đợt66Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km81%
192834Mây từng đợt64Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km85%
202833Mây từng đợt60Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km89%
212733Mây từng đợt55Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km90%
222732Mây từng đợt51Gió Nam 6 km/h9 km/h8 km90%
232732Mây từng đợt63Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h8 km90%

Ngày 28/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092732Có mâyXấu98Gió Bắc 7 km/h9 km/h8 km85%
102732Có mâyXấu99Gió Bắc 7 km/h9 km/h8 km81%
112832Mưa dôngXấu98Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h1.3 mm11 km/h8 km80%
122834Có mâyXấu97Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h11 km/h8 km81%
132835Có mâyXấu97Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h11 km/h10 km82%
142936Nhiều mâyXấu87Gió Đông 9 km/h11 km/h10 km81%
152935Nhiều mâyXấu78Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km81%
162935Mây từng đợtXấu70Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km81%
172834Nhiều mâyVừa phải78Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km85%
182733Nhiều mâyVừa phải87Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km90%
192732Mưa dôngVừa phải97Gió Đông Nam 6 km/h1.5 mm9 km/h8 km93%
202632Có mâyVừa phải97Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km94%
212631Mưa dôngVừa phải97Gió Đông Nam 4 km/h1.5 mm7 km/h8 km94%
222632Có mâyVừa phải97Gió Đông Nam 4 km/h6 km/h8 km92%
232631Có mâyVừa phải97Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h8 km92%

Ngày 27/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002732Có mây99Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h6 km85%
012732Có mây99Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km86%
022732Có mây99Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km87%
032631Có mây99Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km90%
042632Có mây100Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km91%
052632Có mây99Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km93%
062733Có mây99Gió Đông Nam 4 km/h6 km/h6 km94%
072734Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h6 km/h6 km90%
082935Có mây99Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km84%
093036Có mây99Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km79%
103137Có mây98Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h8 km73%
113137Có mây98Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h8 km72%
123239Có mây97Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km69%
133138Có mây96Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km73%
143138Có mây95Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km77%
152935Mưa dông95Gió Đông Nam 9 km/h4.0 mm11 km/h6 km89%
162936Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h8 km90%
172935Có mây93Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km89%
182835Có mây93Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km90%
192833Mưa rào92Gió Nam - Đông Nam 7 km/h1.5 mm9 km/h6 km91%
202732Mưa rào93Gió Nam - Đông Nam 7 km/h1.5 mm9 km/h8 km91%
212733Có mây94Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km90%
222732Có mây95Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km90%
232632Có mây94Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km90%

Ngày 26/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002631Có mâyVừa phải94Gió Nam 6 km/h7 km/h8 km92%
012631Có mâyVừa phải94Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km92%
022631Có mâyVừa phải95Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km93%
032528Mưa dôngVừa phải95Gió Nam 6 km/h1.5 mm6 km/h6 km92%
042631Có mâyVừa phải95Gió Nam 4 km/h6 km/h6 km94%
052632Có mâyVừa phải96Gió Nam - Đông Nam 6 km/h6 km/h6 km98%
062633Có mâyVừa phải96Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km100%
072734Có mâyVừa phải97Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km97%
082935Có mâyVừa phải96Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km87%
093036Có mâyVừa phải96Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km77%
103238Có mâyVừa phải95Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km69%
113239Có mâyVừa phải95Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km65%
123239Mưa dôngVừa phải96Gió Đông Nam 9 km/h1.9 mm13 km/h8 km74%
133441Có mâyVừa phải96Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km66%
143138Mưa dôngVừa phải96Gió Đông Nam 11 km/h3.0 mm15 km/h6 km81%
153239Có mâyXấu96Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h11 km75%
163138Có mâyXấu96Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h11 km74%
173137Có mâyVừa phải97Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h10 km74%
183035Có mây98Gió Đông Nam 9 km/h15 km/h10 km79%
192933Mưa dông99Gió Nam - Đông Nam 7 km/h5.8 mm13 km/h5 km83%
202834Có mây99Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h6 km86%
212834Có mây99Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km87%
222833Có mây100Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h6 km87%
232732Có mây99Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h6 km86%

Ngày 25/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002630Mưa dông83Gió Nam - Đông Nam 6 km/h1.5 mm7 km/h6 km92%
012631Nhiều mây81Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km92%
022530Nhiều mây84Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km92%
032530Nhiều mây87Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km92%
042529Nhiều mây89Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km91%
052529Có mây91Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h6 km91%
062530Có mây92Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km93%
072632Có mây94Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km92%
082833Có mây95Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km85%
092935Có mây95Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km77%
103036Có mây96Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km71%
113137Có mây96Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km65%
123239Có mây96Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km62%
133339Nắng có sương mờ95Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km62%
143339Nắng có sương mờ95Gió Đông Nam 11 km/h13 km/h16 km61%
153238Nắng có sương mờ94Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km63%
163237Nắng có sương mờ94Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h11 km66%
173036Nắng có sương mờ94Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h11 km74%
182935Trăng mờ94Gió Nam - Đông Nam 9 km/h15 km/h11 km83%
192835Có mây93Gió Nam - Đông Nam 7 km/h13 km/h10 km89%
202834Có mây93Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km92%
212733Có mây94Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h10 km91%
222732Có mây94Gió Nam - Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km90%
232732Có mây94Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km90%

Ngày 24/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002631Nhiều mâyVừa phải86Gió Bắc 7 km/h9 km/h5 km92%
012629MưaVừa phải80Gió Bắc 6 km/h1.6 mm9 km/h5 km93%
022530Nhiều mâyVừa phải86Gió Bắc 6 km/h9 km/h5 km93%
032529Có mâyVừa phải92Gió Bắc 6 km/h9 km/h5 km93%
042429Có mâyVừa phải97Gió Bắc 6 km/h9 km/h5 km93%
052426MưaVừa phải95Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h1.6 mm9 km/h5 km94%
062428Có mâyVừa phải93Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h9 km/h6 km94%
072528Mưa dôngVừa phải90Gió Đông Bắc 7 km/h1.3 mm9 km/h6 km93%
082630Có mâyTuyệt vời92Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km88%
092731Có mâyTuyệt vời94Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km80%
102832Có mâyTuyệt vời94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km75%
112933Nhiều mâyVừa phải88Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km71%
122935Nhiều mâyVừa phải80Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km69%
132934Mưa dôngXấu76Gió Đông - Đông Nam 11 km/h1.3 mm15 km/h8 km72%
143035Nhiều mây76Gió Đông 11 km/h15 km/h16 km67%
153035Nhiều mây76Gió Đông 11 km/h15 km/h16 km70%
162934Nhiều mây76Gió Đông 11 km/h15 km/h16 km69%
172832Nhiều mây76Gió Đông 9 km/h13 km/h16 km70%
182730Nhiều mây76Gió Đông - Đông Nam 7 km/h13 km/h16 km74%
192729Mưa dông76Gió Đông Nam 7 km/h1.5 mm11 km/h6 km81%
202733Nhiều mây82Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h6 km86%
212731Mưa dông88Gió Đông 7 km/h1.5 mm9 km/h6 km89%
222632Có mây94Gió Đông 7 km/h9 km/h6 km91%
232631Có mây91Gió Đông 6 km/h9 km/h6 km92%

Ngày 23/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
122934Mưa dôngVừa phảiGió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h
133037Có mâyVừa phải94Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km75%
143137Có mâyVừa phải94Gió Nam - Đông Nam 11 km/h13 km/h16 km72%
153036Có mâyVừa phải94Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km73%
163035Có mâyVừa phải94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km75%
172935Có mâyVừa phải94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km79%
182833Có mâyVừa phải95Gió Đông Nam 7 km/h13 km/h16 km85%
192832MưaVừa phải98Gió Đông Nam 7 km/h2.5 mm11 km/h6 km87%
202732Có mâyVừa phải98Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h6 km89%
212732Có mâyVừa phải90Gió Đông - Đông Bắc 7 km/h9 km/h5 km90%
222730MưaVừa phải97Gió Bắc - Đông Bắc 7 km/h2.5 mm9 km/h5 km89%
232631Có mâyVừa phải91Gió Bắc 7 km/h9 km/h5 km90%

Ngày 21/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
00
01
02
03
04
05
06
07
08
092834Có mâyVừa phải97Gió Bắc - Đông Bắc 6 km/h7 km/h8 km83%
102935Có mâyVừa phải98Gió Đông - Đông Bắc 6 km/h7 km/h10 km77%
113036Có mâyXấu 98Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km72%
123137Có mâyXấu 98Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km69%
133238Mưa ràoXấu 98Gió Nam 9 km/h13 km/h11 km70%
143238Có mâyXấu 98Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km67%
153137Có mâyXấu 99Gió Nam - Đông Nam 11 km/h13 km/h10 km72%
163036Có mâyXấu 99Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km76%
173036Có mâyXấu 98Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km78%
182935Có mâyXấu 97Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h8 km82%
192934Có mâyXấu 97Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h8 km84%
202833Có mâyVừa phải97Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km86%
212733Có mâyVừa phải96Gió Nam 7 km/h9 km/h8 km87%
222732Có mâyVừa phải96Gió Nam 6 km/h9 km/h8 km87%
232732Có mâyVừa phải91Gió Nam - Tây Nam 6km/h9 km/h8 km87%

Ngày 20/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002529Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km97%
012528Mưa100Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h2.1 mm11 km/h5 km97%
022527Mưa99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h4.2 mm11 km/h5 km97%
032429Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km97%
042429Có mây98Gió Bắc 9 km/h11 km/h5 km97%
052428Có mây98Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km98%
062529Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km98%
072529Mưa dông99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km97%
082631Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h5 km92%
092732Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km86%
102733Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h13 km/h6 km82%
112833Có mây99Gió Bắc 11 km/h13 km/h6 km80%
122834Có mây99Gió Bắc 11 km/h13 km/h8 km79%
132934Mưa dông99Gió Bắc - Đông Bắc 11 km/h1.1 mm13 km/h8 km80%
142935Có mây98Gió Đông Bắc 9 km/h13 km/h10 km78%
153035Có mây97Gió Đông 9 km/h13 km/h10 km74%
162934Có mây96Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km76%
172834Có mây95Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km80%
182833Có mây94Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km86%
192733Có mây93Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h8 km88%
202732Có mây93Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km91%
212632Có mây94Gió Nam 7 km/h9 km/h8 km92%
222631Có mây94Gió Nam 7 km/h9 km/h8 km93%
232631Có mây92Gió Nam 7 km/h9 km/h8 km92%

Ngày 19/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002425Có mâyVừa phải98Gió Bắc 17 km/h24 km/h6 km84%
012425Có mâyVừa phải98Gió Bắc 17 km/h22 km/h6 km85%
022425Có mâyVừa phải98Gió Bắc 17 km/h22 km/h6 km87%
032425Có mâyVừa phải99Gió Bắc 17 km/h22 km/h6 km88%
042324Có mâyTuyệt vời100Gió Bắc 17 km/h22 km/h6 km89%
052324Có mâyTuyệt vời100Gió Bắc 17 km/h22 km/h6 km90%
062325Có mâyTuyệt vời100Gió Bắc - Đông Bắc 17 km/h22 km/h6 km90%
072425Có mâyTuyệt vời94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km91%
082426Có mâyTuyệt vời94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km91%
092427Có mâyVừa phải94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km91%
102425Mưa dôngVừa phải94Gió Bắc 17 km/h13.3 mm22 km/h1.6 km91%
112529Có mây94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km92%
122530Có mây94Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km93%
132631Có mây94Gió Bắc 19 km/h24 km/h16 km95%
142631Có mây94Gió Bắc 17 km/h22 km/h16 km91%
152631Có mây94Gió Bắc 13 km/h20 km/h16 km93%
162631Có mây94Gió Bắc 11 km/h17 km/h16 km93%
172530Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h16 km94%
182530Có mây94Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h13 km/h16 km94%
192530Có mây99Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h5 km95%
202530Có mây99Gió Tây Bắc 7 km/h11 km/h5 km95%
212529Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km96%
222529Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km96%
232529Có mây99Gió Bắc - Tây Bắc 9 km/h11 km/h5 km97%

Ngày 18/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002732Nhiều mây80Gió Tây Bắc 6 km/h6 km/h8 km91%
012632Nhiều mây82Gió Tây - Tây Bắc 6 km/h7 km/h8 km91%
022631Nhiều mây77Gió Tây Bắc 7 km/h9 km/h8 km92%
032630Mây từng đợt72Gió Tây Bắc 9 km/h13 km/h6 km92%
042530Mây từng đợt67Gió Bắc - Tây Bắc 11 km/h15 km/h6 km92%
052529Nhiều mây78Gió Bắc 11 km/h15 km/h6 km95%
062529Nhiều mây88Gió Bắc 13 km/h19 km/h6 km96%
072530Có mây99Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km96%
082629Mưa dông98Gió Bắc 17 km/h22 km/h6 km89%
092731Có mây98Gió Bắc 19 km/h24 km/h6 km81%
102831Có mây97Gió Bắc 20 km/h26 km/h8 km73%
112832Có mây98Gió Bắc 20 km/h26 km/h8 km68%
122933Có mây98Gió Bắc 19 km/h26 km/h10 km66%
132832Mưa dông99Gió Bắc 19 km/h24 km/h8 km77%
143035Có mây99Gió Bắc 19 km/h24 km/h10 km71%
152833Có mây99Gió Bắc 20 km/h26 km/h10 km77%
162832Có mây98Gió Bắc 19 km/h26 km/h8 km77%
172831Có mây98Gió Bắc 19 km/h26 km/h8 km77%
182730Có mây98Gió Bắc 17 km/h24 km/h8 km79%
192730Có mây98Gió Bắc 15 km/h20 km/h6 km80%
202629Có mây98Gió Bắc 15 km/h19 km/h6 km82%
212628Có mây99Gió Bắc 15 km/h20 km/h6 km83%
222527Có mây100Gió Bắc 15 km/h20 km/h6 km83%
232525Mưa dông100Gió Bắc 15 km/h20 km/h6 km84%

Ngày 17/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002834Nhiều mâyVừa phải81Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km89%
012733Nhiều mâyVừa phải80Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km90%
022733Nhiều mâyVừa phải83Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km91%
032732Nhiều mâyVừa phải86Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km92%
042632Nhiều mâyVừa phải89Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km93%
052733Có mâyVừa phải90Gió Đông - Đông Nam 4 km/h6 km/h8 km95%
062733Mưa dôngVừa phải90Gió Đông - Đông Nam 4 km/h6 km/h8 km96%
072835Có mâyVừa phải91Gió Đông - Đông Nam 6 km/h6 km/h16 km93%
082936Có mâyVừa phải92Gió Đông - Đông Nam 6 km/h9 km/h16 km85%
093037Có mâyVừa phải94Gió Đông - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km78%
103138Có mâyVừa phải96Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km73%
113239Có mâyVừa phải94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km73%
123240Có mây93Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km72%
133138Mưa dông92Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h5 km90%
143138Nhiều mây88Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km83%
153138Nhiều mây84Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km76%
163137Nhiều mây81Gió Đông - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km72%
173036Mây từng đợt72Gió Đông - Đông Nam 9 km/h15 km/h16 km75%
182935Mây từng đợt64Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km82%
192935Mây từng đợt56Gió Đông 11 km/h11 km/h10 km86%
202835Mây từng đợt65Gió Đông 7 km/h9 km/h10 km89%
212833Nhiều mây, mưa có dông70Gió Đông 6 km/h2.1 mm9 km/h8 km90%
222733Nhiều mây76Gió Đông 4 km/h7 km/h10 km91%
232733Nhiều mây78Gió Bắc 4km/h6 km/h8 km92%

Ngày 16/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002833Nhiều mây83Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km83%
012733Có mây93Gió Nam 6 km/h7 km/h8 km89%
022733Có mây93Gió Nam 6 km/h7 km/h8 km90%
032732Có mây94Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km89%
042733Có mây95Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km90%
052734Có mây94Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km94%
062834Có mây93Gió Đông Nam 4 km/h7 km/h10 km96%
072835Có mây93Gió Đông 4 km/h6 km/h10 km93%
083037Có mây94Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km85%
093138Có mây95Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km76%
103239Có mây97Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km 69%
113340Có mây96Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km 65%
123341Có mây96Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km 64%
133441Nắng có sương mờ95Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km 65%
143441Nắng có sương mờ96Gió Đông Nam 11 km/h13 km/h16 km 63%
153340Nắng có sương mờ97Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km 64%
163339Nắng có sương mờ97Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h16 km66%
173238Nắng có sương mờ92Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km71%
183137Trăng mờ87Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km79%
193037Nhiều mây82Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km82%
202936Nhiều mây87Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km85%
212935Có mây92Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km87%
222834Có mây97Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km87%
232834Có mây97Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km87%

Ngày 15/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002632Mây từng đợtVừa phải65Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h10 km91%
012632Mây từng đợtVừa phải55Gió Nam - Tây Nam 2 km/h6 km/h8 km91%
022632Ít mâyVừa phải47Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h8 km91%
032631Ít mâyVừa phải39Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h8 km92%
042631Ít mâyVừa phải31Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h8 km93%
052632Ít mâyVừa phải44Gió Nam - Tây Nam 4 km/h6 km/h8 km95%
062733Mây từng đợtVừa phải57Gió Nam - Tây Nam 6 km/h6 km/h8 km96%
072734Mây từng đợtVừa phải69Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h8 km92%
082936Nhiều mâyVừa phải77Gió Nam - Tây Nam 6 km/h9 km/h10 km83%
093037Nhiều mâyVừa phải84Gió Nam 7 km/h9 km/h11 km74%
103238Có mây91Gió Nam 7 km/h11 km/h11 km68%
113239Có mây92Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km65%
123239Mưa dông92Gió Nam - Đông Nam 11 km/h13 km/h10 km68%
133341Có mây93Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km67%
143340Nhiều mây81Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km68%
153339Mây từng đợt69Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km67%
163238Mây từng đợt57Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km68%
173137Mây từng đợt50Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km71%
183036Ít mây43Gió Nam - Đông Nam 13 km/h13 km/h11 km78%
193035Ít mây37Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km81%
202935Ít mây46Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km84%
212834Mây từng đợt55Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km85%
222834Mây từng đợt65Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km85%
232833Mây từng đợt74Gió Nam 6 km/h9 km/h10 km86%

Ngày 14/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002733Có mâyVừa phải97Gió Nam 4 km/h6 km/h8 km88%
012733Có mâyVừa phải99Gió Nam 2 km/h6 km/h8 km88%
022733Có mâyVừa phải94Gió Nam 2 km/h4 km/h8 km89%
032630Mưa dôngVừa phải90Gió Nam 2 km/h1.3 mm4 km/h6 km88%
042632Nhiều mâyVừa phải85Gió Nam 4 km/h4 km/h6 km89%
052732Nhiều mâyVừa phải86Gió Nam 4 km/h4 km/h6 km92%
062733Nhiều mâyVừa phải87Gió Nam 4 km/h4 km/h6 km95%
072734Mưa dôngVừa phải87Gió Nam 4 km/h6 km/h6 km92%
082936Nhiều mâyTuyệt vời75Gió Nam - Đông Nam 4 km/h6 km/h8 km84%
093037Mây từng đợtTuyệt vời62Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h10 km76%
103138Mây từng đợt70Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h11 km70%
113239Mây từng đợt52Gió Nam - Đông Nam 7 km/h9 km/h11 km67%
123240Mây từng đợt55Gió Nam - Đông Nam 9 km/h11 km/h11 km67%
133341Mây từng đợt58Gió Nam - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km67%
143240Mây từng đợt68Gió Nam - Đông Nam 11 km/h15 km/h16 km69%
153238Mưa dông78Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h10 km73%
163138Nhiều mây98Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h16 km74%
173137Có mây90Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h11 km78%
182935Có mây92Gió Đông Nam 9 km/h15 km/h11 km83%
192935Có mây93Gió Nam - Đông Nam 7 km/h13 km/h11 km85%
202834Có mây92Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h11 km87%
212733Có mây91Gió Nam 7 km/h9 km/h10 km89%
222732Có mây90Gió Nam - Tây Nam 6 km/h9 km/h10 km90%
232732Có mây92Gió Nam - Tây Nam 6 km/h9 km/h10 km90%

Ngày 13/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002733Có mây98Gió Đông - Đông Nam 6 km/h9 km/h6 km91%
012733Có mây98Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km91%
022632Có mây97Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km92%
032531Có mây97Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km93%
042632Có mây96Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km89%
052732Có mây96Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km86%
062733Có mây96Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h6 km88%
072834Có mây94Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h16 km88%
082934Mưa dông94Gió Đông Nam 7 km/h1.3 mm9 km/h6 km82%
093036Có mây94Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km75%
103137Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km70%
113138Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km68%
123238Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km69%
133239Có mây94Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km71%
143138Mưa dông94Gió Đông Nam 7 km/h1.3 mm11 km/h8 km74%
153138Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km72%
163137Có mây94Gió Đông - Đông Nam 9 km/h11 km/h16 km73%
173036Có mây94Gió Đông 7 km/h11 km/h16 km76%
182935Có mây94Gió Đông 7 km/h11 km/h16 km81%
192935Có mây98Gió Đông 6 km/h9 km/h8 km84%
202833Mưa dông98Gió Đông 6 km/h2.4 mm9 km/h8 km87%
212733Có mây99Gió Đông 6 km/h7 km/h8 km90%
222732Có mây99Gió Đông - Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km91%
232732Có mây99Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km92%

Ngày 12/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002833Có mây99Gió Nam 6 km/h9 km/h8 km84%
012833Có mây99Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km84%
022733Có mây98Gió Nam- Tây Nam 6 km/h7 km/h6 km85%
032731Có mây98Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km86%
042733Có mây98Gió Nam 6 km/h7 km/h6 km86%
052733Có mây98Gió Nam - Đông Nam 6 km/h7 km/h6 km89%
062734Có mây98Gió Đông Nam 6 km/h6 km/h6 km92%
072935Mưa đông98Gió Đông - Đông Nam 4 km/h1.5 mm6 km/h6 km88%
083036Có mây98Gió Đông Nam 6 km/h7 km/h8 km82%
093138Có mây98Gió Đông Nam 6 km/h9 km/h8 km74%
103239Có mây98Gió Đông Nam 7 km/h9 km/h10 km69%
113339Có mây98Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km67%
123442Có mây98Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h10 km70%
133341Có mây97Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h11 km71%
143340Có mây97Gió Đông Nam 11 km/h15 km/h11 km69%
153137Mưa dông97Gió Đông Nam 13 km/h4.3 mm17 km/h6 km84%
163138Có mây97Gió Đông Nam 13 km/h17 km/h6 km79%
173137Có mây97Gió Đông Nam 11 km/h17 km/h11 km79%
183036Có mây98Gió Đông - Đông Nam 9 km/h15 km/h6 km81%
192934Mưa dông99Gió Đông - Đông Nam3.5 mm13 km/h6 km82%
202935Có mây99Gió Đông - Đông Nam9 km/h8 km88%
212835Có mây99Gió Đông - Đông Nam 7 km/h9 km/h8 km88%
222934Có mây99Gió Đông - Đông Nam9 km/h8 km85%
232834Có mây98Gió Đông - Đông Nam 6 km/h9 km8 km84%

Ngày 11/09/2020

GiờNhiệt độCảm giác nhưThời tiếtChất lượng không khíMật độ mâyGióMưaGió giậtTầm nhìnĐộ ẩm
002831Mưa dôngVừa phải90Gió Nam 7 km/h2.5 mm9 km/h6 km81%
012732Có mâyVừa phải98Gió Nam 7 km/h9 km/h 6 km83%
022731Có mâyVừa phải98Gió Nam 7 km/h9 km/h6 km86%
032733Có mâyVừa phải99Gió Nam 6 km/h9 km/h6 km86%
042834Có mâyVừa phải100Gió Nam 6 km/h9 km/h6 km89%
052834Có mâyVừa phải99Gió Nam - Tây Nam 6 km/h7 km/h6 km93%
062835Có mâyVừa phải99Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h6 km95%
072936Có mâyVừa phải94Gió Tây Nam 6 km/h7 km/h16 km91%
083037Có mâyVừa phải94Gió Tây Nam 6 km/h9 km/h16 km83%
093239Có mâyVừa phải94Gió Tây Nam 7 km/h9 km/h16 km75%
103340Có mâyVừa phải94Gió Tây Nam 7 km/h9 km/h16 km69%
113341Có mâyVừa phải94Gió Nam - Tây Nam 7 km/h9 km/h16 km66%
123442Có mâyXấu94Gió Nam 7 km/h9 km/h16 km69%
133542Có mâyXấu94Gió Nam - Đông Nam 7 km/h11 km/h16 km65%
143441Mưa dông94Gió Đông Nam 9 km/h11 km/h10 km66%
153441Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h 16 km66%
163440Có mây94Gió Đông Nam 11 km/h13 km/h16 km66%
173239Có mây94Gió Đông - Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km70%
183137Có mây94Gió Đông Nam 9 km/h13 km/h16 km78%
193036Mưa dông99Gió Đông Nam 9 km/h2.3 mm13 km/h8 km80%
202935Có mây99Gió Đông Nam 7 km/h11 km/h10 km86%
212834Có mây99Gió Nam 7 km/h11 km/h8 km87%
222833Mưa dông99Gió Nam 6 km/h2.3 mm9 km/h8 km85%
232834Có mây99Gió Nam 6km/h9 km/h8 km83%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *