Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết
Khu vực
Hà Nam
Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn lượng không đáng kể. Gió Đông nam cấp 2, cấp 3.
               Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Độ ẩm trung bình: 92%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:
               Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Độ ẩm trung bình: 90%.

 
Thành phố
Hà Nội
Trời nhiều mây, đêm không mưa, chiều hửng nắng. Gió nhẹ.
             Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.
 
Thành phố
Nam Định
Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông nam cấp 2, cấp 3.
             Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. 
 
Thành phố
Ninh Bình
Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng . Gió Đông nam cấp 2.
               Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
 
Thành phố
Thái Bình
Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông nam cấp 3.
               Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C. 

 
Thành phố
Hưng Yên
Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông nam cấp 2.
                Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.