Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết
Khu vực
Hà Nam
Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Bắc cấp 2, cấp 3. Trời trở rét.
               Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C. Độ ẩm trung bình: 92%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:
               Nhiệt độ từ 16 đến 21 độ C. Độ ẩm trung bình: 95%.
Thành phố
Hà Nội
Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Bắc cấp 2, cấp 3. Trời trở rét.
             Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C.  
Thành phố
Nam Định
Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời trở rét.
             Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C.  
Thành phố
Ninh Bình
Trời nhiều mây,  có mưa và mưa nhỏ. Gió Bắc cấp 2, cấp 3. Trời trở rét.
               Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.  
Thành phố
Thái Bình
Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Bắc cấp 3. Trời trở rét.
               Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C.  
Thành phố
Hưng Yên
Trời nhiều mây,  có mưa và mưa nhỏ. Gió Bắc cấp 2, cấp 3. Trời trở rét.
                Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.