Ngày/tháng Thời tiết
Đêm 27
ngày 28/4/2017

 
Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Bắc cấp 2. Đêm trời lạnh.
                                Nhiệt độ: từ 21-27 độ C
Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng:
                                Nhiệt độ từ 20-26 độ C
Đêm 28
ngày 29/4/2017

 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.
                                Nhiệt độ: từ 21-28 độ C
Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng:
                                Nhiệt độ từ 20-29 độ C
Đêm 29
ngày 30/4/2017

 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2.  
                                Nhiệt độ: từ 22-31 độ C
Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng:
                                Nhiệt độ từ 21-30 độ C
Đêm 30
ngày 01/5/2017

 
Trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2.  
                                Nhiệt độ: từ 24-34 độ C
Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng:
                                 Nhiệt độ từ 23-35 độ C
Đêm 01
ngày 02/5/2017

 
Trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. Gió Nam cấp 2.  
                                 Nhiệt độ: từ 26-35 độ C
Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng:
                                  Nhiệt độ từ 25-36 độ C
Đêm 02
ngày 03/5/2017

 
Trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Nam cấp 2.  
                               Nhiệt độ: từ 26-36 độ C
Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng:
                               Nhiệt độ từ 25-36 độ C