Sau đây là bản tin dự báo chi tiết từng ngày:

Ngày/tháng Thời tiết
Đêm 12
ngày 13/02/2018
(Đêm 27 ngày 28)
Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn lượng không đáng kể, chiều hửng nắng. Gió Bắc cấp 2. Trời rét đậm.
     Nhiệt độ từ 11 đến 18 độ C          
 
Đêm 13
ngày 14/02/2018
(Đêm 28 ngày 29)
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
     Nhiệt độ từ 13 đến 21 độ C          
 
Đêm 14
ngày 15/02/2018
(Đêm 29 ngày 30)
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2. Trời rét.
      Nhiệt độ từ 15 đến 23 độ C.
 
Đêm 15
ngày 16/02/2018
 (Đêm 30 ngày 01)
Đêm và sáng nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa phùn lượng không đáng kể, ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.
      Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. 
Đêm 16
ngày 17/02/2018
 (Đêm 01 ngày 02)
Mây thay đổi, đêm không mưa trời rét, ngày nắng ấm. Gió Đông nam cấp 2.
     Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.
 
Đêm 17
ngày 18/02/2018
 (Đêm 02 ngày 03)
Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều nắng ấm. Gió Đông nam cấp 2.
     Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.         
 
Đêm 18
ngày 19/02/2018
 (Đêm 03 ngày 04)
Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, chiều hửng nắng ấm. Gió Đông nam cấp 2.
      Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.
 
Đêm 19
ngày 20/02/2018
 (Đêm 04 ngày 05)
Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2.
     Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.