Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị trong Trung tâm KTTV quốc gia: Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương; Trung tâm Mạng lưới KTTV và môi trường; Trung tâm Thông tin và dữ liệu KTTV; Đài Khí tượng cao không; Ban Kế hoạch Tài chính; Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV và môi trường; Văn phòng và các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Trần Hồng Thái – Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia khẳng định Hội thảo là một cơ hội rất lớn trong việc trao đổi, giới thiệu những giải pháp ứng dụng công nghệ KTTV vào các hoạt động kinh tế – xã hội hiệu quả nhất, đặc biệt đối với các hồ đập phía Bắc. Thông qua Hội thảo, Ông mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm KTTV quốc gia và công ty WertherNew về mọi mặt để nâng cao chất lượng dự báo, tư vấn mạng lưới, công nghệ dự báo, quy trình xây dựng bản tin.. 

Tại Hội thảo, công ty WeatherNews đã giới thiệu các lĩnh vực hoạt động của Công ty từ các dịch vụ thời tiết trên biển, hàng không, giao thông vận tải, giáo dục; ….

Cũng tại Hội thảo, đại diện Trung tâm KTTV quốc gia cũng trình bày hiện trạng các hoạt động dịch vụ KTTV tại Trung tâm, các giải pháp để nâng cao các hoạt động này trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn đối với hồ đập phía Bắc hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng nhau thảo luận, trao đổi để cùng đưa ra hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong công tác lắp đặt các trạm thủy văn, radar, công nghệ dự báo, quy trình xây dựng bản tin…

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu